16 juli 2020

Schooljongens zijn het, maar wel aardige schooljongens.

Betoog in eerste termijn over het DSV debacle

Voorzitter,

Ik heb maar 180 seconden dus ik moet afzien van nuances. In het Leidsch Dagblad lezen we dat de Katwijksche Cultuur leidde tot het DSV debacle. Ik denk dat dit grotendeels juist is, maar dat dit ook voor het gemeentebestuur geldt. De "hechte cultuur" blijkt vooral een kliekjescultuur van "ons soort mensen" te zijn die elkaar voortdurend de hand boven het hoofd houden. Zeg maar een soort "coalitiegedrag", groepsdenken i.p.v. onafhankelijk denken en handelen. Dit soort onmaatschappelijk gedrag leidt keer op keer weer tot rampen. Daar komt dan een soort zelfbevestigende saus van “wat zijn we toch goed bezig” overheen, en klinkt er keer op keer een “wat hebben we toch weer pech met zogenaamde ‘tegenvallers’”.

Het huisje van B&W is helaas niet op zand maar op ijs gebouwd.

Daarmee wijzen we naar de boze buitenwereld, en daarmee voorkomen we dat we naar onszelf hoeven te kijken. Want dat is het echte verhaal meneer de voorzitter, gebrek aan bestuurskracht en amateurisme bij de verantwoordelijken. Dat is niet alleen bij DSV, maar zeker ook op het gemeentehuis het geval.

Als ik me tot het gemeentehuis beperk dan kom ik tot de volgende conclusies. Met voorgaande wethouders van financiën (die dat ook zeggen) ben ik van mening dat het initiële besluit goed genoeg en verantwoord was. Waar het mis ging is de follow up.

Een hamvraag is waarom het college van B&W niets of te weinig heeft gedaan met de beschikbare informatie of met het gebrek aan informatie over een zeer belangrijk onderwerp.

Meneer de voorzitter, de conclusie is naar mijn mening ontluisterend: Er is gewoon niet bestuurd !

Laat dat eens op u inwerken collega raadsleden en inwoners van Katwijk. En ja, collega’s van de coalitiepartijen in de gemeenteraad, u draagt daarin de volle verantwoordelijkheid. Ten eerste omdat u mensen heeft aangesteld die onvoldoende ervaring hebben in het leiden van een organisatie die wat voorstelt. Ten tweede omdat u consequent en langjarig al het falen met de mantel der liefde heeft bedekt. Op die manier was er geen enkele noodzaak tot zelfonderzoek of tot leren in het dagelijks bestuur. Een handige babbel volstond.

Kijk eens naar de initiële reactie op de grote bezuinigingen waarvoor we staan. Een probleem dat natuurlijk veel minder ingrijpend zou zijn als we eerder de tering naar de nering hadden gezet. Maar nee, uw coalitie koos voor een belastingverhoging bij de start van deze raadsperiode. Lekker makkelijk, en een teken aan de wand. Nu de financiële ramp zich openbaart was uw reactie er een in de trant van “we zetten de ambtenaren aan het werk op basis van wat vage abstracte en dus nietszeggende richtlijnen, en dan mag de gemeenteraad (lees de coalitiemeerderheid) daar later een goedkeuringsstempel op zetten”.

Precies zoals dat vorig jaar gebeurde. Niets geleerd dus. Het is een onethische vraag aan ambtenaren om te vragen in eigen vlees te snijden, en die neiging zal er ook niet zijn. En dus werd cultuur en welzijn geofferd, en de muziekschool omdat dit een buitendienst is. Dat is geen besturen voorzitter dan is roeptoeteren wat de ambtenaren bedacht hebben en fotomomentjes aflopen.

Precies dezelfde passieve houding zien we ook in het DSV dossier. Op die manier krijg je dus alleen te horen wat de ambtenaren je willen of durven te vertellen. En dan loop je vervolgens volledig aan de leiband van het apparaat i.p.v. dat apparaat te gebruiken voor de eigen doeleinden. Het is een twee-werelden-filosofie: ambtelijk apparaat aan de ene kant en aan de andere kant het politieke bestuur. En daar tussen een grote waterscheiding en kloof. Zo’n bestuursstijl gaat niet werken in een hectische omgeving.

Kijk eens hoe er geknoeid is met de Julianabrug, en hoe er zelfs ruzie kwam met de architect. Dan moet je als bestuurder ingrijpen, maar dan moet je wel leiderschap in je bagage hebben. Zelfde verhaal bij PLV. De gemeente is volledig door de pomp gegaan terwijl we voldoende troeven in handen hadden. Ook hier gebrek aan leiderschap en kiezen voor de gemakkelijke weg en later met rationalisaties komen. Moet ik het nog over de Noordzeepassage hebben ? Geen enkel besef van verantwoordelijkheid of zelfinzicht over de eigen rol in dit drama waarin onnoemelijk veel geld verbrand is. En nog steeds is de huisvesting van de bibliotheek niet geregeld. En altijd weer die smoezen en drogredeneringen en het wijzen naar de buitenwacht.

DSV staat dus niet op zichzelf, het is onderdeel van een patroon. Een patroon van niet of verkeerd besturen. Nog deze week kwam er een bericht door dat de gemeente voor eigen rekening en risico een warmtenet wil exploiteren. De horror ! Dat kan zo niet doorgaan voorzitter, en daarom heb ik er op aangedrongen dat dit college zijn eigen conclusies trekt en collectief aftreedt. Daarna kunnen we als raad wel zien wie er geschikt geacht wordt om terug te keren in welke coalitie. En vooral welke speer- en pijnpunten we daarmee de resterende periode gaan oplossen. De tijd van pappen, nathouden, goedpraten en toedekken is voorbij.

Met een variatie op de beroemdste zin uit de Nederlandse literatuur, en met excuus naar mevrouw van Starkenburg: “Schooljongens zijn het, maar aardige schooljongens”.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts