27 augustus 2020

Busverbinding Katwijk - Schiphol

De kans om Unmanned Valley en Space Cluster Noordwijk via R-net te verbinden en de daaraan verbonden synergie wordt niet gezien.

Noordwijk krijgt een R-net buslijn richting Schiphol. Katwijk krijgt een R-net met Leiden. Die gaat straks langs de Tjalmaweg (N206 c.q. de Rijnlandroute), dat is helemaal aan de uiterste rand van de nieuwe wijk Vliegkamp Valkenburg. Mensen die straks wat verderop in die wijk wonen hebben daar weinig aan, de afstand tot de bushalte is veel te ver. Ook de werkers op Unmanned Valley Valkenburg hebben niks aan die bus. Je hebt dus eerst een aanvullende verbinding met de N206 nodig om vervolgens naar Leiden te kunnen.


Lampje

Bij KiesKatwijk ging er een lampje branden. Maak die buslijn van Schiphol naar Noordwijk slechts een paar kilometer langer en laat het hangargebied van Unmanned Valley Valkenburg (UMV) op de projectlocatie Valkenburg het begin- en eindpunt zijn. Dan kan de geplande pendelbus van UMV naar het station van Leiden vervallen. Als je er over nadenkt zijn er nog een hele rits andere voordelen. Aldus heeft KiesKatwijk deze suggestie via politieke vragen op de tafel van B&W gelegd. Ik kan er een lang verhaal over houden maar u kunt de vragen en antwoorden hieronder lezen.


 

Professionals

Sommige professionals waarop het college van B&W blindvaart zijn uitzonderlijk getalenteerd in het verzinnen van problemen voor oplossingen. Anderen zijn weer enorm goed in het zelfstandig creëren van problemen. Als zich dat voordoet dan moeten er in de organisatie “checks & balances” zijn die er voor zorgen dat er correctie plaatsvindt. Als dat een keer mislukt door “groupthink” of door een blinde vlek dan zijn de wethouders of het college van B&W als verantwoordelijke bestuurders onze laatste hoop. Als zij zich opstellen als roeptoeters van het ambtelijk apparaat, of als ze de competenties die bestuurders horen te hebben missen, dan kan er dus van alles doorheen slippen. Dat gebeurt regelmatig. Dat zijn de miljoenen debacles die u wel kent. In die gevallen hebben we alleen nog de gemeenteraad om rampen te voorkomen. En dat is weer een verhaal apart. 

Eerst dus maar eens een paar vervolgvragen stellen over deze kwestie. Ik ben benieuwd naar de antwoorden.

Geacht College

Hartelijk dank voor de beantwoording van onze vragen over een mogelijke aansluiting van Katwijk op de buslijn Noordwijk-Schiphol. Wij pleitten via de vraagstelling voor verplaatsing van het startpunt van deze buslijn naar de locatie van Unmanned Valley.

Twee denkfouten

Naar onze bescheiden mening worden in deze beantwoording echter twee denkfouten gemaakt. Ten eerste wordt de waarde van deze lijn voor (toekomstige) inwoners uitsluitend afgemeten naar de eindbestemming Schiphol. Maar deze lijn verbindt alle dorpen in de Bollenstreek met elkaar. Onze busverbinding met de Bollenstreek is eigenlijk non-existent, waaronder ook de verbinding met Voorhout, waar de dokterspost voor onze inwoners zich merkwaardig genoeg bevindt. U gaat in de beantwoording volledig voorbij aan de waarde voor Katwijk van een busverbinding met de Bollenstreek. Hetzelfde geldt voor de waarde van de directe busverbinding tussen Unmanned Valley en de Space Campus Noordwijk.

Ketenoplossing

Daarnaast moet worden vastgesteld dat de R-net verbinding Leiden-via Projectlocatie Valkenburg-Katwijk slechts de uiterste periferie aan de noordzijde van de nieuwe woonwijk kan bedienen. Dat is ook precies de reden dat een peperdure pendelbus Leiden-Unmanned Valley noodzakelijk is. Een R-net buslijn Valkenburg-Schiphol kan nu precies de ketenoplossing zijn (overstappen) die u zegt na te streven om ook de meer zuidelijk gelegen delen van de toekomstige woonwijk tezamen met Unmanned Valley met het station Leiden te verbinden. Uw beantwoording geeft er blijk van dat dit element niet is opgemerkt.

Onze fractie heeft aldus de volgende aanvullende vragen over deze kwestie:

1.   Bent u het met onze fractie eens dat de busverbinding met de Bollenstreek via een de route Valkenburg-Schiphol een nuttige aanwinst voor de bereikbaarheid in onze regio kan zijn ?

2.   Ziet u net als onze fractie het belang van de grote kans om op eenvoudige wijze beide hoogwaardige werkparken, Space Cluster Noordwijk en Unmanned Valley Valkenburg met een hoogfrequente buslijn met elkaar te kunnen verbinden ?

3.   Bent u het met ons eens dat met een slechts zeer beperkte verlenging van de buslijn Schiphol-Noordwijk naar Unmanned Valley Valkenburg:

a.   De dure pendelbus Unmanned Valley-Leiden kan vervallen, en deze verbinding hiermee ook een hogere frequentie krijgt, en

b.   deze verbinding tevens van nut kan zijn voor bewoners van de meer zuidelijke gelegen delen van de nieuwe woonwijk ?

4.   Bent u het met ons eens dat deze oplossing samenvalt met  de door u voorgestane ketenverbinding met Leiden, doordat

a.   op de N206 eenvoudig kan worden overgestapt op de R-lijn richting Leiden,

b.   een optie die mogelijk ook interessant kan zijn voor inwoners van de Bollenstreek[1] ?

5.   Heeft u begrip voor het feit dat in de ogen van onze fractie de beantwoording van de eerder gestelde vragen een zekere mate van oppervlakkigheid of vooringenomenheid vertoont, waardoor de aanvullende vragen nodig bleken ?

 Met vriendelijke groet,
 Jaap Haasnoot

P.S.

Matthijs van Tuijl heeft natuurlijk gelijk. Het kan nog mooier en beter.

[1] Woon-werkverkeer voor mensen uit de Bollenstreek naar Unmanned Valley, en privé verkeer Bollenstreek-Projectlocatie, omdat in deze wijk gebouwd wordt voor de hele regio, ook de Bollenstreek.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts