26 januari 2021

RTV Katwijk nieuwste slachtoffer van slecht beleid

Halfbakken beleidsvoorbereiding

Donderdag 21 januari 2020 werd in een commissie van de gemeenteraad van Katwijk een voorstel besproken voor samenwerking tussen de lokale omroep RTV Katwijk en de streekomroep BO uit de Bollenstreek. Rozemarijn Dees van KiesKatwijk zat samen met collega’s van andere partijen klaar om in de informatieve sessie de nodige vragen te stellen. De beleidsstukken bevatten veel vaagpraterij en onbewezen veronderstellingen, wat al een veeg teken was. Maar eerst was het woord aan een reeks van insprekers die hun commentaar op de voorstellen wilden meegeven aan de commissie. Zij legden allerlei verbazingwekkende, en soms zelfs beschamende feiten en meningen op tafel. Dat betrof zowel de inhoud van het voorstel als de gang van zaken die tot het beroerde werkstukje geleid had. Al na een paar minuten was het duidelijk dat hier geen chocolade van te maken was.

Een mistig verhaal


B&W moet huiswerk overdoen

De commissie reageerde hier op een volwassen wijze op. Ze liet de aanwezige insprekers allemaal het woord voeren en verwees het hele dossier terug naar het college van B&W om het huiswerk maar eens opnieuw te doen. Ik was eigenlijk best trots op de commissie als ik dat afzet tegen het gebrek aan professionaliteit, leiderschap, visie en de afwezigheid van gezond verstand waarmee de raadsleden geconfronteerd werden.

Prutswerk

De bestuurders van de vrijwilligersorganisatie RTV Katwijk kan ik het prutswerk niet kwalijk nemen. Die lankmoedigheid kan ik niet opbrengen voor wat betreft het disfunctioneren van het dagelijks bestuur op het gemeentefort. Dat is niet persoonlijk. Katwijk is een miljoenenbedrijf, en de aandeelhouders hebben de gemeenteraad aangesteld om er voor te zorgen dat het belastinggeld goed terecht komt. Als dat niet het geval is moet onze fractie dat zeggen en zijn best doen om het beleid te veranderen. Helaas is dat voor KiesKatwijk bijna een dagtaak geworden.

Zwak bestuur en een gebrekkige organisatie

Wethouder Knape voegt het ene bestuurlijke fiasco na het andere financiële drama toe aan zijn bestuurlijke blazoen. Ik kan daar helaas niet omheen. De coalitiepartijen en zijn partijgenoten zijn niet van het kaliber Omtzigt, en dus bedekken ze standaard het falen met de mantel der liefde. Het bevordert het leerproces niet als je overal mee wegkomt. Als je als bestuurder een volger bent i.p.v. een leider kan dat alleen goed aflopen als de ambtelijke staf je op het goede spoor zet en je ook in dat spoor kan houden. En dan moet zo’n bestuurder er ook voor openstaan en in staat zijn om goede adviezen te volgen en toe te passen. 

Geluidsfragment uit raadsvergadering d.d. 8 maart 2018 !

Maar bijna elke maand merken wij dat grote delen van het ambtelijk apparaat van onvoldoende niveau zijn. Vorige week bleek dat weer bij het onderwerp Smalspoormuseum, en de maand daarvoor hadden we de hilarische casus Binnensluis rond het verkeersplan i.v.m. de renovatie van de Julianabrug. De gang van zaken rond de renovatie was trouwens op zichzelf ook een ongelooflijke soap. Dus Knape is niet de enige die regelmatig in de fout gaat. Maar goed, elk jaar laat de gemeenteraad zich weer in slaap sussen met de belofte dat het binnenkort allemaal beter wordt met de kwaliteit van wat er uit het gemeentehuis komt.

Een bekend patroon

Deze situatie van een op sommige gebieden soms zeer gebrekkige ondersteuning betekent dat een wethouder of een burgemeester het gebrek aan kwaliteit op die gebieden zou moeten compenseren. Als dat niet plaatsvindt, en de bestuurder een volger is en niet zelf het verschil maakt, krijg je kwesties als de Noordzeepassage, DSV, het Gat van Valkenburg of in dit geval de streekomroep. Die kwesties hebben allemaal het volgende gemeen: het kost klauwen met geld waardoor de belasting jaarlijks extra omhoog moet. En de burgers krijgen steeds minder terug als tegenprestatie voor hun contributie aan de gemeente. Dit is in kort bestek de Katwijkse problematiek. En in tijden van tegenslag kan dit probleem natuurlijk minder makkelijk verbloemd worden. Bestuurders zien zichzelf blijkbaar als een soort doorgeefluik van wat ze aangereikt krijgen en voegen zelf blijkbaar weinig toe. 

De verandermanager waarom ik in 2018 vroeg is er toch gekomen ! Alleen kwam hij uit de koker van de overnemende partij (BO): Geluidsfragment uit raadsvergadering d.d. 8 maart 2018 ! 

Regeren is vooruitzien, timing is belangrijk

De wethouder had het stranden van het streekomroepdossier moeten voorzien en hij had tijdig moeten ingrijpen. Als financier had hij namens de gemeente het roer in handen moeten nemen. Nu deed hij na afloop van de desastreus verlopen vergadering, die nooit had moeten plaatsvinden, een beroep op alle betrokkenen om tot overeenstemming te komen. Alsof hijzelf namens de gemeente geen partij is. Hij had het fiasco moeten voorkomen ! Die houding aan het einde van de vergadering was veelzeggend en treurigmakend.

Gemeente is onderdeel van het probleem

Achteroverleunen is geen besturen maar meedrijven op de stroom. Het ergste is nog dat, net als bij de afloop van de Noordzeepassage, uit niets blijkt dat de wethouder door heeft dat hij zelf c.q. de gemeente het meest bepalende onderdeel is van het probleem. Ik zie een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. Wethouder Mostert heeft dit dezelfde avond bij het onderwerp Smalspoormuseum heel anders aangepakt. Ook hier had het probleem met de contracten van de stichting nooit moeten ontstaan c.q. nooit bij de commissie op tafel moeten komen. Zelfde kwestie, net een beetje beter aan gepakt en opgelost, en daardoor blijft het vertrouwen in de wethouder behouden.

In de volgende aflevering van deze blog gaan we in op de inhoud van het voorstel om RTV Katwijk op te laten gaan in een streekomroep. We zullen daar naar voren brengen waarom dit een beroerd en ongewenst voorstel is.

Huiswerk voor de lezer

Vooraf alvast wat vraagjes voor de Katwijkse lezers van deze blog. Bent u geïnteresseerd in nieuws over de carnavalsvereniging in Noordwijkerhout ?  Boeit het u als er in Hillegom een nieuwe politieke partij wordt opgericht ? Wilt u echt meer weten over het ondernemersfonds in de gemeente Teylingen ? Wilt u weten hoe ze met paardenweitjes omgaan in de gemeente Lisse ? De toekomstige streekomroep, die je zou binnenhalen met de zogenaamde federatie gaat er blijkbaar van uit dat er een streekcultuur en -gevoel is. KiesKatwijk vindt het een ongelooflijk slecht idee om in die basale vergissing Katwijks belastinggeld te steken. Het is veelzeggend dat iedereen jaren met plannetjes bezig is vanuit de aanbodkant, en dat blijkbaar niemand zich verdiept heeft in de vraagkant.

Rozemarijn Dees
Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts