24 maart 2021

Briefje aan het college van B&W te Katwijk

Geacht College,

Uit de pers verneem ik dat wethouder Knape, samen met andere wethouders Economie uit de Duin- en Bollenstreek, een brief (noodkreet) naar het kabinet heeft gestuurd met het doel om bedrijven die door de pandemie nu gesloten zijn versneld weer te openen. Deze actie doet onze fractie terugdenken aan een soortgelijke actie van enige jaren geleden met als doel om het rijksbeleid rond het plaatsen van windturbines op zee te bestrijden.

Noodkreet

Hier heeft onze fractie de volgende vragen over:

1.   Is deze vorm van actievoeren tevoren besproken in het College van B&W ?

2.   Staat het gehele college achter deze actie ?

3.   Kunt u aangeven hoe de briefschrijvers de afweging hebben gemaakt tussen meer slachtoffers aan de pandemie versus de persoonlijke en zakelijke schade aan de belangen van een deel van de ondernemers die bedrijfsmatig getroffen worden ?

4.   Denkt u dat (leden van) het college de juiste positie hebben om alle ins en outs te kunnen overzien die met de besluitvorming rond deze problematiek samenhangen ?

5.   Zou het niet beter zijn als activiteiten als de onderhavige voortaan als privépersoon worden ondernomen ?

6.   Vind u het van wijsheid getuigen dat lokale bestuurders zich in negatieve zin uitlaten over het rijksbeleid, terwijl er een probleem is met de acceptatie van dat beleid, en er tevens heel erg veel op het spel staat voor onze inwoners ?

7.   Bent u bereid om in het vervolg enige terughoudendheid te betrachten in dit soort acties, die toch vooral voor de “bühne” bestemd lijken te zijn, maar die grote (gezondheids)schade en erger kunnen opleveren ?

8.   Bent u bereid om dit soort acties voortaan eerst aan de gemeenteraad voor te leggen zodat er duidelijkheid ontstaat over het draagvlak in ons gemeentebestuur ?

Met vriendelijke groet,

Jaap Haasnoot
Namens de fractie van KiesKatwijk 

Naschrift: KiesKatwijk hoopt dat het college er in slaagt om een fatsoenlijke bibliotheek en voldoende betaalbare woningen te regelen voor haar inwoners. 

Ofwel: "Laat de keizer wat des keizers is, en laat het gemeentebestuur zich als een schoenmaker bij de eigen leest houden." Dat laatste schijnt al moeilijk genoeg te zijn

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts