13 mei 2020

“Nieuwe Bestuursstijl” gemeente Katwijk gekenmerkt door dom houden van de volksvertegenwoordiging en de inwoners


Hoogbouw op de Broekweg ?

Op 13 mei kwam er bij raadsleden die zich geabonneerd hebben op de persberichten van de gemeente Katwijk een mailtje binnen.


Uit de cryptische tekst kon je opmaken dat er plannen zijn gemaakt voor het gebied tussen het vliegveld en de Tjalmaweg. Die grond is blijkbaar deels in eigendom van de grootste projectontwikkelaar van Nederland, de BPD. Dat bedrijf is onderdeel van de Rabobank. 

Je kunt er van op aan dat als de gemeente en BPD afspraken ondertekend hebben de plannen al redelijk concreet zijn. Ze weten dus al wat voor type woningen en in welke hoeveelheden er daar gebouwd zullen worden. En er zullen ook allerlei afspraken gemaakt zijn over voorzieningen, parkeren, wegen etc. Na op een paar knoppen gedrukt te hebben kreeg ik de mededeling dat er vrijdag wat geheime stukken op het systeem van de gemeenteraad zijn geplaatst. Daar mag ik dus op dit moment niks over zeggen maar de aanpak is dezelfde als bij de deal met het Rijksvastgoedbedrijf. Burgers (minimale inspraak) en gemeenteraad worden monddood gemaakt c.q. laten zich monddood maken.

Ik herinner me dat met name het CDA en anderen in de gemeenteraad allerlei ideeën had over hoe dat gebied er uit moest zien. Of er hoogbouw moest komen en waar het vele groen dat men in gedachten had gesitueerd zou moeten worden.

Gemeenteraad als afstempelautomaat

Nou laat ik u uit de droom helpen beste naïeve raadsleden. U wordt helemaal niets gevraagd. U kunt zich maar beter concentreren op tuincentra, stoeptegels en andere prullaria. Het gaat precies hetzelfde als met die andere grote projectontwikkelaar op Valkenburg, het Rijksvastgoedbedrijf. B&W regelt de zaakjes met de heren in privaatrechtelijke contracten en de gemeenteraad wordt als afstempelautomaat gebruikt om alleen bij zaken waar dat echt niet anders kan deze van een goedkeuringsstempel te voorzien. Die belangrijkste besluiten zijn op dit moment allemaal al genomen, alleen de gemeenteraad is de laatste die ze zal horen.

Ieder krijgt het bestuur dat hij verdient

Dat heeft de gemeenteraad natuurlijk helemaal aan zichzelf te danken. KiesKatwijk en Hart voor Katwijk stonden alleen in hun pogingen om nog iets van zeggenschap te regelen bij het grootste en meest belangrijke onderwerp dat sinds de Tweede Wereldoorlog in de gemeenteraad langs gekomen is. Maar de gebiedsontwikkeling was blijkbaar voor het overgrote deel van de raad teveel moeite of te moeilijk. Men brabbelde onzin of verkocht drogredeneringen en alibi’s. Men sprak zijn treurnis uit en hoopte van alles. Maar dat is geen besturen dames en heren. Ondertussen gaat de karavaan vrolijk verder en wordt er door de gemeenteraad wat geblaft over een tuincentrum. Man, man, man….

Jan Salie geest

Alle ideeën over ruimtelijke kwaliteit op het gebied van “Nieuw Babylon”, welke voorzieningen, de betaalbaarheid van woningen, hoogbouw of laagbouw, publiek groen of particulier groen, die ik in de afgelopen jaren in de gemeenteraad voorbij heb horen komen waren allemaal praatjes voor de vaak. Als het er op aankomt tekent de gemeenteraad in meerderheid gewoon bij het kruisje, men volgt de coalitie en spant zich niet in of gebruikt het eigen denkvermogen niet. 

De discussies in de commissies worden door sommige partijen overgelaten aan burgerraadsleden of nieuwe raadsleden die niet allemaal voldoende ingevoerd zijn in de materie. Dat is al veelzeggend. Het algemene gedragskenmerk is volgzaamheid en jaknikkerij gelardeerd met het uitspreken van zorgen. Maar nogmaals, dat is geen professioneel besturen.

Ook de provincie Zuid Holland speelt een rol

Misschien moeten we daarom blij zijn dat de provincie ook onderdeel van het spel is geworden. Maar qua democratie is de situatie daar vooralsnog niet veel beter. De Statenleden wordt alleen gevraagd of ze 600 extra huizen op Valkenburg een goed idee vinden. Verder krijgen ze onvoldoende informatie. Daar heb ik dus met mijn andere pet op eerst maar eens een paar vragen over gesteld. Het pijnpunt is steeds hetzelfde. Er wordt van alles geritseld en geregeld achter de schermen maar de volksvertegenwoordiging wordt dom gehouden.


 Jaap HaasnootGeen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts