1 juni 2021

Christelijke partijen in Katwijk gaan in de fout

Zoals bekend komt er aan de van Lierestraat nabij de Julianabrug een woonzorgcomplex voor ouderen dat gebouwd en geëxploiteerd gaat worden door een stichting met een orthodox protestantse achtergrond. Ik heb me hier tegen verzet omdat het hier niet gaat om “eigen volk eerst” maar om het “uitsluiten van ander volk”. De gemeentelijke overheid is er voor iedereen en mag dat nooit toestaan.

Alleen als u deze kerk bezoekt komt u in aanmerking
voor de woonzorgvoorziening aan de van Lierestraat.

De Christelijke partijen, CDA, SGP en CU hebben in Katwijk een meerderheid in de gemeenteraad en zij hebben onderling met elkaar geregeld dat deze uitsluiting van andersdenkenden mogelijk wordt. Het probleem is dat er in de dorpskernen dichtbij voorzieningen zoals een bushalte of winkels geen enkele andere bouwlocatie meer te vinden is. De katholieken vissen dus achter het net als je die grond aan de protestanten geeft.

Het gaat er bij de tegenstanders dus niet om dat deze voorziening niet gegund zou worden aan protestantse medeburgers. Het gaat er om dat je als burgerlijke overheid nooit de ene bevolkingsgroep mag voortrekken boven de andere. En dat gebeurt in deze kwestie wel degelijk onder aanroeping van allerlei drogredenen. Er komt een vorm van selectie op de toewijzing van de woonruimte op grond van geloofsovertuiging. Handhaving vindt plaats via huisregels die men mij niet kon laten zien. Doordat er geen andere locaties zijn en een enorm tekort sluit je andersdenkenden hier gewoon uit. Die komen niet meer aan de bak. Een neutrale instelling laat andersom gewoon iedereen toe. Dit is een scheve en oneerlijke situatie.Ik vraag me af of dit niet in strijd is met onze grondwet.

Geen enkele andere huurder in Katwijk kan zijn eigen buurman kiezen. Hier wordt dat voorgesteld als een soort vanzelfsprekend recht. Men wil bovendien geen contact of bemoeienis met andersdenkenden. In wat voor maatschappij komen we dan terecht ? Hoe kunnen we ooit nog van een allochtoon vragen om te integreren ? De Christelijke partijen laten hier hun ware gezicht zien. Om hen moverende redenen bedienen ze hier alleen hun eigen achterban en laten ze anderen dus in de kou staan. Ik zie hier een eng soort van groepsdenken en plat Cliëntelisme in het openbaar bestuur waar ik echt van geschrokken ben.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Naschrift:
Voor alle duidelijkheid, de bovenstaande foto is van de Nieuwe Kerk aan de Voorstraat. Die kerk is van de Hervormde Gemeente te Katwijk. De Stichting Morgenster, die het woonzorgcomplex nu mag gaan opzetten, overigens als uithangbord van een projectontwikkelaar die er achter zit, is een particulier initiatief. De kerken in Katwijk hebben daar dus geen bemoeienis mee. Je hebt protestanten in soorten en maten, van licht tot en met loodzwaar, als u mij deze woordspeling toestaat. De Morgenster is meer van de zware tak van sport, en dat zijn geen oppervlakkige lachebekjes maar mensen die de diepgang opzoeken. Uitsluitend deze orthodoxe mensen worden nu met deze woonvoorziening bediend. Het zijn in feite dezelfde mensen die het christelijk onderwijs in Katwijk te lichtzinnig en te frivool vinden voor hun kinderen, en die ze daarom mede op uw kosten met busjes naar Leiden en Gouda sturen als ik goed ben geïnformeerd.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts