28 februari 2021

Gemeente plant nieuwbouw Asielzoekerscentrum in natuurgebied

Gemeente meet met twee maten:
Gebiedsvisie natuurgebied laat wonen wel voor asielzoekers toe, maar niet voor anderen

Mient-Kooltuin wordt natuur- en recreatiegebied

Op 11 maart stemt de gemeenteraad over de gebiedsvisie betreffende de Mient-Kooltuin. Dat is het gebied tussen de duinen en het voormalig Vliegkamp Valkenburg. Het plan geeft de grote lijnen weer van de herinrichting van het gebied. Het gebied moet geschikt worden gemaakt voor recreatie en natuurbeleving. Het rapport is verder gevuld is met voorzetten van hoe je dat groene gebied in de toekomst kunt invullen. Die visie is vervolgens de basis voor een bestemmingsplan dat straks precies zal aangeven wat er wel, en wat er niet is toegestaan. De strijd en de discussie over de plannen gaat er tot nog toe vooral over of ondernemers er kunnen blijven en uitbreiden.


 Luister hierboven naar een opname van een radio uitzending over deze kwestie

Mensen hebben voorrang op paarden

In feite is de vraag of we alle paarden die vanuit de Bollenstreek worden uitgewezen in dit gebied zouden moeten laten immigreren. KiesKatwijk is van mening dat we nu wel genoeg paarden hebben en dat we het gebied vooral voor mensen toegankelijk en beleefbaar moeten maken. Het Panbos wordt momenteel compleet uitgewoond en de duinen zijn een uitlaatgebied voor honden geworden waar je op spitsuren alleen nog in een file kunt wandelen. De veel te smalle fietspaden door de duinen zijn levensgevaarlijk. Dat komt doordat er teveel verschillende soorten rijwielen met zeer uiteenlopende snelheden in veel te grote aantallen tegelijkertijd overheen moeten. En ook de Rijnlandroute die straks vastloopt op de verkeerslichten te Katwijk aan den Rijn gaat straks meer problemen opleveren dan oplossen. Kortom we dreigen te verstikken in een versteende omgeving.

Er is een schreeuwend gebrek aan groen

Er is dus een schreeuwend gebrek in deze versteende regio aan recreatie- en natuurgebieden met de bijbehorende infrastructuur. Nog meer mensen in deze dichtbevolkte regio is eigenlijk niet haalbaar. Maar het Rijksvastgoedbedrijf regelt qua recreatie niks op het voormalig vliegkamp. Dat kost ze geld en hun doel is uitsluitend en alleen het maximeren van financiële opbrengsten. Eigenlijk moet er naast huizen gewoon een groot bos komen op het Vliegkamp. Dat gebeurt niet, en dus moeten de Katwijkers de recreatie voor die 15.000 mensen en 5000 honden die er bij komen zelf maar elders regelen en betalen. Daarom moet de Mient Kooltuin een groen recreatiegebied worden en kan daar niet gewoond worden.

Katwijk is weer door de pomp gegaan

Dat afschuiven van problemen en kosten gaat zover dat het Rijk ook de eigen opgave van het onderbrengen van asielzoekers over de heg (van het Vliegkamp) gooit richting de gemeente Katwijk. En dus staat in de gebiedsvisie Mient-Kooltuin met hele kleine lettertjes dat in dat toekomstige groene natuurgebied een compleet nieuw asielzoekerscentrum zal worden gebouwd. De gemeente blijkt steeds weer opnieuw geen weerstand te kunnen bieden tegen het Rijk. Wij zijn gewoon een maatje te klein en gaan als gemeente continu door de pomp bij de grote jongens uit Den Haag.

Het Rijk moet de eigen problemen oplossen

Het Rijk wil dat AZC dus blijkbaar niet op eigen grond van het vliegkamp. En de gemeente Katwijk heeft blijkbaar weer beleefd gebogen voor deze wensen. KiesKatwijk gaat een motie indienen om in de Mient-Kooltuin het wonen van asielzoekers niet toe te staan. In principe wordt wonen daar uitgesloten omdat het een groen gebied moet worden. KiesKatwijk dient die motie niet in omdat we een hekel hebben aan asielzoekers maar omdat het principe van gelijke behandeling volgens ons (c.q. voor iedereen) voorop moet staan.

Asielzoekers hebben voorrang op anderen

Ondergetekende was betrokken bij een mislukte poging om seniorenhuisvesting in de Kruithuisjes te Rijnsburg te realiseren. Vanwege het landelijk gebied werd dit door de gemeente verboden. En in dit landelijk gebied gaat de gemeente wonen voor asielzoekers wel zelf regelen ? Dat is gewoon ongelijke behandeling van bevolkingsgroepen, in andere woorden discriminatie. Ik hoop dat mensen hierop bezwaren en zienswijzen gaan indienen om dit onmogelijk te maken. Dit klopt gewoon niet, en dus zal dit verhaal naar mijn inschatting ook bij de rechter niet overeind kunnen blijven.

Schadelijk voor vertrouwen in democratische rechtsstaat

Maar zal de gemeenteraad die hierover op 11 maart moet besluiten dit dan niet tegenhouden ? In de commissievergadering waarin ik dit aankaartte kreeg ik nauwelijks respons. Men wil dit liever doodzwijgen en kijkt graag een andere kant op. Dit niet recht door zee willen zijn en het wegkijken is een vorm van onderbuikpolitiek die ik zeer schadelijk vindt.

Het gaat hier om het principe van gelijke monniken,  gelijke kappen. Die asielzoekers kunnen door het rijk op prima wijze aan woonruimte worden geholpen op het enorme gebied dat specifiek voor deze functie is ingericht. Dat terrein ligt slechts een paar honderd meter verder op het voormalig vliegveld. Het natuur- en recreatiegebied zal op onaanvaardbare wijze worden aangetast en van mindere waarde worden door er een grote woonlocatie in op te nemen. Je kunt hier om goede redenen geen nee verkopen aan alle woningzoekenden, maar het tegelijkertijd wel actief en tegen alle principes van de gebiedsvisie in gaan regelen voor alleen deze doelgroep. Dat is heel erg schadelijk voor het vertrouwen in onze democratische rechtsstaat.

Jaap Haasnoot
kieskatwijk.nl

 

24 februari 2021

Asielzoekerscentrum wordt landelijk gebied Mient Kooltuin in gesjoemeld

Regels zijn regels

Onlangs kwam ik ergens een stukje tegen van een plaatsgenoot die in de bouwwereld zit. Hij schreef over alle belemmeringen die je tegenkomt als je iets wil bouwen. Dat is natuurlijk ook hemeltergend.

Ik weet dat de initiatiefnemers voor een Knarrenhof al jaren in Katwijk bezig zijn om de voormalige Julianaschool in Rijnsburg omgebouwd te krijgen voor woondoeleinden. Waarom lukt zoiets nou niet vraag je je af. Ik was zelf ook even betrokken bij het complex van de Kruithuisjes te Rijnsburg. Hier was er een initiatief om ze om te bouwen ten behoeve van seniorenhuisvesting. Het ging niet door want het bestemmingsplan laat het niet toe. Ook een leuk woonprojectje voor gehandicapten ging in de kern van Katwijk niet door omdat er niet aan de eisen van het bestemmingsplan kon worden voldaan.

Bouw je voor ouderen, dan bouw je voor iedereen

Iedereen weet dat als je er in slaagt om een aantrekkelijk en betaalbaar alternatief voor ouderen neer te zetten er in de slipstream van die verhuizing een heel aantal andere verhuizingen op gang komen. Daardoor wordt de woningvoorraad beter benut. Want we hebben niet alleen een tekort aan woningen. Er is ook een aanzienlijke mismatch tussen wat er nodig is qua betaalbaarheid en qua type woningen, en anderzijds datgene dat er in de aanbieding is. Daardoor stokt de doorstroming.


 

Belemmeringen tussen droom en daad

Waarom zou je als oudere voor meer geld, in een kleinere woning, en misschien in een minder aantrekkelijke woonomgeving gaan wonen ? De sleutel is dus om een aantrekkelijk woonaanbod te creëren voor ouderen in een passende woonomgeving. En dat betekent niet ergens ver weg in een slaapwijk op een voormalig vliegveld voor veel te veel geld. Dat lukt veel beter in de eigen omgeving waar de bushalte voor de deur is en je te voet naar de winkel kunt. Het is allemaal niet zo ingewikkeld om te bedenken. Maar uit het stukje van de heer Onderwater blijkt wel dat de moeilijkheid zit in de stap van de droom naar de daadwerkelijke realisatie.

Regels hebben een nut en noodzaak

De oplossing is niet om alle regels rigoureus over boord te gooien. Dat gaat trouwens ook niet lukken. Auto’s nemen nu eenmaal (openbare) ruimte in beslag, en dus is er een parkeernorm. De voormalige disco Casa Cara is omgebouwd tot appartementen en meteen liep het wijkje daarachter vol met auto’s waardoor de bewoners er een probleem bij kregen. Daarvoor is men zelfs naar de rechter gegaan. Regels zijn er dus omdat er een nut en noodzaak voor is. Niemand wil op Pfas grond wonen en kanker oplopen. En lokaal kunnen we geen regels omzeilen waar we landelijk en Europees aan gehouden worden.

Katwijkers mogen de problemen van het Rijk oplossen

Nou dat laatste is toch niet helemaal waar. Gemeentelijk sjoemelen met een bestemmingsplan kan namelijk wel, en dat zien we ook daadwerkelijk in Katwijk gebeuren. Ik meldde hiervoor al dat er niet gewoond kon worden in de Kruithuisjes. Het bestemmingsplan geeft namelijk landelijk gebied aan. Zo’n landelijk gebied gaan we nu ook in het gebied de Mient Kooltuin realiseren. Recreatie en natuur is in dat gebied keihard nodig omdat die functies vanwege financiële redenen in de gebiedsontwikkeling met 5600 woningen die ernaast ligt niet door het Rijksvastgoedbedrijf worden gerealiseerd. Aan woningbouwgrond kun je vet verdienen, natuur en recreatie zijn alleen maar kostenposten, en die kosten laat men graag voor de inwoners van de gemeente Katwijk.

Sjoemelen met regels kan in Katwijk

In de gebiedsvisie die vooraf gaat aan het bestemmingsplan voor de Mient Kooltuin is nu expliciet opgenomen dat in dat landelijke groene gebied, waar stenen in principe verboden zijn, wel een uitzondering wordt gemaakt voor een nieuwe vestiging van het Asielzoekerscentrum dat nu op het voormalige vliegveld is gesitueerd. Dus wat voor gehandicapten verboden is in de kern van Katwijk, en wat voor ouderen verboden is in de Kruithuisjes te Rijnsburg, wordt wel toegestaan in de Mient Kooltuin voor asielzoekers. Om principiële redenen zakt mijn broek hier vanaf. En dit terwijl het Rijk, wiens probleem dit in feite is, vlak naast dit toekomstige landelijke gebied een enorm voormalig vliegveld heeft liggen dat een woonbestemming krijgt ! Dit is toch niet uit te leggen ?

Gemeenteraad van Katwijk is kampioen wegkijken

Nou de gemeenteraad van Katwijk gaat dit gewoon goed vinden de komende raadsvergadering van 11 maart. Ik adviseer u om de partij waarop u gestemd heeft om opheldering te vragen. KiesKatwijk gaat onderstaande motie indienen om dit niet te doen. Het is nu al duidelijk dat er nauwelijks steun voor komt. Zoals gezegd, hier zakt mijn broek keihard van af !

Het zou niet zo gek zijn als de heer Onderwater, of anderen die zich nu ongelijk behandeld voelen, een officieel bezwaar gaan indienen tegen de gebiedsvisie en uiteindelijk naar de rechter gaan. Als asielzoekers daar mogen wonen dan moet iedereen daar kunnen wonen en moeten daar ook een paar Knarrenhofjes mogelijk zijn. Gelijke behandeling is de basis van alle overheidshandelen. Dus geen uitzonderingen maken voor een specifieke doelgroep zou ik zeggen, want dat heet discriminatie. De gebiedsvisie Mient Kooltuin zegt groen, natuur en recreatie. Wonen is iets heel anders en dat moet je dus in de gebiedsontwikkeling van het Rijk naast dit groene gebied doen. Het Rijk is heel goed in staat om hier het eigen probleem rond de huisvesting van asielzoekers op te lossen maar weigert dit en dropt het probleem bij de gemeente Katwijk. Daar moeten wij niet intrappen.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Deze motie komt op 11 maart 2021 in stemming in de gemeenteraad

 
 

Social Icons


Featured Posts