24 april 2020

Waarom hebben we eigenlijk een gemeentebestuur ?


Leefklimaat van uiterst beroerd naar beroerd

Tijdens de Coronacrisis kun je buiten veel meer van de natuur horen. Zo hoorde ik gisteren via mijn openstaande dakraam tijdens de digitale raadsvergadering driemaal een haan kraaien. Opmerkelijk. Het geluid kwam uit de richting van Valkenburg waar het op dat moment iets minder druk was op de Tjalmaweg. Maar dat gaat straks veranderen. Het leefklimaat wordt in Valkenburg eerst uiterst beroerd door een tijdelijke weg door de voortuinen van een woonwijk en een school. Die tijdelijke weg is een noodgreep als gevolg van een fatale vergissing van de provinciale overheid. Na de aanleg van de Rijnlandroute wordt het leefklimaat overigens niet veel beter maar gewoon beroerd.


 
De 90-seconden-democratie heeft gefaald

Laten we vaststellen dat de Valkenburgers die ellendige situatie te danken hebben aan de politiek die ze zelf gekozen hebben, of die ze niet gekozen hebben omdat ze thuis bleven tijdens de verkiezingen. Daarmee is niks goedgepraat als we het over het gedrag van de politieke meerderheden in provincie en gemeente hebben. Er zijn zoals gewoonlijk weer stupide fouten gemaakt en verkeerde afwegingen op probleemsituaties losgelaten. Het menselijk tekort laat zich hier weer eens in volle omvang zien. Dit is de prijs die in dit geval de Valkenburgers betalen voor een lekenbestuur. Het is bij wijze van spreken uw buurman die u dit aandoet.

De middelmaat regeert

Het is verrekte lastig om mensen die beschikken over voldoende beoordelingsvermogen en bestuurlijke ervaring te interesseren voor het lokale en provinciale bestuur. Dat is een feit en ik ga hier niet verder in op de oorzaken daarvan. De gevolgen zijn echter wel duidelijk. Er worden keer op keer op bizarre wijze enorme bedragen aan gemeenschapsgeld verbrand. En keer op keer blijkt het openbare bestuur niet in staat om de juiste besluiten te nemen. En dan krijgen we na verloop van tijd weer een crisis of probleem dat als een natuurverschijnsel wordt behandeld, maar dat we zelf hebben veroorzaakt. Totale gekkigheid als een peperdure Rijnlandroute, die vastloopt op verkeerslichten midden in de bebouwde kom van Katwijk, zijn niet tegen te houden met een praatje van 90 seconden in de gemeenteraad. De middelmatigheid regeert.

Het menselijk tekort

“Alles is psychologie”, zei een vroegere burgemeester van Katwijk. En zo is het. Daarom ben ik destijds die studie ook gaan doen trouwens, waarmee ik niet wil zeggen dat ik er ook verstand van heb. Maar vanuit die invalshoek was het werkelijk ontluisterend om te zien hoe de diverse politieke vertegenwoordigers alibi’s en rationalisaties aan het verkondigen waren om zichzelf te rechtvaardigen. Allemaal cognitieve dissonantie zeg ik in een poging om u even te imponeren.

Zo was er sprake van een zelfverklaard “met de rug tegen de muur staan”. Waarom kwam B&W dan naar de gemeenteraad om een oordeel te vragen als er geen keuzemogelijkheid zou zijn ? Lafheid, dames en heren. Gebrek aan bestuurskracht, en dat niet voor de eerste keer.

Valkenburg op een duister moment


Slachtofferschap en zelfbeklag

Er was ook veel sprake van slachtofferschap en zelfbeklag. Men werd getormenteerd door enorme dilemma’s, en dat was best wel zwaar voor een integere volksvertegenwoordiger. Daarnaast werden er fantoom argumenten geconstrueerd om voor zichzelf en voor de inwoners te verklaren waarom men helaas niet dapper kon zijn. Men was verder vooral heel verdrietig en teleurgesteld. Dat werd zelfs in een motie van treurnis vastgelegd zodat dit maar goed duidelijk zou worden aan de kiezers.

Het was dus best wel moeilijk om zo’n onpopulair verhaal te moeten houden, maar hier stond men voor het duivelse dilemma en we konden helaas niets anders dan het hoofd te buigen. Er was geen ontsnappen aan ! Eigenlijk was men dus een verrekt goede bestuurder en volksvertegenwoordiger. Althans, het was de bedoeling om u en zichzelf dit beeld te laten geloven.

Het smoezenboek

De juristerij werd behandeld alsof het een harde wetenschap zou zijn. Dat is het niet beste mensen, het is interpretatie van wetsteksten. Als het anders was hadden we geen rechters nodig. Met die juristerij kun je dus veel kanten op. In de praktijk gaat dat zo. Het college gaf de tekst van de door een deel van oppositie gesteunde motie aan een duur advocatenbureau. Vervolgens bestelden ze daar de argumenten om er tegen te kunnen zijn. Het bureau die dat dit voor dit onderwerp al voor de tweede keer deed, en die een goede klant aan de gemeente Katwijk heeft, zocht er natuurlijk de passende argumenten bij. Die waren uiteraard consistent met die van de vorige keer.

Maar het gaat natuurlijk niet om die (subjectieve) argumentatie. Er zat nu een verhaal van een bureau met een duur briefhoofd bij de stukken dat als alibi en aflaatbrief zou kunnen worden aangeroepen. Een expertoordeel door een ander bureau met een anders geformuleerde bestelling had natuurlijk net zo makkelijk het tegenovergestelde oordeel kunnen opleveren.

Valkenburg vroeg brood, maar kreeg stenen...

Gebrek aan ruggengraat en oordeelsvermogen

Dit hele Griekse drama onder het motto “hier sta ik, en ik kan niet anders dan die vergunning verlenen” vond zijn cynische dieptepunt in het volgende. Nadat de wethouder zich, net als sommige raadsleden dat na hem zouden doen, als slachtoffer van de omstandigheden had neergezet kwam hij met de verklaring dat ook hij een fervent tegenstander van deze tijdelijke weg was. Hij hekelde, overigens terecht, de houding van Statenleden in de cie BE van de provincie. De houding van Groen Links dat we Valkenburg met een paar dikkere bomen zouden kunnen compenseren was inderdaad hilarisch.De houding van de provinciale VVD was niet minder dan stuitend.

O.K. maar nu kwam het. De wethouder wenste de bewonersgroep Katwijk Smart Village oprecht veel succes in de juridische strijd om de tijdelijke N206 alsnog tegen te kunnen houden. Dus het lokale bestuur verschuilt zich niet alleen achter kul-argumenten, maar ook achter een bewonersgroep die de kooltjes uit het vuur mag gaan halen voor onze gemeenschap. Maar waar hebben we dan een gemeentebestuur voor aangesteld ?

Alle feitelijke zaken rond deze kwestie heb ik opgenomen in een feitenrelaas: Klikhier

De motie die een deel van de oppositie heeft ingediend en die vraagt om de vergunning niet aan de provincie te verlenen is hier te downloaden: Klik hier

Jaap Haasnoot

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts