22 juni 2020

Besluit fusie bibliotheek en muziekschool gebaseerd op drijfzand

In de commissievergadering van 18 juni 2020 heeft Rozemarijn Dees het standpunt van KiesKatwijk op heldere wijze voor het voetlicht gebracht. De onderbouwing van het collegevoorstel d.m.v. een rapport van het adviesbureau Berenschot is boterzacht. Het rapport staat vol met loze beweringen die geen onderbouwing hebben. Dit betekent dat het belangrijke beleidsbesluit dat er gefuseerd wordt tussen Bibliotheek en Muziekschool gebaseerd is op drijfzand. Overigens laten we in deze discussie K&O even buiten beschouwing want een fusie tussen K&O en de bibliotheek is wel een prima idee.

Fusie Bibliotheek en Muziekschool op drijfzand gebaseerd

Wat is er aan de hand ?

We spreken weer eens opnieuw over het gebruikelijke recept. Een combinatie van wensdenken en tunnelvisie. Het idee van een “cultuurbedrijf” sprak sleutelspelers erg gaan en gaandeweg is men blijkbaar ook steeds meer in het sprookje gaan geloven. Dat is een bekend psychologisch verschijnsel. Als we het Berenschot rapport moeten geloven dan is de fusie overal goed voor, zelfs voor wintertenen. Allemaal flauwekul. Bij alle beweringen kun je de vraag stellen: Hoe dan ? Daar zijn vervolgens geen antwoorden op of onderbouwingen voor.

KiesKatwijk gaat klacht indienen

Onze fractie is van mening dat een dergelijke belangrijke beleidsbeslissing waarop geen terugkeer meer mogelijk is niet gebaseerd mag zijn op niet meer dan een vrome wens of op een verzameling geloofsartikelen. Nu akkoord gaan met dit voorstel betekent weer langer door op een eenrichtingsspoor en nog verder in de fuik. We zien dat de opdrachtgever hier duidelijk de hand van de adviseur heeft vastgehouden, en dat Berenschot een rapport heeft geschreven onder het motto “u vraagt en wij draaien”. Eerlijk gezegd is het een flutrapport. Wij vinden de kwaliteit van het Berenschot rapport van dermate bedenkelijke kwaliteit dat wij waarschijnlijk een klacht gaan indienen bij de Raad voor Organisatie Adviesbureaus. Om die slechte kwaliteit van het rapport te kunnen toelichten komen wij binnenkort met een aparte notitie.

Standpunt KiesKatwijk

 • In het B&W voorstel kunnen we als gemeenteraad kiezen tussen een fusie en een fusie. We zien hier weer de bekende fuik waarbij de gemeenteraad blijkbaar wordt geacht om de ideeën van B&W kritiekloos af te stempelen. Er zijn geen alternatieven. Wij hebben echter een heel ander en veel beter idee.

 • Op basis van een digitale commissievergadering onder het regime van de 90 seconden spreektijd worden nu door B&W alle andere alternatieven uitgesloten. Dat is nogal wat.

 • Het oorspronkelijke verhaal ging over huisvesting. Dit probleem blijft bestaan en is niet opgelost. Wat is hier aan gedaan de afgelopen twee jaar na het debacle van de Noordzeepassage ? De zogenaamde noodzakelijke volgordelijkheid is geen goed argument, je had parallel moeten blijven werken aan het oorspronkelijke probleem.

 • Gezamenlijke huisvesting en alle denkbare vormen van samenwerking kunnen ook zonder fusie ! Overigens is gezamenlijke huisvesting van bibliotheek en muziekschool enorm problematisch en duur gebleken in het Noordzeepassage debacle. Is dat nu allemaal anders ?

 • Wij hebben grote twijfels over een fusie van de drie organisaties. Een fusie tussen de bibliotheek en K&O zien we wel als kansrijk en wenselijk.

 • De argumenten die Berenschot bijvoorbeeld op blz. 38 van haar rapport bij elkaar gesprokkeld heeft om de fusie tussen bibliotheek en muziekschool aan te prijzen zijn buitengewoon gezocht en niet overtuigend. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Het hele rapport staat vol met loze beweringen die niet deugdelijk onderbouwd worden. Wij gaan hier vragen over stellen.

 • Een succesvolle fusie met synergie vergt idealiter dat de corebusiness en de aard van de primaire processen en de interne cultuur goed op elkaar aansluiten en dat de dienstverlening in elkaar geschoven kan worden. Dat is allemaal niet of nauwelijks het geval. Het is alsof de Koninklijke Bibliotheek en het Koninklijk Conservatorium met elkaar gaan fuseren. Zoiets is volkomen zinloos. We hebben een opleidingsinstituut voor muzikale vaardigheden met vakdocenten en aan de andere kant een bibliotheek “nieuwe stijl” met totaal andere dienstverlening, ander soort personeel en specifieke doelgroepen met totaal andere behoeften en kenmerken. Het zijn twee werelden, de muziekwereld en de wereld van taal en informatiedragers, die echt niet bij elkaar gaan komen.

 • Een andere structuur gaat bovendien niet als vanzelf leiden tot “cultureel ondernemerschap”, of andere hoogdravende abstracte doelstellingen bewerkstelligen. Daarvoor heb je vooral meer geld en voldoende goede mensen nodig. Als die voorwaarde wordt ingevuld kan het walhalla van de cultuurtempel in elke denkbare structuur bereikt worden.

 • Samenwerken kan altijd en overal, daar is een fusie helemaal niet voor nodig.

 • De gewenste fusie is opnieuw een product van wensdenken. De  betrokkenen hebben een mooi sprookje bedacht en zijn er gaandeweg zelf in gaan geloven. Vervolgens zetten we onszelf vast in een tunnelvisie. Er is niets veranderd op het gemeentehuis, en er is niets geleerd van eerdere debacles. Dit is bestuurlijke zwakte in het kwadraat.

 • Bedrijfsmatige voordelen worden niet aangetoond en zijn een illusie of te verwaarlozen en wegen niet op tegen de nadelen, die overigens nergens worden benoemd.

 • We hebben veel begrip voor het Welzijnskwartier die blijkbaar al veel eerder tot de conclusie kwam dat een volledige fusie zinloos en zelfs schadelijk is.

 • De bibliotheek opzadelen met een muziekschool als koekoeksjong is uitermate gevaarlijk en zal tot allerlei gedoe leiden. Intern zal energie weglekken en bovendien gaat er ook veel geld weglekken. De bibliotheek gaat straks enorme spijt krijgen als dit plan onverhoopt doorgaat.

 • De schaalvergroting zal eerder leiden tot meer overhead en meer kosten dan dat beiden verminderd worden. Er komen echt niet meer uren beschikbaar in de primaire processen door deze fusie.

 • We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het wensdenken op het gemeentehuis vooral gevoed wordt door de gedachte dat men op deze manier op een gemakkelijke wijze van de muziekschool kan afkomen als onderdeel van de gemeentelijke organisatie.

 • Berenschot heeft zich geleend om tegen betaling de munitie hiervoor te leveren. Maar die munitie blijkt van bedenkelijke kwaliteit te zijn.

Jaap Haasnoot
Rozemarijn Dees
KiesKatwijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts