17 december 2019

Open brief aan gemeenteraadsleden KatwijkJulianabrug wordt gesloopt

Zoals bekend zal de Julianabrug die de Hoornes met de rest van Katwijk verbindt worden gerenoveerd en verbreed. Dat is nodig om de snelle R-net bussen een betere doorstroming te garanderen. De brug zal daarom volgend jaar een flink aantal maanden niet te gebruiken zijn. Dat is afzien voor onze inwoners, en dan vooral voor degenen die van de afdeling langzaam verkeer zijn. De plannen voor die brug hebben meerdere varianten gekend en dat heeft weer eens aangetoond dat het best moeilijk is om dingen in één keer goed te doen. Maar daar gaat het hier niet om.


Pontje of geen pontje, dat is de vraag

In de hoogste regionen van het gemeentefort is de gedachte opgekomen om de tijdelijke overlast te verlichten door een pontje voor langzaam verkeer te organiseren. Prima gedachte onder het motto “onderzoekt alle dingen en behoudt het goede”. Nou dit idee kon niet worden uitgevoerd want er blijkt een tonnetje of drie of vier voor nodig om dat te regelen. Het pontje uit Valkenburg tijdelijk verplaatsen bleek ook al geen haalbare kaart. Met het heersende dorpisme zou dat tot ongeregeldheden hebben geleid.

Fietsers en voetgangers staan toch op 1 (?)

Wat nu ? KiesKatwijk is zo vrij om het gemeentebestuur een leuke oplossing aan de hand te doen. Al sinds mensenheugenis wordt er gesproken over een fiets- en voetgangersbrug van de Groen van Prinstererweg naar de Haringkade. De gewenste locatie is ter hoogte van de jachthaven. Op die manier kun je vanuit de Hoornes in een rechte lijn via de Prins Hendrikkade in een paar minuten bij de Hema zijn om er worst en tompouces aan te schaffen. De prefab bruggen waar ik op doel hebben de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Het lokale bedrijf Haasnoot Bruggen verdient er een leuke boterham mee. Nee die jongens zijn geen familie van ondergetekende, ik ken ze echt niet.

Spring eens over je eigen schaduw

Laten we dit plan nu gewoon eens uitvoeren. Laten we als gemeenteraad die gunfactor nou eens thuislaten en niet tegen dit lumineuze plan stemmen omdat we er zelf niet mee gekomen zijn. Dat “not invented here syndroom” is zo 1980. En bedenk dat KiesKatwijk het niet eens zelf bedacht heeft want in diezelfde 80-er jaren van de vorige eeuw is het al eens aan de orde geweest. We hebben het plan alleen maar uit de oude doos gehaald. Omdat het goed voor onze inwoners is. Daar doen we het allemaal voor beste collega’s. En natuurlijk om indirect ook het cultureel erfgoed van de Hema-worst te kunnen steunen.

Dus u kunt donderdag 19 december niet tegen onderstaande motie stemmen collega's :

De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 19 december 2019

Constaterende dat:

  • Een fietsbrug ter hoogte van de Haringkade met een aansluiting op de Groen van Prinstererweg in het verleden regelmatig aan de orde is gekomen, laatstelijk bijvoorbeeld in het “Integraal Verkeers- en Vervoersplan (2008) en in het Fietsrouteplan (2004), maar nooit in uitvoering is genomen;
  • Het huidige college opereert conform het principe dat fietsers en voetgangers (in relatie tot snelverkeer) op 1 worden gezet;
  • Er een enorme ontwikkeling heeft plaatsgevonden m.b.t. de beschikbaarheid van prefab bruggen gemaakt van duurzame materialen zoals hout en (bio-based) composieten;
  • Het plaatselijke bedrijfsleven in staat is deze bruggen te leveren;
  • Er bij snel handelen mogelijk al tijdens de tijdelijke buitengebruikstelling van de Julianabrug gebruik kan worden gemaakt van deze verbinding;


Overwegende dat:


  • De tijdelijke buitendienststelling van de Julianabrug laat zien dat  de schaarse verbindingen tussen de wijken Hoornes (Katwijk Noord) en Katwijk aan Zee met name voor fietsers en voetgangers uitbreiding behoeven.
  • Realisatie van een fiets- en voetgangersbrug op de genoemde locatie een prima manier is om de geloofwaardigheid van eerdergenoemde uitspraak "de fietser op 1" te versterken;
  • Er veel maatschappelijk rendement te verwachten is bij een verbinding die vanaf de Hoornes via de Prins Hendrikkade een veilige en rechtstreekse verbinding biedt met het centrum van Katwijk aan Zee;
  • Deze verbinding aldus van strategisch belang kan worden geacht, in de zin dat financiering vanuit de BSI tot de mogelijkheden zou kunnen behoren;


Verzoekt het college:

Op zo kort mogelijke termijn  een haalbaarheidsstudie te verrichten naar het op korte termijn realiseren van een (eenvoudige prefab) fiets- en voetgangersverbinding tussen Katwijk Noord en Katwijk aan Zee ter hoogte van de Haringkade.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts