20 januari 2020

Slopen teveel barakken is uiting van lui en ambitieloos bestuur


Dunea denkt als een bedrijf

Op 16 januari 2020 werd zowel in een commissie als in de plenaire gemeenteraad gesproken over de sloop van een aantal barakken bij het Vliegkamp Valkenburg. Deze hebben een monumentenstatus en u kunt er van uitgaan dat daar een goede reden voor is. Voor de eigenaar, drinkwatermaatschappij Dunea, zijn die dingen alleen maar lastig. Het kost tijd en geld en ze leveren voor hen geen direct profijt op. We moeten niet vergeten dat Dunea gewoon functioneert als een bedrijf, ondanks dat men een nutsfunctie vervult. Dat betekent dat in geld wordt gedacht en niet in een maatschappelijk nut dat breder is dat drinkwater produceren.

Bron: Leidsch Dagblad d.d. 18 januari 2020

Geconstrueerde bloedhaast

Na jarenlang treuzelen was er dus opeens een bloedhaast geconstrueerd, op de aangevraagde vergunning voor de sloop moest voor het einde van de maand beslist worden want anders werd hij automatisch verleend vanwege het voorgaande getreuzel. Dunea beweerde dat de barakken de waterwinning zou belemmeren.

Zig zag beleid

Het is wel interessant dat de voorganger van Dunea, de Leidse Duinwater Maatschappij (LDM) in het zelfde gebied ooit een nagelnieuwe diepte-infiltratie had aangelegd die maar zeer kort gebruikt is. Na de fusie met de Scheveningers tot Dunea is die diepte-infiltratie en het bijbehorende kapitale gebouw nog niet zo lang geleden tot op de grond toe afgebroken. Een enorme kapitaalvernietiging. De installatie was niet meer nodig dacht men destijds want het voorgezuiverde water werd via een nieuwe leiding uit Scheveningen aangevoerd. Als we Dunea moeten geloven ligt de situatie nu opeens heel anders. 
Op dit terrein vlak achter de barakken stond het kapitale waterzuiveringsgebouw. Op dit moment begint de natuur het hier weer over te nemen

Gezichtsverlies

Ik snap wel dat het een beetje gek is om een paar jaar na de sloop dezelfde installatie en gebouwen weer opnieuw op te bouwen. Dat is moeilijk te verkopen en levert gezichtsverlies op. Het is bovendien veel goedkoper om eerst de gemakkelijke weg van de oppervlakte-infiltratie te volgen waarbij men leidingen wil aanleggen in het gebied van de barakken. Bovendien ben je dan in één klap van die voor het bedrijf en de bedrijfsvoering lastige gebouwen af.

Verkeerde voorstelling van zaken

Tijdens de bespreking in de commissie bleek trouwens dat gemeente en Dunea in vereniging een verkeerde voorstelling van zaken hebben gegeven. Als de gemeente wat flinker was geweest dan zouden er misschien wel 6 of 8 barakken een zinvolle herbestemming hebben kunnen krijgen.De nodige blufpoker met stikstof als wapen om hergebruik van de barakken onmogelijk te verklaren was onjuist en een beetje onder de maat.


Follow the Leader

Zoals gebruikelijk had een deel van de raad niet veel zin om zelf na te denken. Bij “Follow the Leader” voelt men zich wat beter thuis. En dus werden de gebruikelijke gelegenheidsargumenten van stal gehaald. En sommige hartelozen hebben trouwens helemaal geen boodschap aan cultuur of historie of in kansen die er zijn om zinvol hergebruik te stimuleren. Tegen dergelijke platheid valt natuurlijk moeilijk te argumenteren.De middelmaat regeert

Het voorstel van KiesKatwijk om de beslissing een weekje uit te stellen om helderheid te krijgen of het “Plan van Oranje” te realiseren zou zijn werd natuurlijk alleen maar lastig gevonden. Wij zitten in de politiek om serieus naar onderwerpen te kijken en om voor de inwoners de best mogelijke resultaten te bereiken. De middelmaat en de weg van de minste weerstand zijn voor ons niet goed genoeg. Voor een meerderheid in de gemeenteraad blijkbaar wel. Als het zo uitkomt houdt men graag een huilverhaal voor de bühne over erfgoed, maar als het puntje bij paaltje komt blijken dat soort praatjes weinig waard te zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts