13 augustus 2020

KiesKatwijk vreest met grote vreze..

Voldoet de peperdure verbouwing van het  gemeentehuis straks aan de eisen ?

Eind mei heeft KiesKatwijk vragen ingediend over de miljoenenverbouwing van het gemeentehuis. Naar onze mening is dit plan een totale vergissing ook zonder coronacrisis. Er is bewust nooit naar alternatieven gekeken. Alle ambtenaren moesten per sé in 1 gebouw. Dat is totaal onnodig want niet iedereen werkt met iedereen samen. Samenwerken kan ook prima als je niet op loopafstand zit.

Destijds was het gemeentehuis nog redelijk Cool
 

Het oude denken

Omdat het gebouw te klein is heeft men maar ruimte voor werkplekken voor 70% van het aantal mensen dat in dienst is. Het inmiddels achterhaalde “Nieuwe Werken” maakt dat in theorie mogelijk als we iedereen op een flexplek laten werken, en niet iedereen op dezelfde dag verschijnt. Dit is weer het bekende spreadsheet management zonder enig begrip van psychologie of organisatiekunde. Werkt misschien in een call center van een verzekeringsmaatschappij maar zeker niet in een beleidsfabriek.

Beter ten halve gekeerd…

Volgens KiesKatwijk zijn flexplekken in de 1,5 meter samenleving niet meer te handhaven en zijn ook grote open werkruimtes c.q. kantoortuinen nu voorgoed verleden tijd. Onder het motto “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”, een gezegde dat we tot vervelens toe uit de kast moeten trekken bij de gemeente Katwijk, suggereerde KiesKatwijk via vragen om het kantoorconcept zo snel mogelijk om te gooien.

Woordspelletje roept wantrouwen op

Nu komt het interessante gedeelte. In de beantwoording ontkende het college dat er bij de verbouwing sprake is van een kantoortuin. Volgens KiesKatwijk is er in ieder geval geen sprake van een klassiek cellenkantoor maar is er wel degelijk sprake van grote ruimtes die in open verbinding met elkaar staan. Of er sprake is van recirculatie in de ventilatie is ons (nog) niet bekend. Het college gaat dus op gerichte vragen van een raadsfractie een woordspelletje beginnen om niet te hoeven antwoorden. Bij dit college roept dat direct het nodige wantrouwen op. Ze hebben teveel mislukkingen, gemiste kansen en debacles op hun naam staan. Ontkennen, wegpraten en toedekken is een tweede natuur van deze coalitie.

KiesKatwijk vreest het ergste

We worden met een kluitje het riet in gestuurd met een opmerking dat er een plan wordt gemaakt voor de terugkeer. Ja, dank je de koekoek. Maar passen al die medewerkers dan nog steeds in dat feitelijk te kleine gebouw ? KiesKatwijk maakt zich hier ernstig zorgen over omdat we hier een patroon zien. Problemen ontkennen en proberen weg te praten totdat het echt niet meer gaat. Dan komt het begrip “Noordzeepassage” toch ongetwijfeld bij iedereen weer op het netvlies. Vervolgens kreeg iemand anders de schuld, de politiek keek de andere kant op en iedereen deed net of er niks aan de hand was. Ik mag u niet vertellen hoeveel miljoenen deze verbouwing meer heeft gekost dan begroot. Maar als het eindresultaat straks niet voldoet ?

Alternatieven werden niet onderzocht

Misschien moet men dan alsnog het alternatief dat we in het verleden naar voren brachten uitvoeren. Voordat het marktplein werd opgeknapt hebben we voorgesteld om daar een mooi gebouw neer te zetten. Dat gebouw zou zowel als kantoorruimte voor ambtenaren als voor de bibliotheek kunnen dienstdoen. Uiteraard met een mooi zaaltje er bij en een flinke parkeerkelder er onder. Was waarschijnlijk goedkoper geweest dan de huidige verbouwing die zo extreem veel duurder is geworden dat alles daaromtrent geheim werd verklaard.

Ventilatie

Corona maakt alles anders. Je kunt er maar beter zo vroeg mogelijk op inspelen. Recent bereiken ons verontrustende berichten over de rol die onvoldoende ventilatie mogelijk kan spelen in besmetting op scholen en in bedrijven. Omdat het college geen echte antwoorden heeft gegeven op onze vorige vragen hebben we de volgende nieuwe vragen ingediend:

1.   Is er sprake van een cellenkantoor of van een kantooroplossing waarbij werkruimtes/werkplekken van veel medewerkers in open verbinding met elkaar staan ?

2.   Is er sprake van flexplekken ? Zo ja, acht u dat dan verantwoord gezien de laatste inzichten ?

3.   Zo ja, maken leidinggevenden dan ook gebruik van flexplekken ? Zo nee, waarom niet ?

4.   Kunt u garanderen dat de verbouwing die nu wordt uitgevoerd voldoet aan de laatste stand van zaken c.q. aan de meest actuele of te verwachten eisen op het gebied van corona-proof werkruimten ?

5.   Kunt u garanderen dat de ventilatie in zowel de nieuwbouw als oudbouw voldoet aan de laatste eisen ?

6.   Heeft u inmiddels actie genomen om het ontwerp van de verbouwing te scannen op toekomstbestendigheid ? Zo ja, welke ? Zo nee, waaraan ontleent u dan uw zekerheid dat er op overzienbare termijn geen problemen zullen blijken te zijn ?

7.   Voldoet de massagestoel voor ambtenaren aan de verwachtingen ? Zo ja, kunnen raadsleden hier dan ook gebruik van maken ?

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk.nl

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts