5 december 2019

Windturbines en emotiepolitiek


Een ode aan het Valkenburgse Meer

Emotiepolitiek maakt veel stuk

Een van de problemen van het gemeentelijke en provinciale bestuur is dat een lekenbestuur nogal eens neigt naar emotiepolitiek. De volksvertegenwoordigers streven een prettig gevoel voor zichzelf na via de besteding van het belastinggeld van anderen. Doe dat voortaan met je eigen pecunia is hierbij mijn oproep. Laat de ratio regeren en zet het Algemeen Belang centraal. En dat geldt niet alleen voor de besteding van overheidsgeld maar ook voor het omgaan met andere schaarse zaken die soms minder goed in geld kunnen worden gemeten. Ik denk aan het landschap, schone lucht, natuur of de wijze waarop we met ruimte omgaan.

De gevoelsmens en windturbines

Ik zou nu iets kunnen gaan zeggen over de persoonlijkheidsstructuur van gevoelsmensen in het bestuur maar dat doe ik wel rond de kerst. Dan pak ik ook meteen even het profiel van de machtspoliticus mee wiens sport het is om op de emoties van anderen in te spelen teneinde zichzelf op een hoger plan te krijgen. Ik weet niet hoe het komt maar ik moet vervolgens meteen aan windturbines denken. Laten we het er op houden dat het komt omdat het Leidsch Dagblad hier vandaag over berichtte in relatie tot het Valkenburgse Meer.

Het Valkenburgse Meer. Foto: Hielco Kuipers

Drie Euromasten bij het Valkenburgse Meer

Een comité dat eerst streed tegen windmolens die het bedrijf Akzo in Sassenheim wilde plaatsen richt zijn pijlen nu ook op de drie turbines die bij het Valkenburgse Meer in de planning staan. Die turbines worden naar alle waarschijnlijkheid van het formaat Euromast. Ze komen met een aantal in mijn ogen rationele bezwaren tegen deze plannen. En dat op een paar honderd meter van Stevenshof en van een nieuw aan te leggen dorpsdeel van Katwijk met 5000 woningen op het voormalige Vliegkamp Valkenburg.
Is het rationeel of wijs om die drie turbines daar neer te zetten terwijl er al een paar honderd voor de kust staan ? Het zou rond het Valkenburgse Meer toch moeten draaien om recreatie en een pietsie natuur in het meest verstedelijkte gebied van Nederland ?

KiesKatwijk is tegen windmolens op de verkeerde plek

Probleem is weer die emotie gedreven bestuurders. Het gekke is dat je het zowel bij tegenstanders als bij voorstanders ziet. KiesKatwijk is niet tegen windmolens, maar tegen windmolens op de verkeerde plaats. Kijk maar eens hier: http://www.kieskatwijk.nl/2018/01/de-gewone-katwijker-is-zo-gek-nog-niet.html 

In het bestuur van de gemeente Katwijk zitten echter een paar mensen die een enorme drive hebben om de wereld te redden. Zij willen een goede rentmeester zijn van onze planeet. Niks mis mee, wil ik ook. Maar hou je verstand er even bij en verval niet in dommig sjabloondenken. Zo van, windmolens zijn groen, groen is goed, dus ik ben te allen tijde voor de plaatsing van windmolens overal, en vervolgens verzin ik de argumentatie wel die hierbij past. Als je zo denkt ben je precies net zo onverstandig en bevooroordeeld als de klimaatontkenners. Probeer nou eens afstand te nemen van dat onderbuikgevoel zeg ik zowel tegen de notoire voor- als tegenstanders. Kijk naar de feiten.

Het Valkenburgse Meer

Lees dit rapport !

Om u nog eens te confronteren met zo’n benadering verwijs ik naar een uitstekend rapport van het College van Rijksadviseurs. Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. Het college bestaat uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Berno Strootman en Daan Zandbelt. 

Met het rapport ‘Via Parijs, een ontwerpverkenning naar een klimaatneutraalNederland’ adviseert het college om bij het kiezen van maatregelen niet alleen te kijken naar het verminderen van de CO2-uitstoot, maar te kiezen voor maatregelen die op de lange termijn en vanuit integraal afgewogen keuzen maximaal bijdragen aan de omgevingskwaliteit. 

Windenergie op land is overbodig

In ‘Via Parijs’ wordt de energietransitie verbonden met andere opgaven, zoals het verduurzamen van de landbouw, de woningbouwopgave en met de bestaande kwaliteiten van ons land. In het rapport adviseren de Rijksbouwmeester en Rijksadviseur om een integraal plan voor de Noordzee te maken en daarin maximaal in te zetten op de productie van windenergie op zee. De Noordzee kan Nederland in 2050 ongeveer 80 procent van de totale elektriciteitsbehoefte leveren, ofwel de helft van de totale energiebehoefte van Nederland.

Het Valkenburgse Meer

Gebruik je verstand

Op land is het advies om windenergie geconcentreerd op te wekken in een aantal grote windparken in grootschalige, rationele landschappen. Het opwekken van zonne-energie kan via grootschalige zonne-energiecentrales op water, haven- en bedrijventerreinen en langs een aantal snelwegen.

Dus niet de hele regio verzieken en verrommelen met windmolens op plekken waar die niet thuishoren. Hetzelfde geldt voor zonnevelden. Niet op het groene Vliegkamp Valkenburg maar op een industriegebied. Het is keihard nodig om deze ratio er in te rammen in de gemeente Katwijk. De lokale gelovigen hebben al een statement afgegeven dat de gemeente Katwijk op termijn volledig energieneutraal zou moeten zijn. 

Iedereen met een klein beetje gezond verstand die de situatie van de gemeente Katwijk kent lacht zich een ongeluk. Katwijk is volledig verstedelijkt, zeer dicht bevolkt en heeft een beperkt grondgebied en is ingeklemd tussen twee natura2000 gebieden. Hoe dan ?

Daarom een herhaling van ons standpunt uit 2015: http://www.kieskatwijk.nl/2015/06/kieskatwijk-komt-met-motie-over.html 

Zet desnoods drie extra windturbines op de Noordzee als dat noodzakelijk is om een goed gevoel te krijgen. Daar waait het drie keer zo hard en kun je de turbines drie keer zo hoog maken als bij het Valkenburgse Meer. Dat geeft 9 x zoveel rendement en voorkomt veel ellende.

Jaap Haasnoot

Nabrander: Ook de extreme zandwinning in het Valkenburgse Meer, tot op 30 meter diepte, levert nogal wat problemen op waaronder verzilting. Niet handig vlak bij een waterwingebied.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts