26 oktober 2021

Help! Mijn gemeente is een klusser.

Het blunderen houdt in Katwijk nooit op

De gemeente Katwijk en de vernieuwbouw van gebouwen met een maatschappelijke functie is een slechte combinatie. De Noordzeepassage, het gebouw Coligny en de verbouw van het Gemeentehuis zijn slechts enkele voorbeelden van financiële rampen waarin vele miljoenen belastingeuro’s meer zijn verbrand dan ooit de bedoeling was. Daar betaalt elke burger in Katwijk letterlijk een prijs voor en daar krijgen we niets voor terug. Ook de verbouw van de Julianabrug was zo’n voorbeeld waaruit blijkt dat het bestuur van de gemeente Katwijk echt een maatje te klein is. Het zoveelste bibliotheekplan waarbij verbouwen de hoofdrol krijgt gaat ons waarschijnlijk straks van de regen in de drup helpen. En met die achtergrond komt datzelfde bestuur nu met een voorstel om de Christelijke Opleidingsschool (COS) grootscheeps te gaan verbouwen, met (deels) behoud van de monumentstatus.


Amendement van KiesKatwijk kan het tij keren

Zoals helaas gebruikelijk rammelt het voorstel aan alle kanten. Opmerkelijk is dat er in de stuurhut van de gemeente, waar B&W het stuur zou moeten vasthouden, blijkbaar niemand dit soort voorstellen naar de prullenmand verwijst. Er zit weer zoveel gekkigheid in het verhaal dat ik hier geen ruimte heb om alles uit de doeken te doen en te weerleggen. Ik heb geprobeerd het allemaal beknopt samen te vatten in een amendement van twee A4’tjes. Daarmee kan de gemeenteraad er voor zorgen dat er eerst onderzoek komt naar de meest gewenste locatie voor de school.

Rookgordijn verbergt de ware bedoelingen

Want dat is het eigenlijke onderwerp dat zich achter het rookgordijn van de monumentenstatus verbergt. Een belangrijk aspect aan deze zaak is dat B&W in haar opzetje eerst zelf de monumentenstatus van het hoofdgebouw wil regelen en daar de gemeenteraad in mee probeert te krijgen. Vervolgens is dan de eerste stap gezet in de beslisfuik om het hoofdgebouw (zonder gymzaal want die wordt gesloopt) te gaan verbouwen. Die sloop is nodig omdat er anders niet genoeg ruimte voor een speelplein over blijft. Door deze gang van zaken blijft nieuwbouw op de locatie Salem, die na de wonderbaarlijke wederopstanding van DSV weer tot de mogelijkheden behoort, buiten beschouwing.

Monumentenstatus toekennen is niet urgent

De COS is nog steeds geïnteresseerd om daar nieuwbouw te plegen in combinatie met bouwactiviteiten van DSV. Dat zou wel eens allerlei synergievoordelen kunnen opleveren die nu niet worden onderzocht. De gemeenteraad wordt dus “onder valse voorwendselen” verleid om indirect akkoord te gaan met een besluit over de toekomstige huisvesting van de school, zonder dat alle mogelijke alternatieve opties op een degelijke objectieve wijze zijn onderzocht. Precies het noodlottige patroon waardoor we in de eerder genoemde voorbeelden miljoenen euro’s belastinggeld hebben verbrand. Er is helemaal geen noodzaak om nu op stel en sprong die monumentenstatus vast te stellen. Dat kan ook later want die school loopt echt niet weg.

Nieuwbouw is goedkoper en beter

Zoals al vaker geconstateerd is het leervermogen op het gemeentefort uiterst beperkt want steeds weer worden opnieuw dezelfde noodlottige fouten gemaakt. Neem van mij aan dat nieuwbouw elders in ieder geval voor de school (en dus ook voor u als belastingbetaler of als ouders van kinderen) op alle fronten goedkoper en beter uitpakt. Nieuwbouw biedt vervolgens ook nieuwe kansen op een woonbestemming voor de oude school. Een Knarrenhof of jongerenhuisvesting? Dat is qua behoud van het erfgoed ook veel beter en eenvoudiger te realiseren. Financieel lijkt me dit daarnaast een stuk handiger en de gymzaal kan in deze optie behouden worden. Maar zo denkt men dus niet op het gemeentehuis.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts