6 juli 2020

College van B&W moet de eer aan zichzelf houden

“Er is gewoon niet bestuurd en dat is onvergefelijk”

Met lezing van elk volgend rapport dat over DSV is uitgebracht wordt de ernst van de situatie alarmerender volgens KiesKatwijk. Wij kunnen helaas niet aan de conclusie ontkomen dat dit college een maatje te klein is om onze gemeente te besturen.


Het was al merkwaardig dat het Noordzeepassage debacle zich moest voordoen, en we zijn jammerlijk en onnodig bij het Rijksvastgoedbedrijf door de pomp gegaan. Toch zien we hier nu weer opnieuw dat zich een drama met ernstige consequenties ontrolt. Er is al meer dan 2 miljoen euro overgemaakt naar de schuldeisers van DSV voor de leningen waarvoor de gemeente zich garant heeft gesteld.

Je kunt er van uitgaan dat dit niet de laatste ramp is want het gaat nog best lang duren voordat het College dit vak door vallen en opstaan een beetje onder de knie gaat krijgen. Dat gaat dus nog een heleboel geld kosten en veel ellende geven. KiesKatwijk voorspelt in dat verband een grote belastingverhoging, want dit college kiest voortdurend voor de gemakkelijke weg. Een motie om belastingverhoging uit te sluiten van VVD en KiesKatwijk is door de rest van de gemeenteraad afgewezen. Veelzeggend. Het zijn straks met name de mensen met een kleine portemonnee die hiermee de grootste problemen gaan krijgen.

En zeg eens eerlijk, gaat dat echt wat worden met de huisvesting van de bibliotheek ? En hoe ging dat proces met de Julianabrug ? Kijk eens naar onderstaand filmpje. En dat ging dus over het aanleggen van een voetpad......


En hoe is aanpassing van het uitgavenpatroon verlopen de laatste jaren ? Is het echt alleen de buitenwacht die de problemen veroorzaakt ? Of zouden de problemen kleiner zijn geweest als we eerder de tering naar de nering hadden gezet ? En dat dan niet op de manier waarop dit vorig jaar is aangepakt.

Kortom op grond van de feiten is KiesKatwijk van mening dat als de gemeenteraad dit college laat zitten hij zichzelf medeverantwoordelijk maakt voor iets dat niet meer te verdedigen is. Wij constateren dat op nuchtere wijze en niet op grond van een of andere emotie of rancune. Het blunderen lijkt wel de standaard werkwijze te worden bij veel grote onderwerpen. Met name de grote partijen zoals CDA, ChristenUnie en SGP dragen hier een zware en langjarige verantwoordelijkheid. Ze hebben jarenlang gepamperd, goedgepraat en de andere kant op gekeken. GemeenteBelangen is een bijwagen die niets gebracht heeft. De reacties van Dirk Remmelzwaal (SGP) die de kwakzalverij van de “Lean-filosofie” jarenlang met vuur verdedigde zijn legendarisch en exemplarisch.

Vandaag lezen we een rapport dat de processen rond toezicht en monitoring rond DSV niet bestaan en dat de verantwoordelijkheden niet belegd waren in de organisatie. Het gaat hier over een risico van 55 miljoen euro. Dit college houdt zich vooral in de ivoren toren op. Dat is in feite een metafoor voor “niet besturen”. Zo beschouwd is dit college dus onderdeel en in feite onderliggende oorzaak van de problemen. Dingen gaan nu eenmaal niet vanzelf goed of de goede kant op, dat is de enige reden waarom we een bestuur instellen.

Vier jaar na het cultuurrapport, dat werd aangeprezen door de coalitie als Haarlemmer Olie, maken externe adviseurs gehakt van de interne cultuur. B&W bleef echter lekker in de ivoren toren zitten en dacht blijkbaar dat alles als vanzelf wel goed zou komen. Er is gewoon niet bestuurd is gebleken en dat is onvergefelijk. Onze conclusie is dat dit college daarom de eer aan zichzelf moet houden.

Jaap Haasnoot
fractievoorzitter KiesKatwijk


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts