28 februari 2021

Gemeente plant nieuwbouw Asielzoekerscentrum in natuurgebied

Gemeente meet met twee maten:
Gebiedsvisie natuurgebied laat wonen wel voor asielzoekers toe, maar niet voor anderen

Mient-Kooltuin wordt natuur- en recreatiegebied

Op 11 maart stemt de gemeenteraad over de gebiedsvisie betreffende de Mient-Kooltuin. Dat is het gebied tussen de duinen en het voormalig Vliegkamp Valkenburg. Het plan geeft de grote lijnen weer van de herinrichting van het gebied. Het gebied moet geschikt worden gemaakt voor recreatie en natuurbeleving. Het rapport is verder gevuld is met voorzetten van hoe je dat groene gebied in de toekomst kunt invullen. Die visie is vervolgens de basis voor een bestemmingsplan dat straks precies zal aangeven wat er wel, en wat er niet is toegestaan. De strijd en de discussie over de plannen gaat er tot nog toe vooral over of ondernemers er kunnen blijven en uitbreiden.


 Luister hierboven naar een opname van een radio uitzending over deze kwestie

Mensen hebben voorrang op paarden

In feite is de vraag of we alle paarden die vanuit de Bollenstreek worden uitgewezen in dit gebied zouden moeten laten immigreren. KiesKatwijk is van mening dat we nu wel genoeg paarden hebben en dat we het gebied vooral voor mensen toegankelijk en beleefbaar moeten maken. Het Panbos wordt momenteel compleet uitgewoond en de duinen zijn een uitlaatgebied voor honden geworden waar je op spitsuren alleen nog in een file kunt wandelen. De veel te smalle fietspaden door de duinen zijn levensgevaarlijk. Dat komt doordat er teveel verschillende soorten rijwielen met zeer uiteenlopende snelheden in veel te grote aantallen tegelijkertijd overheen moeten. En ook de Rijnlandroute die straks vastloopt op de verkeerslichten te Katwijk aan den Rijn gaat straks meer problemen opleveren dan oplossen. Kortom we dreigen te verstikken in een versteende omgeving.

Er is een schreeuwend gebrek aan groen

Er is dus een schreeuwend gebrek in deze versteende regio aan recreatie- en natuurgebieden met de bijbehorende infrastructuur. Nog meer mensen in deze dichtbevolkte regio is eigenlijk niet haalbaar. Maar het Rijksvastgoedbedrijf regelt qua recreatie niks op het voormalig vliegkamp. Dat kost ze geld en hun doel is uitsluitend en alleen het maximeren van financiële opbrengsten. Eigenlijk moet er naast huizen gewoon een groot bos komen op het Vliegkamp. Dat gebeurt niet, en dus moeten de Katwijkers de recreatie voor die 15.000 mensen en 5000 honden die er bij komen zelf maar elders regelen en betalen. Daarom moet de Mient Kooltuin een groen recreatiegebied worden en kan daar niet gewoond worden.

Katwijk is weer door de pomp gegaan

Dat afschuiven van problemen en kosten gaat zover dat het Rijk ook de eigen opgave van het onderbrengen van asielzoekers over de heg (van het Vliegkamp) gooit richting de gemeente Katwijk. En dus staat in de gebiedsvisie Mient-Kooltuin met hele kleine lettertjes dat in dat toekomstige groene natuurgebied een compleet nieuw asielzoekerscentrum zal worden gebouwd. De gemeente blijkt steeds weer opnieuw geen weerstand te kunnen bieden tegen het Rijk. Wij zijn gewoon een maatje te klein en gaan als gemeente continu door de pomp bij de grote jongens uit Den Haag.

Het Rijk moet de eigen problemen oplossen

Het Rijk wil dat AZC dus blijkbaar niet op eigen grond van het vliegkamp. En de gemeente Katwijk heeft blijkbaar weer beleefd gebogen voor deze wensen. KiesKatwijk gaat een motie indienen om in de Mient-Kooltuin het wonen van asielzoekers niet toe te staan. In principe wordt wonen daar uitgesloten omdat het een groen gebied moet worden. KiesKatwijk dient die motie niet in omdat we een hekel hebben aan asielzoekers maar omdat het principe van gelijke behandeling volgens ons (c.q. voor iedereen) voorop moet staan.

Asielzoekers hebben voorrang op anderen

Ondergetekende was betrokken bij een mislukte poging om seniorenhuisvesting in de Kruithuisjes te Rijnsburg te realiseren. Vanwege het landelijk gebied werd dit door de gemeente verboden. En in dit landelijk gebied gaat de gemeente wonen voor asielzoekers wel zelf regelen ? Dat is gewoon ongelijke behandeling van bevolkingsgroepen, in andere woorden discriminatie. Ik hoop dat mensen hierop bezwaren en zienswijzen gaan indienen om dit onmogelijk te maken. Dit klopt gewoon niet, en dus zal dit verhaal naar mijn inschatting ook bij de rechter niet overeind kunnen blijven.

Schadelijk voor vertrouwen in democratische rechtsstaat

Maar zal de gemeenteraad die hierover op 11 maart moet besluiten dit dan niet tegenhouden ? In de commissievergadering waarin ik dit aankaartte kreeg ik nauwelijks respons. Men wil dit liever doodzwijgen en kijkt graag een andere kant op. Dit niet recht door zee willen zijn en het wegkijken is een vorm van onderbuikpolitiek die ik zeer schadelijk vindt.

Het gaat hier om het principe van gelijke monniken,  gelijke kappen. Die asielzoekers kunnen door het rijk op prima wijze aan woonruimte worden geholpen op het enorme gebied dat specifiek voor deze functie is ingericht. Dat terrein ligt slechts een paar honderd meter verder op het voormalig vliegveld. Het natuur- en recreatiegebied zal op onaanvaardbare wijze worden aangetast en van mindere waarde worden door er een grote woonlocatie in op te nemen. Je kunt hier om goede redenen geen nee verkopen aan alle woningzoekenden, maar het tegelijkertijd wel actief en tegen alle principes van de gebiedsvisie in gaan regelen voor alleen deze doelgroep. Dat is heel erg schadelijk voor het vertrouwen in onze democratische rechtsstaat.

Jaap Haasnoot
kieskatwijk.nl

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts