12 oktober 2021

Woonzorgvoorziening voor niet-protestanten

Aan: College van Burgemeester & Wethouder der gemeente Katwijk

Van: Fractie KiesKatwijk

Betreft: vragen over Woonzorgcomplex voor niet-protestanten

Geacht College,

In de (sociale) media circuleren berichten over plannen tot herstructurering van het gebied tussen Jan Evertsenlaan, Kon. Julianalaan, Piet Heinlaan en Industrieweg. De gemeenteraad is over deze ontwikkelingen niet geïnformeerd, maar er zou sprake zijn van toevoeging van (gestapelde) woningbouw. Gezien de plannen om voor protestantse ouderen een woongebouw met zorgfunctie te realiseren in deze omgeving biedt dit een kans om evenwicht te brengen in het aanbod van zo’n type voorziening, zodat ook inwoners die niet tot de protestantse doelgroep behoren hier gebruik van kunnen maken.

Hierbij hebben wij de volgende vragen:

1.   Bent u bereid om inspanningen te verrichten om in dit gebied een woonvoorziening met zorgfunctie te realiseren voor ouderen die niet tot de doelgroep van de Lelie Zorggroep c.q. de initiatiefgroep de Morgenster behoren ? Zo nee, waarom niet ?

2.   Bent u het met ons eens dat ouderenhuisvesting in de nabijheid van voorzieningen en openbaar vervoer dient plaats te vinden, zodat de locatie Valkenburg op termijn geen optie is ?

3.   Bent u het met ons eens dat realisering van ouderenhuisvesting elders woningen vrijmaakt en dat bouwen voor ouderen in feite bouwen voor iedereen betekent ?

4.   Bent u het met ons eens dat gezien de toekomstige sterke vergrijzing van de bevolking er sprake is van een enorm tekort aan dergelijke woonvoorzieningen met zorgfunctie ?

Met vriendelijke groet,

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts