28 april 2020

Intensieve Menshouderij leidt tot problemen


De fractie van KiesKatwijk waarschuwt al jaren tegen de gevaren en nadelen van het kantoortuinconcept. Dat konden wij doen omdat de nadelige effecten voor de gezondheid en voor het welbevinden van medewerkers reeds lang bekend zijn. Die nadelige effecten hebben natuurlijk ook gevolgen voor de productiviteit en voor de kwaliteit van de output van de organisatie.


Het eenzijdige streven naar zoveel mogelijk medewerkers op zo min mogelijk vloeroppervlak, dat gunstig lijkt als alleen de huisvestingskosten in ogenschouw worden genomen, dreigt te verkeren in zijn tegendeel. Met de coronacrisis is er opnieuw een reden om te bezien of dit huisvestingsconcept van de intensieve menshouderij nog wel houdbaar is in de toekomstige “1,5 metersamenleving”.

Daarover hebben wij de volgende vragen aan B&W van Katwijk gesteld:

• Heeft uw college al nagedacht over een alternatief plan indien zou blijken dat het gemeentehuis na oplevering niet op de bedoelde wijze in gebruik zou kunnen worden genomen ?

• Zou het niet verstandig zijn om nu al de werkzaamheden stil te leggen en een alternatief plan te ontwikkelen ?

Voor de liefhebbers zie bijgaande uitzending van het programma De Monitor van 27 april jl.:
https://demonitor.kro-ncrv.nl/uitzendingen/kijk-hier-de-uitzending-terug-is-je-werkplek-na-de-lockdown-coronaproof#embed-173 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts