19 november 2020

D66 en KiesKatwijk komen met alternatief plan voor bibliotheekhuisvesting

Het college van B&W komt met een voorstel om de bibliotheek en K&O te fuseren, dit geheel een Cultuurbedrijf te noemen, en deze club vervolgens te huisvesten in Rijnsburg. Het prima functionerende gemeenschapscentrum De Burg wordt daar om zeep geholpen, de huurders verjaagd en het gebouw wordt daarna verbouwd. Op het Emmaplein in Katwijk komt een filiaal van de bibliotheek met een klein zaaltje. Het doel is opnieuw de aantrekkingskracht van het winkelcentrum te vergroten en de kassa van de winkeliers daardoor wat voller te krijgen. Het college legt het coalitieakkoord terzijde en wijkt daarvan af. Dit resultaat lijkt op geen enkele manier op de opdracht die de gemeenteraad twee jaar geleden aan B&W heeft gegeven. Daarom komen D66 en KiesKatwijk met een alternatief voorstel.

Bron: Leidsch Dagblad 19 november 2020:
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/DMF20201118_88079964

 

De precieze gang van zaken in de afgelopen jaren rond de besluitvorming betreffende de huisvesting van een nieuwe hoofdvestiging voor de bibliotheek is ondoorzichtig en lastig in beeld te krijgen. De kwestie loopt al lang, om precies te zijn sinds de gemeentelijke fusie van 2006. De uitgangspunten en doelstellingen voor het project zijn diverse malen aan verandering onderhevig geweest. Ook heeft zich regelmatig wisseling van deelnemende partners voorgedaan.Twee jaar geleden was er al ongeveer 1 miljoen euro verspijkerd aan ambtenarenuren op dit project dat men maar niet van de grond krijgt.

Enkele recente sleutelmomenten zijn de volgende. Op 13 oktober 2016 besloot de gemeenteraad dat de Noordzeepassage de beoogde locatie zou zijn voor de Nieuwe Toekomstgerichte Bibliotheek. Omdat er teveel ruimte in dat te verbouwen gebouw aanwezig was werd besloten om ook de Muziekschool aldaar te vestigen. Op 17 mei 2018 werd er door de gemeenteraad ingegrepen en werd een initiatiefvoorstel aangenomen om twee locaties te onderzoeken. Naast de Noordzeepassage moest nu ook de locatie Baljuwplein worden onderzocht. Dit initiatiefvoorstel bleek een rechtstreeks resultaat te zijn van college-onderhandelingen die op dat moment tussen enkele partijen plaatsvonden, en die overigens op dat moment nog niet afgerond waren. Het gewenste onderzoek moest resulteren in een voorstel voor de beste optie. De tekst van het later verschenen coalitieakkoord op dit dossier luidde als volgt:

In het centrum van Katwijk aan Zee komt binnen vier jaar een kennis- en cultuurcentrum. De kosten hiervoor zijn maximaal 11 miljoen euro.

Vijf maanden later kwam B&W op 18 oktober 2018 met een voorstel om de Noordzeepassage te kiezen als de meest gewenste locatie. Dit voorstel werd door de volledige gemeenteraad afgestemd nadat B&W in een last-minute-advies zelf adviseerde om dit voorstel niet goed te keuren. Het voorstel bleek onhaalbaar en men zag geen mogelijkheid om het alsnog haalbaar te maken. Aanleiding om de handdoek in de ring te gooien was het feit dat de VVE van het gebouw Noordzeepassage niet instemde met de plannen.

Vervolgens werd voortgeborduurd op de gedachte dat de muziekschool en de bibliotheek van dezelfde huisvesting gebruik zouden moeten maken. Dit leidde tot de gedachte van een organisatorische fusie tussen Bibliotheek, Muziekschool en K&O. Dit initiatief werd van het etiket “Cultuurbedrijf” voorzien. Vanwege allerlei lastigheden werd er gedurende de rit overgeschakeld naar een concept waarbij in eerste instantie alleen de bibliotheek en K&O zouden samengaan. Ik voorspel dat we nooit meer wat horen van die fusie van cultuurbedrijf en muziekschool omdat het een ongelooflijk slecht doordacht plan is.

Op 26 november zal er door de gemeenteraad in een commissie worden gesproken over wat met enige bombarie een businesscase wordt genoemd voor dit cultuurbedrijf. In feite gaat het om het principebesluit om de gefuseerde bibliotheek en K&O organisatie straks te voorzien van een gezamenlijke huisvesting.

Het B&W voorstel voor het cultuurbedrijf voldoet niet aan de door de gemeenteraad geformuleerde eisen. Het hoofdkantoor is niet gevestigd in Katwijk aan Zee. Er komt daar slechts een filiaal van de bibliotheek (met een klein zaaltje) in een verbouwde winkel aan het Emmaplein. Het uitstekend lopende communitycenter De Burgt wordt rücksichtlos om zeep geholpen. De bibliotheek is onder zware druk gezet en is tegelijk een worteltje voorgehouden. De zoveelste bezuiniging wordt verlaagd met 30.000 euro.

Op deze manier komt er geen Kennis- en Cultuurcentrum van de grond met enig gewicht, enige uitstraling of voldoende maatschappelijke impact. Om die reden hebben D66 en KiesKatwijk een alternatief voorstel ontwikkeld. Hierbij wordt de 60 jaar oude Groen van Prinstererschool afgebroken en komt daar nieuwbouw voor 2 scholen en een kennis- en cultuurcentrum. Deze combinatie levert tal van voordelen, en minder nadelen en risico's op. Je krijgt op die manier ook veel meer resultaat voor het te investeren bedrag. Hierover binnenkort meer.

Bij dit college, en de politieke partijen die het steunen, weegt het belang van de winkeliers van het winkelcentrum Zeezijde op een of andere manier altijd zwaarder dan het belang van cultuur en educatie. Ik zou wel eens willen weten hoe dat komt.

Jaap Haasnoot

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts