11 maart 2021

Aantal huurwoningen op Vliegkamp Valkenburg dient verdubbeld te worden

Feitelijke constateringen over het dossier Gebiedsontwikkeling Valkenburg:

Het woningbouwprogramma in de wijk Vliegkamp, of Valkenhorst zoals sommigen zeggen, is het tegendeel van bouwen voor de vraag:

 • Slechts 20% van de 5600 woningen zit in de categorie Sociale Huur; • Dat is niet conform de Regionale Woonvisie en dus onwettig;
 • 16% zit in de categorie betaalbaar, ook dat voldoet niet aan de in deze regio afgesproken norm van 20%;
 • En die 16% halen we alleen omdat de gemeente 600 huizen extra laat bouwen die in deze categorie vallen. En die extra huizen zijn trouwens ook niet conform de oorspronkelijke afspraken en gaan in feite de draagkracht van dit gebied, pal naast een Natura2000 locatie, te boven. En dan heb ik het over de extra druk op de regio qua klimaat, milieu, bereikbaarheid, recreatie, drinkwater en zo voorts, om het over de geplande windturbines maar niet te hebben;
 • 64% van de 5600 woningen zijn niet bereikbaar voor gewone mensen in onze regio. De formulering is hier “zo duur mogelijk als de markt maar kan accepteren”. We bouwen dus op Valkenburg een slaapwijk voor expats die in de grote steden werkzaam zijn.


 

 • Dit is een ongemakkelijke waarheid, die keer op keer in de gemeenteraad wordt weggewuifd omdat raadsleden er niet goed mee kunnen leven. Het is niet te verdedigen, en dus komen er allerlei drogredeneringen en sprookjes uit het smoezenboek op tafel.
 • Dat asociale bouwprogramma is alleen maar tot stand gekomen omdat het de Rijksoverheid niet gaat om de woningnood op te lossen, maar om zoveel mogelijk geld uit de grondopbrengsten te incasseren.
 • Alle goede voornemens en fraaie kwaliteitsplannen van deze gemeente zijn voor 100% door het college van B&W ingeleverd in de onderhandelingen. We zijn gezwicht voor het geweld van de grote jongens uit Den Haag. De onderhandelaars hebben zich als kleine jongens naar huis laten sturen en hebben de papiertjes bij het kruisje ondertekend.

 • Dat ging niet alleen over het woningbouwprogramma overigens. Over de hele inrichting en vormgeving van de wijk is alles tot het kleinste schroefje door het Rijk geregeld. Dat is niet conform de rol die het Rijk hier heeft, en die is slechts die van grondeigenaar. De gemeente zou het primaat op de Ruimtelijke Ordening moeten hebben.
 • Maar de gemeente heeft de opdracht van het RVB om het bestemmingsplan op hun specificaties te schrijven. Het concept bestemmingsplan moet eerst goedgekeurd worden door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) alvorens de gemeenteraad het te zien krijgt en er een stempel op mag zetten.
 • Die hele gang van zaken is vastgelegd in de publiekrechtelijke contracten die het college van B&W buiten de gemeenteraad om heeft getekend, en die we pas later hebben mogen inzien. Die verhalen zijn tot op heden voor derden nog geheim en dus kan ik er verder ook niet uit citeren.
 • Wat ik wel kan zeggen is dat er dermate hoge boeteclausules in die contracten zijn opgenomen dat dit het in de praktijk onmogelijk maakt voor de gemeenteraad om wijzigingen op de plannen aan te brengen. We kunnen dat niet betalen. De privaatrechtelijke contracten tussen B&W en het Rijk zijn door de gemeenteraad dus niet eenzijdig aan te passen of op te zeggen. Het enige dat we kunnen doen is het college naar huis sturen, maar ook dat verandert niets aan de contractuele situatie.

 • Het is ook zo dat onze gemeente enorm grote investeringen moet doen, in en rond deze woonlocatie, waarvan de kosten niet of slechts gedeeltelijk te verhalen zijn bij het Rijk. Ik heb eerder voorspeld dat we hierop als gemeente failliet zullen gaan. U weet nu dus ook waarom de gemeentelijke belastingen jaar op jaar extra omhoog gaan.
 • In feite zijn we belazerd door het college die ons had toegezegd dat we als gemeenteraad “het laatste woord” zouden hebben. In formele zin is dat juist, maar feitelijk en praktisch is het ons onmogelijk gemaakt om dat recht ook te kunnen toepassen.
 • Voorzitter, dit zijn Chinese toestanden. De democratie is hier terzijde gesteld heb ik eerder opgemerkt en daar is niets aan gelogen. Het is het bevoegd gezag, de gemeenteraad, de facto onmogelijk gemaakt zijn rol te vervullen. We staan erbij en kijken er naar.
 • Voorzitter omdat ik hierdoor ben "kaltgestellt" en ik mijn rol als bestuurder en volksvertegenwoordiger op dit grootste dossier (van in ieder geval na de oorlog) niet kan uitoefenen overweeg ik naar de rechter te stappen omdat het mij als gemeenteraadslid onmogelijk is gemaakt om invloed uit te oefenen op deze kwestie.
 • Zo is onze democratie in Nederland niet bedoeld.
 • Het is niet te verwachten dat straks de nieuwe volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer na de verkiezingen akkoord zullen kunnen gaan met deze hele gang van zaken, of met het asociale bouwprogramma dat daaruit is geresulteerd. In de voorgaande periode zijn de oude Kamerleden denk ik misleid en onjuist geïnformeerd door het kabinet.
 • Mocht ik volgende week onverhoopt voor 50PLUS gekozen worden als Tweede Kamerlid dan zal ik me tot het uiterste inspannen om deze kwestie daar opnieuw aan de orde te stellen ten einde deze faux pas te herstellen.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts