6 augustus 2020

Gemeenteraad laat zich links en rechts passeren

Heeft het college zich weer in de luren laten leggen ?

Naar nu blijkt heeft het college van B&W op 3 juni een overeenkomst met het Rijk en de Provincie getekend die bekend staat als de Woondeal Zuidelijke Randstad. Het huidige kabinet is op allerlei manieren bezig om de grote steden extra geld toe te schuiven. Geld dat ze overigens eerst bij de kleinere gemeenten hebben weggehaald. De grote partijen rekruteren hun ministers altijd traditiegetrouw uit het club van wethouders in de grote steden. Deze mensen hebben door hun achtergrond altijd bijzonder veel gevoel voor de problemen van de grote steden. U snapt het mechanisme. In deze Woondeal zit 1 miljard euro. Nu is Katwijk de kans geboden of opgelegd om hieraan mee te doen vanwege de gebiedsontwikkeling op het voormalig Vliegkamp Valkenburg. Er is echter geen cent subsidie verstrekt aan de gemeente Katwijk ! Merkwaardige deal is dat.


Wordt Katwijk onder curatele gesteld ?

Maar we worden als gemeente wel min of meer onder curatele gesteld door het Rijk die deze regeling hiervoor oneigenlijk gebruikt. Het college van B&W heeft de overeenkomst ondertekend zonder overleg met en zelfs zonder informatieverstrekking vooraf naar de gemeenteraad. Als alibi gebruikt het college het argument dat de kans dat er ooit een bijdrage van het Rijk komt op deze manier groter is. Een beetje zwak verhaal. Vindt u ook niet ? Je hebt als gemeente Katwijk in deze kwestie een stevige onderhandelings- of machtspositie. Wettelijk gezien moeten wij eerst een bestemmingsplan goedkeuren voordat er gebouwd kan worden. Gebruik die positie dan ook en laat je niet keer op keer intimideren door de grote jongens uit Den Haag. We hadden gewoon moeten zeggen “eerst geld en daarna praten over deelname aan die zogeheten Woondeal”.

Is het college van B&W een maatje te klein ?

Keer op keer blijkt echter dat ons college net een maatje te klein is. Dat is heel erg want de gemeente gaat zonder een rijksbijdrage grote tekorten oplopen met alles wat we binnen en naast het plangebied moeten gaan investeren. Dat gaat u straks direct merken in uw belastingaanslag van de gemeente. Alleen al de ontwikkeling van de Mient-Kooltuin dat als recreatiegebied moet worden ingericht gaat heel veel miljoenen kosten. Dit college heeft zich hierbij laten afschepen met 1 miljoen euro uit de grondexploitatie van het Rijksvastgoedbedrijf. Daar komen we dik tekort aan.

Katwijkers betalen de prijs !

En zo zijn er nog een heel aantal andere voor Katwijk slechte clausules in de contracten, die het college buiten de gemeenteraad om in het verleden heeft afgesloten. Het resultaat hiervan is dat we er geld bij moeten leggen of dat er een armoedige openbare ruimte in de nieuwe wijk gaat komen. Het doel van het Rijk is immers geld verdienen. Men is helemaal niet geïnteresseerd in betaalbare huisvesting. En een mooie wijk is alleen maar handig als daardoor meer geld voor de grond kan worden gevraagd. Dik 60% van de 5600 woningen aldaar wordt duur tot extreem duur omdat het Rijk en de provincie vooral expats in de watten willen leggen waaraan ook het meeste verdiend kan worden. Wie betaalt daarvoor de prijs denkt u ?

Gemeenteraad wordt niet meer serieus genomen.

In deze kwestie staat bovendien de positie van de gemeenteraad op het spel. We worden in toenemende mate links en rechts door het college gepasseerd via oneigenlijk gebruik van privaatrechtelijke contracten. Nu worden we zelfs niet eens meer vooraf geïnformeerd over een majeure ontwikkeling in het Valkenburg-dossier. We kunnen het achteraf lezen via een lijst van ingekomen stukken als we goed opletten. En dat terwijl we als raad zelfs een speciale commissie hebben opgericht om alle ontwikkelingen op Valkenburg met elkaar te kunnen bespreken.

Er zijn teveel bange mensen.

Als de meerderheid in de raad dit soort ontwikkelingen blijft toedekken met de mantel der liefde brengen we schade toe aan de positie van het hoogste gezag in de gemeente. Ik begrijp dat het met name voor fractievoorzitters van coalitiepartijen soms een moeilijk dilemma betreft om qua loyaliteit te moeten kiezen tussen wat het algemeen belang in een kwestie van je vraagt en anderzijds het belang van de politieke vrienden in het college. Maar politiek is niet voor bange mensen. Bij de kwestie DSV zagen we zelfs drie zg. oppositiepartijen die niet het lef hadden om de consequenties te trekken uit het disfunctioneren van het college. Dan krijg je dit dus, waarbij de raad gemakshalve maar helemaal gepasseerd wordt.

Opnieuw een wake-up call.

Ik zie hier aldus een sluipend proces waarbij de positie van de gemeenteraad stapje voor stapje wordt uitgehold. Dat is heel erg slecht. Niet zozeer of niet uitsluitend voor het prestige van de gemeenteraad of in verband met het beeld dat dit naar inwoners oproept, maar vooral ook omdat er hierdoor geen stimulans uitgaat om de kwaliteit van ons bestuur te verbeteren. Al die slechte besluiten ontstaan omdat er te weinig “checks & balances” zitten in ons bestuurlijk systeem. En ook omdat er nooit consequenties zitten aan ernstig disfunctioneren. In mijn visie is er nogal wat ruimte om te verbeteren en is er daarvoor zelfs een hele grote noodzaak. DSV zou ook voor de gemeenteraad een wake-up call moeten zijn !

Gemiste kans

Deze kwestie van de Woondeal schaar ik onder de lange lijst van bestuurlijk niet goed afgehandelde zaken en debacles. Zo ga je bovendien niet met een gemeenteraad om en in mijn visie moet je je als gemeente op deze manier ook niet de kaas van het brood laten eten door externe partijen. Als we onze onderhandelingspositie beter hadden gebruikt hadden we nu een forse bijdrage van het Rijk uit deze Woondeal-regeling in de pocket gehad. Dit is dus weer opnieuw een gemiste kans.

Leiderschap, zelfrespect en doorzettingsvermogen

Met name de fractievoorzitters van de coalitiepartijen kunnen en moeten in mijn visie laten zien dat ze beschikken over leiderschap, zelfrespect en doorzettingsvermogen. Als we hier als gemeenteraad opnieuw in een belangrijke kwestie “door de pomp gaan” dan zetten we onze raad definitief te kijk als een soort speeltuinvereniging die je van alles kunt laten besluiten of zelfs geheel buiten de besluitvorming kunt laten. Om die reden heeft KiesKatwijk een serie vragen ingediend bij het college en gaan we het onderwerp ook agenderen in het fractievoorzittersoverleg.

Jaap Haasnoot


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts