24 september 2020

De gemeente Katwijk wil opnieuw belastinggeld verbranden

Disfunctioneren gemeente kost de burger geld

Zoals bekend is de gemeente tot op heden niet in staat gebleken om grote projecten zonder problemen en kostenoverschrijdingen adequaat te managen. Van Julianabrug via het Andreasplein naar de Noordzeepassage, er is altijd gesodemieter. En dan hebben we het drieletterwoord DSV en een heleboel minder in het oog springende kwesties nog overgeslagen. Dit disfunctioneren heeft onze inwoners al vele miljoenen gekost waarvoor niets terug gekomen is behalve een belastingverhoging. En dan heb ik het nog niet gehad over de ellende die het Rijk over ons uitstort, van Jeugdzorg via de slechte deal over het Vliegkamp Valkenburg naar de kortingen op het gemeentefonds. De volgende lokale belastingverhoging zit dus al in de pen. Hoofdoorzaak: uw gemeentebestuur is een maatje te klein.


Ontstellende naïviteit gemeente

Het is in dat klimaat onbegrijpelijk en zeer alarmerend dat de gemeente opnieuw een te grote broek wil aantrekken en binnenkort weer opnieuw belastinggeld wil verbranden. Deze keer moet er een warmtenet komen in de Hoornes zodat ze daar van het aardgas kunnen. Ik ben me werkelijk een ongeluk geschrokken toen ik het voorstel las. Laat ik me beperken tot de organisatorische constructie. Er wordt voorgesteld om alle spulletjes, zoals leidingen en apparatuur, via een op te richten B.V. in juridisch eigendom te nemen van de gemeente. Dat bent u dus. Via aanbesteding wordt er vervolgens een bedrijf bij gezocht die de aanleg en exploitatie gaat regelen en die een concessie krijgt voor 15 jaar om het hele spul te exploiteren. De inwoners betalen dus hun warmterekening aan dit bedrijf. De gemeente denkt hierdoor in een regierol te zitten.

Het is te mooi om waar te zijn

B&W heeft een eenmalige fooi van 5 miljoen van het Rijk gekregen en het college denkt daar een soort perpetuum mobile van te kunnen maken. Voor de bijbelvasten onder ons: Dat potje met geld zou dus dezelfde eigenschappen hebben als het spreekwoordelijke kannetje olie van de weduwe van Sarfath ( 1 Koningen 7, 8:24) en dus nooit meer leeg raken.   

De weduwe van Sarfath

Hierbij wordt de misleidende indruk gewekt dat er dus tot het einde der dagen op geen enkele manier sprake zal zijn van een gemeentelijke bijdrage of subsidie. Men neemt daar zelfs het woord “garantie” bij in de mond. Belooft de wethouder ontslag te nemen als deze garantie niet blijkt te werken ? 

“Zalig zijn de armen van geest” (Mattheus 5:3) zou ik hierop willen antwoorden. Een inspreker bij de commissie zei het helder: “Het is te mooi om waar te zijn en dan is dat in de werkelijkheid ook meestal zo”. Misschien moeten we deze man een aanbod doen om wethouder in Katwijk te worden. Dat zou zeker een verrijking zijn want ik zie te weinig gezond verstand bij dit college en teveel disfunctioneren.

Bestuurlijke drukte die zoveel beter besteed zou kunnen worden aan zaken van die voor de inwoners van echt belang zijn.

Eerst ja zeggen, later krijgt u de rekening te zien

Er wordt ten eerste beweerd dat door deze constructie de betaalbaarheid en de leveringszekerheid gegarandeerd zijn. In de commissie kwam de wethouder nog ongeloofwaardiger uit de hoek. Hij beweerde doodleuk dat we “alles” naar onze wens kunnen regelen via “eisen” die we aan het inschrijvende bedrijf kunnen “opleggen”. Dat dit geld kost schijnt hij zich niet te realiseren. Ik denk dat de zogenaamde garanties niet gratis zijn en overigens niet verder dan de deur reiken. Wat gebeurt er b.v. als het bedrijf failliet zou gaan ?

Garantie tot aan de deur

Maar ondanks het zwakke verhaal probeert men het sprookje aan de gemeenteraadsleden te verkopen onder het motto dat hiermee alle risico’s bij het bedrijf zijn neergelegd ! Dit wordt als een zekerheid gepresenteerd. Het college schijnt dit verhaal van de ambtenaren ook daadwerkelijk zelf te geloven want anders is dit een zuivere vorm van misleiding. Deze logische conclusie is werkelijk ontstellend. 

Denkt u net als het college dat de risico’s niet worden doorvertaald naar de tarieven en een aanvullende subsidie ?  Denkt u dat bedrijven er geld bij gaan leggen of dat bedrijven net als het college bereid zijn om geblinddoekt volgas een tunnel in te rijden ? Bedrijven gaan heel anders om met geld dan wethouders, en opereren meestal ook veel slimmer. Als de gemeente Katwijk een bedrijf was geweest dan was ze al lang failliet geweest.

Het college leert niets van vele eerder gemaakte fouten

Ik kan hier qua beschikbare ruimte niet op alle zwakke punten in het raadsvoorstel ingaan. Laat ik u daarom ter afsluiting een scenario schetsen dat zich recent in de werkelijkheid ook zo ongeveer bij de miljoenenverbouwing van het gemeentehuis heeft voorgedaan. Na 15 jaar is conform het voorstel de concessie afgelopen, is iedereen van het gas af en zitten we (onze inwoners) vast aan de stadsverwarming. We kunnen de inwoners dan niet in de kou laten zitten. We hebben als gemeente dan vervolgens de mogelijkheid om de concessie te verlengen. Dan gebeurt er natuurlijk precies hetzelfde als bij de verbouw van het gemeentehuis. We hebben ons zelf willens en wetens in de klem gezet, het bedrijf weet dat en zegt vervolgens dat het verhaal voor het vervolgtraject pakweg 50% duurder wordt. Kassa ! U krijgt van KiesKatwijk de garantie dat dit gaat gebeuren. Dit scenario zit uiteraard niet in de pseudo-risicoanalyse op kleuterschoolniveau die het college bij het raadsvoorstel levert.

Het college verft zichzelf in de hoek

Er zijn straks na 15 jaar geen alternatieven, de gemeente kan het uiteraard niet zelf en een concurrent stapt er niet goedkoper in, want een echte markt is er natuurlijk niet. Die concurrent weet trouwens ook dat de gemeente zich al vijftien jaar daarvoor in de hoek geverfd heeft. Daar komt dus nooit meer een vriendenprijs uit. U bent hierbij gewaarschuwd, dit wordt weer een ramp. Dit college c.q. deze gemeente heeft zoals we weten niet de competentie om te leren van eerder gemaakte fouten. Helaas drijft deze blog op de voortdurende stroom van problemen en mislukkingen van dit gemeentebestuur. Ik denk ook eigenlijk dat dit niet oplosbaar is, de problemen lijken zich alleen maar op te stapelen.  

Russische roulette

Als er perspectief op verbetering zou zijn dan had dit onzalige voorstel nooit de agenda van de gemeenteraad bereikt. De “checks & balances” blijken echter in de hele beleidsketen nog steeds volkomen afwezig te zijn. En dat slechts een paar weken na het DSV-debacle ! We zijn dus aan de gemeenteraad overgeleverd als laatste redmiddel. Ik vrees het ergste. 

Dit voorstel is Russische roulette met de zekerheid dat in ieder geval na 15 jaar, en misschien al eerder, de kogel zijn vernietigende uitwerking zal hebben. Het dan zittende college zal het op dat moment als een onverwachte  “tegenslag” melden voorspel ik u. Dat de inwoners het gelag gaan betalen is overigens een zekerheid. De afrekening gaat via de warmterekening of via de lokale belastingen. 

De enige manier om dat te voorkomen is dat de gemeenteraad het roekeloze voorstel van wethouder Jacco Knape van tafel veegt. Met de Noordzeepassage heeft hij eerder enorm veel belastinggeld verbrand zonder enig resultaat en zonder dat er achteraf verantwoordelijkheid voor het enorme fiasco is genomen. Willen we daar een herhaling van ? Beste inwoners, ik denk dat uw gemeenteraad, net als in de casus Vliegkamp, gewoon weer ja gaat zeggen. Daar worden vervolgens dan allerlei rationalisaties bij verzonnen om het eigen geweten te sussen. Ik wens u sterkte.

Jaap Haasnoot

 

Social Icons


Featured Posts