19 juli 2021

Watermanagement nieuwe woonwijk Valkenhorst brengt gemeente Katwijk het water aan de lippen.

KiesKatwijk probeert een financiële ramp te voorkomen

De recente wateroverlast in den lande laat zien dat buffering van overtollig water veel urgenter is dan ons bestuurlijk druk te maken over zaken zoals bijvoorbeeld het afsluiten van woningen van het aardgas. En dan is er ook nog het aspect van waterzuivering en het zuinig omgaan met kostbaar drinkwater.


 

Al die aspecten spelen een rol bij de gebiedsontwikkeling op het voormalige Vliegkamp Valkenburg. Hier wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk met duizenden woningen gerealiseerd. De ontwikkeling van dit nieuwe dorp, door sommigen aangeduid als Valkenhorst, is gestart met torenhoge ambities op elk denkbaar terrein: van aspecten als kwaliteit van de gebouwde omgeving (b.v. ondergronds parkeren), milieu, klimaat en energievoorziening tot en met betaalbaar wonen. 

Inmiddels wordt steeds duidelijker dat geen enkele van deze ambities gerealiseerd zal worden. De reden daarvoor is dat het Rijk, in de rol van grondeigenaar en hoogste bestuurslaag, er via privaatrechtelijke contracten voor gezorgd heeft dat ze de volledige zeggenschap heeft over alles wat een financieel aspect heeft. Dit blijkt vanzelfsprekend 99% te betreffen van alle kwesties waarover iets te beslissen valt. Met deze privaatrechtelijke contracten is in feite de democratie terzijde gesteld[1].

Doelstelling van het Rijk is om de kosten van de gebiedsontwikkeling te minimaliseren en de financiële opbrengsten te maximaliseren. Het resultaat daarvan is dat enorm veel kosten bij de (toekomstige) inwoners van Katwijk terecht zullen komen. Dat betekent nog verder bezuinigen op voorzieningen voor Katwijkers, en nog meer extra belastingverhogingen. Slechts 35% van de 5600 woningen wordt betaalbaar, en is deels bereikbaar voor onze inwoners. Maar zij subsidiëren dus straks wel de 65% peperdure woningen van de expats die daar straks gaan wonen.

De fractie van KiesKatwijk maakt zich hier grote zorgen over. We hebben eerder al vragen gesteld aan B&W of ze de rekensom wel hadden gemaakt van alle kosten (en eventueel opbrengsten) die samenhangen met de gebiedsontwikkeling op Valkenburg. Tot ons afgrijzen bleek die berekening niet gemaakt te zijn, terwijl men wel alle (nu nog geheime) wurgcontracten met het Rijk getekend heeft. 

In deze contractuele afspraken worden zoveel mogelijk kosten richting de gemeente geschoven. Een paar maanden geleden heeft onze fractie geconcludeerd dat dit tot het failliet gaan van onze gemeente zou kunnen leiden. Daar werd toen wat lacherig over gedaan, maar men heeft tot op dit moment nog steeds niet uitgerekend hoe de totale exploitatie van “Valkenhorst” er voor de gemeente onder aan de streep uitziet. Ik beschouw dit als een tijdbom. 

Nu onlangs naar buiten is gekomen dat alleen al het watermanagement in de nieuwe wijk pakweg 40 miljoen euro gaat kosten[2] kunnen wij alsnog gelijk krijgen. Het Rijk dat alle opbrengsten van de grond incasseert wil daaraan niet meebetalen. Dit kan dus uitlopen op een complete (financiële) ramp voor Katwijk en haar inwoners. Om die reden hebben we als eerste stap een aantal vragen over deze sanitatie van het nieuwe dorpsdeel aan B&W gesteld.

Jaap Haasnoot (fractievoorzitter KiesKatwijk)


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts