30 april 2021

Alleen eigen volk !

 

Op 29 april spraken we in de gemeenteraad over een initiatief om in de Hoornes een woonzorgcomplex met 52 huurwoningen te realiseren dat uitsluitend toegankelijk zal zijn voor orthodox protestantse mensen. Initiatiefnemer is stichting “De Morgenster” die het volgende in de statuten heeft staan:


 

Er is een enorme schaarste aan geschikte locaties. Beschikbare en geschikte grond is er eigenlijk niet voor nieuwbouw binnen de dorpen. Er komt een demografische Tsunami aan qua vergrijzing. We hebben nog steeds geen woonzorganalyse waarbij het duidelijk wordt hoe de enorme behoefte er in detail voor Katwijk in de toekomst uitziet. Ga je die ruimte dan op dit moment zonder goede analyse via voorsorteren aan een zeer select gezelschap toekennen, alleen omdat zij misschien als eerste een verzoek hebben ingediend ? Je pleegt dan in feite uitsluiting van de grote meerderheid voor die voorziening. Er zijn immers geen andere geschikte locaties. Daarover ging de discussie in de gemeenteraad.

Halve waarheden

Er werd helaas op onchristelijke wijze met halve waarheden gegoocheld. Het is gewoon uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er katholieken, heidenen of mohammedanen aldaar onderdak komen. Dit is dus niet “eigen volk eerst” maar “uitsluitend eigen volk”. En dat is dan ook meteen het sleutelwoord, het draait hier om “uitsluiting” i.p.v. om “inclusiviteit”, en het is vooral “segregatie” i.p.v. “integratie”. De Christelijke partijen in de gemeenteraad gaan hier blijkbaar vol voor en geven daarmee een visitekaartje af. En dat terwijl we als overheid juist proberen om op elk gebied naar integratie te streven ! Het zou iets anders zijn als er voldoende aanbod zou zijn van voor seniorenhuisvesting geschikte locaties dichtbij voorzieningen. Dan kun je mensen gunnen dat ze een commune stichten met alleen gelijkgezinden. Maar in Katwijk zijn er helemaal geen andere geschikte locaties.
 

Onoprechte argumentatie

De SGP had de volgende argumenten. Je mag deze mensen niet discrimineren door ze deze locatie niet te gunnen, de Knarrenhof doet hetzelfde (selecteren aan de poort), en andere instellingen hebben blijkbaar geen interesse. Dit zijn gezochte argumenten die niet kloppen en daarom heb ik de SGP onoprecht genoemd. De Knarrenhof is gewoon Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), een groep mensen die samen een geclusterde woonvoorziening gaan runnen. Zij hebben geen drempels qua geloofsovertuiging maar gaan het avontuur aan met mensen die een sociale instelling hebben. Anders werkt het concept van de zelfzorg en burenhulp niet. Dat voorkomt trouwens een hoop zorgconsumptie op kosten van de belastingbetaler. Dit is dus het tegenovergestelde van segregatie (alleen eigen volk). Andere instellingen hadden natuurlijk nooit de indruk dat ze kans zouden kunnen maken voor deze locatie. Of neutrale instellingen geen interesse hebben in het project weet niemand want het is ze niet gevraagd. En uiteraard ga je geen activiteiten richting de gemeente aan als je in de krant leest dat de race al gelopen is. DSV wil ook niet in een positie komen waarbij het beeld zou ontstaan dat ze een concurrent op de zorgmarkt willen bestrijden.

Iedereen gelijke kansen ?

Orthodoxe protestanten kunnen uiteraard ook wonen en zorg consumeren in een algemene neutrale instelling. Geloven kun je prima in de kerk en in je privé omgeving doen. Ze worden niet uitgesloten bij instellingen zonder een deurbeleid, zoals bijvoorbeeld DSV en Dunavie. Andersom is die uitsluiting er wel. Er zit hier een streven naar segregatie achter dat wij als openbaar bestuur nooit mogen honoreren. Het wooncomplex is in principe gewoon een flatgebouw met 60 afzonderlijke woningen, net als de Parledam. Er wordt zorg verleend indien noodzakelijk en er komt een gemeenschapsruimte bij voor gezamenlijke activiteiten. Een vertegenwoordiger van de Morgenster zou gezegd hebben dat er aldaar niet met andersdenkenden wordt koffie gedronken. Het zal allemaal wel. Er komen huisregels die mensen dienen te onderschrijven voordat ze in aanmerking komen voor een woning. Die huisregels hebben tot doel om buitenstaanders te weren, zoveel is inmiddels wel duidelijk. Er komen trouwens ook sociale huurwoningen in het complex en met dat aanbod kun je natuurlijk nooit discrimineren op geloofsovertuiging of kleur of wat dan ook. Toch gaat dat blijkbaar op al dan niet subtiele wijze gebeuren.

Het hemd is nader dan de rok

Stel nu eens dat hier sprake zou zijn geweest van een aanvraag van een islamitische organisatie voor de bouw van een moskee of woonzorgcomplex vraag ik mij af ? Zou het debat dan ook zo’n verloop hebben gehad ? Zouden dan dezelfde argumenten zijn gebruikt ? Nee natuurlijk, want hier is gewoon sprake van Cliëntelisme, de eigen club bevoordelen c.q. niet het lef hebben om echt principieel te zijn. En ja, de verkiezingen komen er weer aan natuurlijk en dat speelt ook altijd een belangrijke rol op de achtergrond.

Het gaat er bij de politiek om wie je de toegang tot die voorziening geeft als gemeente door de grond te gunnen aan een openbare neutrale instelling of aan een instelling voor een select gezelschap. En nogmaals, zowel Dunavie als DSV zijn nooit benaderd door de gemeente. DSV kan de zorgcomponent leveren als hen dat gevraagd wordt. Dunavie zou het gebouw kunnen exploiteren. Als dat gebeurt kunnen ook katholieken, islamieten en heidenen profiteren.

Samengevat

Het gaat over toegankelijkheid en uitsluiting, en dan niet voor een sportvoorziening maar voor een essentiële basisvoorziening voor een kwetsbare doelgroep. Als je het schaarse goed aan een partij geeft die alleen eigen volk toelaat dan wordt het andere volk uitgesloten. Dat kun je als gemeente die er voor iedereen moet zijn nooit faciliteren. Onderhands of openbaar aanbesteden is volgens mij nauwelijks interessant en slechts een technische kwestie. Toch werd er vooral daarover gediscussieerd. Voor sommigen is het belang voor ouderen blijkbaar ondergeschikt aan een theoretische discussie over de voor- en nadelen van onderhands aanbesteden. Boeiend !

Jaap Haasnoot 

De locatie aan de van Lierestraat


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts