23 december 2020

Waarom Katwijk naar de bliksem gaat.

Humor om te lachen

In deze donkere dagen waarin we ons naar het einde van een rampjaar spoeden heeft u als lezer vast behoefte aan een opgewekt “niets-aan-de hand-stukje”. Nou daar kan ik wel voor zorgen. De gemeenteraad is altijd een bron van vrolijkheid en jolijt. Zo was er laatst een fractievoorzitter die een mail verstuurde naar zijn collega’s om toch enige terughoudendheid te betrachten bij het stellen van officiële vragen aan het college van B&W. Daarvoor moeten veel ambtenaren in het geweer komen. En u weet dat de teller meteen gaat lopen als die lieden hun computer aanzetten. Nog geen half uur na ontvangst van deze kostenbewuste mail verscheen er een bericht van de griffie op ons scherm. De betrokken politicus had zelf officiële vragen ingediend over een rapportje van Katwijk Smart Village. Die club van oplettende burgers heeft zware metalen gevonden in bouwmateriaal voor de ondergrond van de Rijnlandroute. Probleempje was dat het betrokken politieke talent niet zelf de moeite had genomen om de vragen te formuleren. De politicus meldde aan B&W dat er een rapportje was en of onze dagelijkse bestuurders maar even de vragen wilden beantwoorden die daarin werden opgeworpen. Dat is dubbel zo duur collega ! Nou moeten die ambtenaren ook nog zelf eerst de vragen gaan bedenken die ze vervolgens kunnen gaan beantwoorden. Kassa !

Strategie en visie

Politiek is de kunst om de juiste kleine stapjes te nemen op weg naar het grote doel. Wie dat erg goed begrepen heeft is die andere collega die bij het bespreken van de enorme megagrote gebiedsontwikkeling op het voormalig Vliegkamp Valkenburg er voor koos om het hele betoog op te hangen aan hondenveldjes. De verborgen strategie die hier achter zit is voor ons gewone stervelingen natuurlijk niet te bevatten. Ik heb grote bewondering voor de creativiteit die hierachter schuil gaat. Ik denk dat we pas over enkele jaren gaan begrijpen welke diepere gedachten hier een rol hebben gespeeld. Op dat moment zullen we die partij dankbaar zijn dat ze ooit als collegepartij als afleidingsmanoeuvre een groennota hebben laten schrijven waarin niks nieuws staat en waarin nauwelijks extra geld voor groen wordt vrijgemaakt. Achter het bewust niet kiezen voor een stadspark op de Kwakelwei zit ook een grotere visie die pas op een later moment duidelijk zal worden. Het echte werk gebeurt natuurlijk achter de schermen. Dat is De Nieuwe Bestuursstijl ofwel de Rutte-doctrine.

Alles overboord of zwemvesten ?

Wat we ook later gaan merken zijn de effecten van slecht bestuur. Dat merk je natuurlijk aan ongemak en aan slechte voorzieningen maar je merkt het ook altijd aan je portemonnee. Sinds dag één na het aantreden van het huidige college zijn de belastingen en heffingen gestaag omhoog gegaan en in de nabije toekomst gaan de kosten voor de inwoners explosief stijgen. Zolang je de wind in de rug hebt merk je niet zoveel van slecht bestuur. De gemeente had al meer dan een miljoen euro verbrand aan salariskosten op het bibliotheekdossier toen de droom van de Noordzeepassage in de handen van de amateuristische bestuurders en onbekwame ambtenaren ontplofte. In die tijd waren er nog voldoende buffers om de andere kant op te kunnen kijken. Inmiddels waait er een heel andere wind. We hebben de wind pal op de kop en we moeten allerlei grondzeeën en zandbanken proberen te ontwijken. Dan komt het op echte stuurmanskunst aan om te voorkomen dat onze gemeente op de klippen loopt. Guur rechts zegt “gooi alles maar overboord dan steken we niet zo diep”. Naïef links wil zwemvesten uitdelen. Met beide acties gaan we het schip niet redden.

S.O.S.

In de vorige aflevering van deze blog heb ik aangegeven wat er moet gebeuren om het schip wel te kunnen redden:

  1. Focussen op de juiste koers en acties met het doel om het schip te redden, en dus geen tijd, geld en energie besteden aan in dat licht bezien nutteloze dingen;

  2. Lekkages dichten en repareren;

  3. Ballast verminderen: bemanning die niet meer of die minder nodig is op andere taken of op schepen van anderen inzetten;

  4. Het uitrustingsniveau van het schip op peil brengen c.q. basale voorzieningen regelen;

  5. Niet de passagiers laten betalen voor het feit dat je onvoldoende bekwaam bent om een rederij te runnen.

Wat is onze positie ?

Maar eerst moeten we weten hoe de vlag erbij staat en waar we ons bevinden. De rapportages uit de stuurhut zijn ondoorzichtig, de voorgestelde maatregelen zijn niet vertrouwenwekkend. Daarom heeft KiesKatwijk vragen gesteld om helder te krijgen welke kosten ons boven het hoofd hangen i.r.t. de gebiedsontwikkeling op Valkenburg waar geen inkomsten tegenover staan. Dat is het Gat van Valkenburg, een financieel moeras dat bewust niet in kaart is gebracht. Of zou het onbekwaamheid zijn waarom er geen goed en betrouwbaar beeld van de toekomstige financiële werkelijkheid is ? Ik neig naar het laatste als je het gestuntel in andere dossiers ziet.

Cultuurcentrum is overboord gezet

Zo is bijvoorbeeld vorige week het Cultuurcentrum c.q. de "Bibliotheek met een zaaltje" om zeep geholpen. En dat op een hele onbekwame en krakkemikkige wijze. Omdat bepaalde partijen in de greep zitten van de belangengroep Zeezijde slaan we voor de tweede keer een verkeerde koers in. Noordzeepassage wordt Emmaplein. De Burgt moet ooit de kantoorlocatie van de bibliotheek worden. Er gaat straks nog geen hond naar toe, ook al leg je er het mooiste hondenveldje naast. Het zaaltje wordt een lachertje voor een gemeente van straks 80.000 inwoners. En er wordt straks weer veel teveel geld verbrand in verbouwingen, op verkeerde locaties, deels aan het eigendom van iemand anders. Uiteindelijk levert dat niet de functionaliteit en de kwaliteit en uitstraling die je met nieuwbouw had kunnen bereiken. 

Mensen vinden het vervelend als je dit soort feiten op tafel legt. Het is niet gezellig of aangenaam en dus krijgt de boodschapper de zwarte Piet. Laat ik dan vooraf er nog even op wijzen dat ik al jarenlang bezig ben om betere alternatieven voor deze basisvoorziening op tafel te leggen. Laatstelijk samen met D66 voor een combi-locatie met de Groen van Prinstererschool aan het Marktplein. Een prachtplan, al zeg ik het zelf: Lees hier meer

We krijgen nu vier bescheiden boekenuitleenlocaties en een kantoorgebouw. Wat is hiervan de meerwaarde voor K&O ? Gaan we die verzamelde en versnipperde armoede voor teveel geld voortaan een Cultuurcentrum noemen ? Eerlijk gezegd ben ik bang dat de miljoenen uit de reserve die destijds gevormd is voor het realiseren van een Kennis- en Cultuurcentrum gewoon ‘gestolen’ zijn om het Gat van Valkenburg te dempen. Daarover de volgend keer meer.

Goede voornemens

O ja, dan nog even iets over de goede voornemens voor het komende jaar. Ik ga alleen nog maar gezellig doen. U heeft gewoon pech gehad met het gemeentebestuur, dat u overigens zelf gekozen heeft, en dat u straks heel veel geld gaat kosten waar weinig voorzieningen tegenover staan. U of uw kinderen gaan straks niet in de nieuwe wijk Vliegkamp wonen, want 63% van de huizen wordt zo duur als de markt het toestaat. Allemaal geregeld door uw eigen bestuur. Dan ga ik verder niet meer allerlei problemen benoemen, u heeft het al zwaar genoeg. Ik ga voortaan iedereen in het bestuur complimenten geven en me met alleen nog met de echt relevante problemen bezighouden: Hondenveldjes !

Jaap Haasnoot

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts