20 januari 2021

Roekeloos en onverantwoord bestuur in Katwijk

Besturen met een blinddoek op

Uit de beantwoording van vragen van KiesKatwijk blijkt dat de gemeente op dit moment geen idee heeft wat de kosten en baten zijn die samenhangen met de gigantische gebiedsontwikkeling op het voormalig Vliegkamp Valkenburg. Dat is op zijn minst merkwaardig te noemen.

Het antwoord op al deze vragen is:
"Wij hebben geen idee wat het gaat kosten en of we het wel betalen kunnen".

Het Rijk keert zich ook hier tegen de eigen inwoners

Zoals bekend deelt de gemeente Katwijk niet mee in de grondopbrengsten van het enorme gebied. In de nog steeds geheime contracten tussen de gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf (namens het Rijk) is geregeld wat er wel en niet bij het Rijk gedeclareerd kan worden. Het is geen geheim dat maximale financiële opbrengsten van het terrein centraal staan bij het Rijk. Oplossen van de woningnood vinden ze bij het Ministerie van Financiën niet belangrijk. Daarom is er ook een woningbouwprogramma afgedwongen van 5600 woningen waarvan slechts 20,1% bestaat uit sociale huurwoningen en waarbij 64% zo duur mag worden als de markt toelaat. Op die manier kan er zoveel mogelijk verdiend worden aan de grond. 

Katwijk is volgend en niet leidend in de ruimtelijke ordening

Zo’n programma is buitengewoon ongebruikelijk in Nederland en het is ook in strijd met het woningbouwbeleid in de regio Holland Rijnland dat voorschrijft dat minimaal 25% van dit soort bouwplannen uit huurwoningen moet bestaan. Het Rijk heeft de grondexploitatie overigens geheim gehouden voor de gemeente en de gemeente is in de rol gedrongen van toeleverancier van het Rijksvastgoedbedrijf. Op basis van een stedenbouwkundige visie die door het Rijksvastgoedbedrijf is opgesteld moet de gemeente een bestemmingsplan maken dat pas ter besluitvorming naar de gemeenteraad gaat als het Rijksvastgoedbedrijf tevreden is over het concept. Een grondeigenaar kan dus de dienst uitmaken tegen alle wettelijke regels in.

Gemeenteraad is machteloos gemaakt

Er zijn enorm veel kosten die binnen en buiten het gebied moeten worden gemaakt door de gemeente en die niet declarabel zijn bij het Rijksvastgoedbedrijf. Het probleem is dat deze kosten momenteel zelfs niet in beeld zijn bij de gemeente. Dat is een ernstige omissie en ik heb eerder de vrees geuit dat de gemeente Katwijk failliet zal gaan op dit “Gat van Valkenburg”. Het is dus zo dat de gemeente Katwijk akkoord is gegaan met contractuele voorwaarden van het Rijksvastgoedbedrijf en dat in het verlengde daarvan een mega-investering moet worden gedaan waarvan de grootte niet bekend is. Dat is uitermate roekeloos en onverantwoord bestuurlijk gedrag. De gemeenteraad kon hier niets aan veranderen. De contracten van B&W met het Rijk zijn privaatrechtelijk van aard en voorzien van enorme sancties en boeteclausules. De gemeenteraad had in deze situatie alleen het college naar huis kunnen sturen maar dat zou geen einde maken aan de contracten. De contracten vervolgens opzeggen of veranderen is voor de gemeente Katwijk onbetaalbaar. En dus is hier feitelijk in Katwijk de lokale democratie opzij gezet bij een besluit dat tot het meest belangrijke van na de oorlog kan worden gerekend.

Wie gaat dat betalen ?

Samengevat, het is onduidelijk welke kosten Katwijk moet maken voor de gebiedsontwikkeling en het is ook niet bekend of, en zo ja op welke termijn die kosten zijn terug te verdienen. Terugverdienen zou kunnen gebeuren doordat het inwonertal van de gemeente door de uitbreiding naar verwachting langzaam zal stijgen en er dus op termijn meer inkomsten zullen binnenkomen. Die inkomsten ijlen echter na op de uitgaven en het is niet bekend of ze dekkend zijn, en dat is een ernstig probleem omdat de financiële positie van de gemeente heel erg zwak is.

Het financiële plaatje van de gemeente
Wie gaat er profiteren ?

Dat laatste blijkt ook uit de beantwoording. Katwijk blijkt ondanks grote bezuinigingen voor dit jaar nog steeds een gat in de begroting te hebben van 2,5 miljoen euro. Het is onduidelijk hoe dat gat gedicht gaat worden. Uiteindelijk zijn de inwoners de sjaak. Het is jammer dat inwoners van Katwijk hier alle kosten moeten betalen om voornamelijk inwoners uit de regio (en daarbuiten) te kunnen huisvesten. Gezien het woningbouwprogramma zullen dat vooral mensen zijn met een dikke portemonnee.

KiesKatwijk is van mening dat uit deze feiten blijkt dat onze gemeente op een onverantwoordelijke en roekeloze manier bestuurd wordt.

Met vriendelijke groet,

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts