16 juli 2020

Schooljongens zijn het, maar wel aardige schooljongens.

Betoog in eerste termijn over het DSV debacle

Voorzitter,

Ik heb maar 180 seconden dus ik moet afzien van nuances. In het Leidsch Dagblad lezen we dat de Katwijksche Cultuur leidde tot het DSV debacle. Ik denk dat dit grotendeels juist is, maar dat dit ook voor het gemeentebestuur geldt. De "hechte cultuur" blijkt vooral een kliekjescultuur van "ons soort mensen" te zijn die elkaar voortdurend de hand boven het hoofd houden. Zeg maar een soort "coalitiegedrag", groepsdenken i.p.v. onafhankelijk denken en handelen. Dit soort onmaatschappelijk gedrag leidt keer op keer weer tot rampen. Daar komt dan een soort zelfbevestigende saus van “wat zijn we toch goed bezig” overheen, en klinkt er keer op keer een “wat hebben we toch weer pech met zogenaamde ‘tegenvallers’”.

Het huisje van B&W is helaas niet op zand maar op ijs gebouwd.

Daarmee wijzen we naar de boze buitenwereld, en daarmee voorkomen we dat we naar onszelf hoeven te kijken. Want dat is het echte verhaal meneer de voorzitter, gebrek aan bestuurskracht en amateurisme bij de verantwoordelijken. Dat is niet alleen bij DSV, maar zeker ook op het gemeentehuis het geval.

Als ik me tot het gemeentehuis beperk dan kom ik tot de volgende conclusies. Met voorgaande wethouders van financiën (die dat ook zeggen) ben ik van mening dat het initiële besluit goed genoeg en verantwoord was. Waar het mis ging is de follow up.

Een hamvraag is waarom het college van B&W niets of te weinig heeft gedaan met de beschikbare informatie of met het gebrek aan informatie over een zeer belangrijk onderwerp.

Meneer de voorzitter, de conclusie is naar mijn mening ontluisterend: Er is gewoon niet bestuurd !

Laat dat eens op u inwerken collega raadsleden en inwoners van Katwijk. En ja, collega’s van de coalitiepartijen in de gemeenteraad, u draagt daarin de volle verantwoordelijkheid. Ten eerste omdat u mensen heeft aangesteld die onvoldoende ervaring hebben in het leiden van een organisatie die wat voorstelt. Ten tweede omdat u consequent en langjarig al het falen met de mantel der liefde heeft bedekt. Op die manier was er geen enkele noodzaak tot zelfonderzoek of tot leren in het dagelijks bestuur. Een handige babbel volstond.

Kijk eens naar de initiële reactie op de grote bezuinigingen waarvoor we staan. Een probleem dat natuurlijk veel minder ingrijpend zou zijn als we eerder de tering naar de nering hadden gezet. Maar nee, uw coalitie koos voor een belastingverhoging bij de start van deze raadsperiode. Lekker makkelijk, en een teken aan de wand. Nu de financiële ramp zich openbaart was uw reactie er een in de trant van “we zetten de ambtenaren aan het werk op basis van wat vage abstracte en dus nietszeggende richtlijnen, en dan mag de gemeenteraad (lees de coalitiemeerderheid) daar later een goedkeuringsstempel op zetten”.

Precies zoals dat vorig jaar gebeurde. Niets geleerd dus. Het is een onethische vraag aan ambtenaren om te vragen in eigen vlees te snijden, en die neiging zal er ook niet zijn. En dus werd cultuur en welzijn geofferd, en de muziekschool omdat dit een buitendienst is. Dat is geen besturen voorzitter dan is roeptoeteren wat de ambtenaren bedacht hebben en fotomomentjes aflopen.

Precies dezelfde passieve houding zien we ook in het DSV dossier. Op die manier krijg je dus alleen te horen wat de ambtenaren je willen of durven te vertellen. En dan loop je vervolgens volledig aan de leiband van het apparaat i.p.v. dat apparaat te gebruiken voor de eigen doeleinden. Het is een twee-werelden-filosofie: ambtelijk apparaat aan de ene kant en aan de andere kant het politieke bestuur. En daar tussen een grote waterscheiding en kloof. Zo’n bestuursstijl gaat niet werken in een hectische omgeving.

Kijk eens hoe er geknoeid is met de Julianabrug, en hoe er zelfs ruzie kwam met de architect. Dan moet je als bestuurder ingrijpen, maar dan moet je wel leiderschap in je bagage hebben. Zelfde verhaal bij PLV. De gemeente is volledig door de pomp gegaan terwijl we voldoende troeven in handen hadden. Ook hier gebrek aan leiderschap en kiezen voor de gemakkelijke weg en later met rationalisaties komen. Moet ik het nog over de Noordzeepassage hebben ? Geen enkel besef van verantwoordelijkheid of zelfinzicht over de eigen rol in dit drama waarin onnoemelijk veel geld verbrand is. En nog steeds is de huisvesting van de bibliotheek niet geregeld. En altijd weer die smoezen en drogredeneringen en het wijzen naar de buitenwacht.

DSV staat dus niet op zichzelf, het is onderdeel van een patroon. Een patroon van niet of verkeerd besturen. Nog deze week kwam er een bericht door dat de gemeente voor eigen rekening en risico een warmtenet wil exploiteren. De horror ! Dat kan zo niet doorgaan voorzitter, en daarom heb ik er op aangedrongen dat dit college zijn eigen conclusies trekt en collectief aftreedt. Daarna kunnen we als raad wel zien wie er geschikt geacht wordt om terug te keren in welke coalitie. En vooral welke speer- en pijnpunten we daarmee de resterende periode gaan oplossen. De tijd van pappen, nathouden, goedpraten en toedekken is voorbij.

Met een variatie op de beroemdste zin uit de Nederlandse literatuur, en met excuus naar mevrouw van Starkenburg: “Schooljongens zijn het, maar aardige schooljongens”.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

 

6 juli 2020

College van B&W moet de eer aan zichzelf houden

“Er is gewoon niet bestuurd en dat is onvergefelijk”

Met lezing van elk volgend rapport dat over DSV is uitgebracht wordt de ernst van de situatie alarmerender volgens KiesKatwijk. Wij kunnen helaas niet aan de conclusie ontkomen dat dit college een maatje te klein is om onze gemeente te besturen.


Het was al merkwaardig dat het Noordzeepassage debacle zich moest voordoen, en we zijn jammerlijk en onnodig bij het Rijksvastgoedbedrijf door de pomp gegaan. Toch zien we hier nu weer opnieuw dat zich een drama met ernstige consequenties ontrolt. Er is al meer dan 2 miljoen euro overgemaakt naar de schuldeisers van DSV voor de leningen waarvoor de gemeente zich garant heeft gesteld.

Je kunt er van uitgaan dat dit niet de laatste ramp is want het gaat nog best lang duren voordat het College dit vak door vallen en opstaan een beetje onder de knie gaat krijgen. Dat gaat dus nog een heleboel geld kosten en veel ellende geven. KiesKatwijk voorspelt in dat verband een grote belastingverhoging, want dit college kiest voortdurend voor de gemakkelijke weg. Een motie om belastingverhoging uit te sluiten van VVD en KiesKatwijk is door de rest van de gemeenteraad afgewezen. Veelzeggend. Het zijn straks met name de mensen met een kleine portemonnee die hiermee de grootste problemen gaan krijgen.

En zeg eens eerlijk, gaat dat echt wat worden met de huisvesting van de bibliotheek ? En hoe ging dat proces met de Julianabrug ? Kijk eens naar onderstaand filmpje. En dat ging dus over het aanleggen van een voetpad......


En hoe is aanpassing van het uitgavenpatroon verlopen de laatste jaren ? Is het echt alleen de buitenwacht die de problemen veroorzaakt ? Of zouden de problemen kleiner zijn geweest als we eerder de tering naar de nering hadden gezet ? En dat dan niet op de manier waarop dit vorig jaar is aangepakt.

Kortom op grond van de feiten is KiesKatwijk van mening dat als de gemeenteraad dit college laat zitten hij zichzelf medeverantwoordelijk maakt voor iets dat niet meer te verdedigen is. Wij constateren dat op nuchtere wijze en niet op grond van een of andere emotie of rancune. Het blunderen lijkt wel de standaard werkwijze te worden bij veel grote onderwerpen. Met name de grote partijen zoals CDA, ChristenUnie en SGP dragen hier een zware en langjarige verantwoordelijkheid. Ze hebben jarenlang gepamperd, goedgepraat en de andere kant op gekeken. GemeenteBelangen is een bijwagen die niets gebracht heeft. De reacties van Dirk Remmelzwaal (SGP) die de kwakzalverij van de “Lean-filosofie” jarenlang met vuur verdedigde zijn legendarisch en exemplarisch.

Vandaag lezen we een rapport dat de processen rond toezicht en monitoring rond DSV niet bestaan en dat de verantwoordelijkheden niet belegd waren in de organisatie. Het gaat hier over een risico van 55 miljoen euro. Dit college houdt zich vooral in de ivoren toren op. Dat is in feite een metafoor voor “niet besturen”. Zo beschouwd is dit college dus onderdeel en in feite onderliggende oorzaak van de problemen. Dingen gaan nu eenmaal niet vanzelf goed of de goede kant op, dat is de enige reden waarom we een bestuur instellen.

Vier jaar na het cultuurrapport, dat werd aangeprezen door de coalitie als Haarlemmer Olie, maken externe adviseurs gehakt van de interne cultuur. B&W bleef echter lekker in de ivoren toren zitten en dacht blijkbaar dat alles als vanzelf wel goed zou komen. Er is gewoon niet bestuurd is gebleken en dat is onvergefelijk. Onze conclusie is dat dit college daarom de eer aan zichzelf moet houden.

Jaap Haasnoot
fractievoorzitter KiesKatwijk


Social Icons


Featured Posts