29 januari 2021

Wordt RTV Katwijk gedumpt ?

In de vorige blog over de fusie tussen de Bollenstreekomroep BO en RTV Katwijk hebben we vooral de bestuurlijke kant belicht. De gemeenteraad heeft immers in eerste instantie met B&W van Katwijk te maken, en dat is trouwens nogal arbeidsintensief. Er gaat teveel mis, en zo ook weer in dit dossier. KiesKatwijk probeert slechte besluiten te voorkomen of bij te sturen. In deze blog staat de vraag centraal wat er inhoudelijk mis is met het voorstel van B&W om RTV Katwijk van de hand te doen aan de omroep van de Bollenstreek.


Meer betalen en minder terug krijgen

Eigenlijk is dat niet helemaal goed geformuleerd want we leveren RTV Katwijk niet alleen bij de Streekomroep in maar we gaan er daarnaast voortaan ook nog flink meer voor betalen. De jaarlijkse bijdrage aan RTV Katwijk gaat van € 63.136 naar € 85.402. Waarom zou je zo’n transactie willen plegen ? Wat krijg je in Katwijk extra voor die jaarlijkse €  22.266 ? Die vraag wordt niet beantwoord door het college van B&W. Mijn stelling is dat we er heel veel minder voor terug krijgen.

Er is veel vaagpraterij in de stukken, maar praatjes vullen geen gaatjes. Gemeenteraadsleden moesten een hele batterij aan schriftelijke vragen indienen om duidelijk te krijgen hoe de vork nu werkelijk in de steel zit. Een teken aan de wand. Mijn conclusie is dat we er ten eerste een hoop gedoe voor terug krijgen waar we niet om gevraagd hebben. En ten tweede zie ik niet gebeuren dat we er meer en betere Katwijkse programma’s voor terug krijgen, die meer Katwijkse luisteraars gaan boeien en binden. KiesKatwijk denkt dat het omgekeerde gaat gebeuren. Meer betalen en minder terug krijgen is niet verstandig, en dus moet de gemeenteraad verstandiger zijn dan B&W en dit voorstel in de prullenmand deponeren.

Een bedrijf kun je niet runnen met vrijwilligers

Om dat wat verder toe te lichten moeten we bij het begin beginnen. Waarom moet er überhaupt iets veranderen ? Kort samengevat komt het er op neer dat het runnen van een bedrijf(je) in de meeste gevallen eigenlijk niet goed te doen is met een vrijwilligersorganisatie. De structuren zijn er niet op ingericht. De mensen die aan het roer zitten missen meestal de juiste competenties. Dat klinkt wat ondiplomatiek en gaat voorbij aan allerlei goede intenties van mensen. Maar met goede bedoelingen kun je een bedrijf niet succesvol runnen. En ja, je moet heel erg blij zijn als mensen als vrijwilliger uren willen steken in maatschappelijke organisaties. Maar het managen van een bedrijf is een vak. Een lokale omroep is een bedrijf, en geen speeltuinvereniging of zangkoor. Met de wind mee zeilen lukt meestal nog wel maar als er tegen de wind in gelaveerd moet worden in moeilijke omstandigheden heb je mensen nodig met echte bestuurlijke kwaliteiten. Daar ging de vorige blog ook over.

RTV Katwijk zit in een duikvlucht

RTV Katwijk zit gewoon in een neerwaarts gerichte spiraal en is op weg naar de ondergang. Er zijn minder echte programma’s en de programma’s hebben minder kijkers en luisteraars dan vroeger. Er zijn minder vrijwilligers die het echte werk doen en de eigen inkomsten lopen hard terug. Kortom, het is een sterfhuisconstructie, er moet dus echt iets gebeuren. De eerste stap naar herstel is gezet, er is geïnvesteerd in een nieuwe bedrijfsruimte en er zou een samenwerking komen met de firma Verhagen. Het is mij niet bekend in hoeverre die voorgenomen samenwerking al tot resultaten heeft geleid. Maar het zal in de huidige vrijwilligersconstructie niet als vanzelf goed komen met de lokale omroep in Katwijk, dat is wel zeker. De gang van zaken in de afgelopen jaren bij RTV Katwijk levert daarvoor het bewijs en de commissievergadering vorige week was in dit verband een teken aan de wand. Op deze manier gaat het niet goed komen. Jammer dat de gemeente niet veel kwaliteit heeft kunnen toevoegen aan het vernieuwingsproces.

Wiens belangen worden hier gediend ?

Als ik de papierwinkel die bij raadsleden op tafel is gegooid goed begrijp dan dreigt BO failliet te gaan. Dat komt omdat de omroep uit de Bollenstreek voor pakweg een ton aan personeel op de begroting heeft staan en de inkomsten onvoldoende zijn om dat bedrag te dekken. De sprong voorwaarts naar Katwijk is dus in het belang van BO en haar personeel. Het aantal huishoudens (is een maat voor de subsidie) stijgt met de deelname van Katwijk hiermee in één klap met 50%. Het idee is dus om met Katwijks geld de omroep BO en haar personeel te redden. Het belang van BO is dus duidelijk.

Maar wat is het belang voor Katwijk ? Zoals hiervoor gezegd moeten we de lokale omroep professionaliseren, iets dat RTV Katwijk niet op eigen kracht lukt. Daar zijn beroepskrachten voor nodig. Schaalvergroting en dus kosten delen maakt het mogelijk om dat doel eenvoudiger te bereiken. Helaas is het probleem ingewikkelder. En de combinatie van ingewikkelde problemen en de gemeente Katwijk blijkt keer op keer geen gelukkige te zijn. We moeten helaas steeds weer constateren dat de combinatie van zwak bestuur en een gebrekkige organisatie niet opgewassen is tegen ingewikkelde problemen.

Even een zijpad ter illustratie van deze stelling: Na de dramatische ontwikkelingen rond het zogenaamde cultuurcentrum en het gebouw de Burgt in Rijnsburg, en de enorme ophef die is ontstaan rond het plan om huurders uit dit gebouw te verbannen, gaan de ambtenaren zonder tussenkomst van B&W gewoon een deel van dit gebouw aan het Welzijnskwartier verhuren. Wat moet je hier nu op zeggen, je weet niet of je hierover nu moet lachen of huilen.

Fusies bestaan niet, er bestaan alleen overnames.

Iedereen die wel eens bij een echt bedrijf gewerkt heeft weet dat bovenstaande stelling juist is. De voormalige voorzitter van Mebora Radio heeft er trouwens nog een leuke brief over geschreven aan de raadsleden ter lering ende vermaeck. Katwijk omvat qua omvang ongeveer een derde van het aantal huishoudens dat een gefuseerde streekomroep van de Duin- en Bollenstreek zou moeten bedienen. Maar de vrijwilligersclub van RTV Katwijk wordt gewoon ingelijfd bij de nieuwe streekomroep die onder leiding komt van de medewerkers van BO. Bestuurlijke constructies daar boven met daarin amateuristisch opererende bestuurders gaan het verschil niet maken. Dit is dus een overname.

Federaties bestaan niet, er bestaan alleen fusies.

Het raadsvoorstel gaat slechts over het verstrekken van gelden zodat er een verbouwing van het huidige pand van RTV Katwijk kan plaatsvinden. Dat is een vreemde en ook misleidende insteek. Het gaat natuurlijk om veel meer. Vinden wij dat de nieuwe streekomroep die tot aan de grens van Noord Holland gaat straks voldoende representatief is voor Katwijk ? Hoeveel Katwijkse content komt er straks en hebben we daar pakweg een ton per jaar voor over ? Wat geven we weg en wat krijgen we er voor terug ? Zijn we akkoord met de hogere jaarlijkse subsidie ? Zijn de leden van RTV Katwijk eigenlijk akkoord met een fusie die als federatie verkocht wordt maar die in feite een overname is ?

De bedenkers van de voorstellen kijken niet veel verder dan de spreadsheets en de cijfers. Die cijfers zijn overigens veel te rooskleurig. Maar een omroep bestaat ook uit mensen. Die mensen moeten een binding kunnen blijven voelen met de eigen omroeporganisatie en met de lokale samenleving waarvoor ze werken. Er is zoals gezegd in de praktijk sprake van een overname van RTV Katwijk door BO, als iemand dat niet wil zien of dat graag wil ontkennen dan zijn daar vast redenen voor, maar dat verandert niets aan de praktijk. Die binding zal verloren gaan en dus zal RTV Katwijk op dezelfde verloren gaan zoals Mebora destijds is verdampt.

De leden van RTV Katwijk hebben trouwens alleen toestemming gegeven voor een onderzoek naar facilitaire samenwerking als ik goed ben ingelicht. En er wordt hen nu gewoon een als federatie verkochte fusie in de maag gesplitst. Moeten wij als gemeente medewerking verlenen aan zo’n operatie ? Die federatie is een schijnconstructie. Er is gewoon gewerkt aan een fusie maar gaandeweg kwam men er achter dat er dan een zenderfrequentie moet worden ingeleverd. Zodra dat probleem opgelost is wordt het ook formeel een fusie (lees overname).

Voor wie doen we het eigenlijk ?

Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk of de nieuwe constructie toekomstbestendig en levensvatbaar is. Een organisatie zonder klanten is op den duur niet te handhaven, ook al stoppen we er elk jaar heel veel belastinggeld in. Het is zeer opmerkelijk dat niemand die vraag gesteld heeft in onze ambtelijke en bestuurlijke kringen. De betrokkenen hebben uitsluitend vanuit het interne perspectief en de eigen belangen geopereerd. BO wil overleven en heeft daarvoor Katwijks geld nodig. De gemeente Katwijk heeft een probleem met RTV Katwijk die vanwege bestuurlijke zwakte i.c.m. “tegenwind” niet in staat is om de tent levensvatbaar te houden. Maar hebben de Katwijkse luisteraars en kijkers straks ook interesse in de nieuwe streekomroep ? Had dat niet de allereerste vraag moeten zijn ? Die vraag is overgeslagen.

De Duin- en Bollenstreek bestaat niet.

Ik geef toe dat niemand in de toekomst kan kijken. Maar er is tenminste één aanwijzing die ons niet optimistisch stemt. Er is helemaal geen sprake van een streek. Het kost al enorme moeite om een Valkenburger het Katwijk-gevoel aan te praten. Ook de mensen in de nieuwe wijk op het Vliegkamp zullen zich straks geen Katwijker gaan voelen. Laat staan dat die mensen geïnteresseerd zouden zijn of zich onderdeel zouden kunnen gaan voelen van de Bollenstreek. Als je van hier naar Hillegom wilt met de bus moet je eerst naar het station van Leiden. Vandaar kun je naar Hillegom. Als we zo nodig moeten samenwerken dan kunnen we dus beter ook naar het oosten kijken. Dat is fysiek en mentaal een stuk dichterbij.

Rozemarijn Dees
Jaap Haasnoot

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts