3 november 2021

Gemeente Katwijk is technisch failliet

Begroting is niet conform de actuele werkelijkheid

De begroting die op 4 november in de gemeenteraad besproken wordt is al verouderd voordat er over besloten is. Het heeft eigenlijk geen zin om over dit werkstuk in de gemeenteraad te debatteren want het geeft de actuele werkelijkheid niet weer. De cijfers en uitgangspunten waarop deze begroting gebaseerd is dateren waarschijnlijk van voor de zomervakantie. Er wordt geen informatie verstrekt over het realiteitsgehalte van de begroting, maar wel wordt aangegeven dat alles betreffende de gebiedsontwikkeling op en rond het voormalig Vliegkamp Valkenburg buiten beschouwing is gelaten. Los hiervan krijgen we met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid nog met andere kostenverhogingen te maken, zoals op het sociale domein, met de energietransitie of qua loonkosten. Een nieuwe bezuinigingsronde is dus onontkoombaar. KiesKatwijk en Hart Voor Katwijk denken hier hetzelfde over en daarom hebben we onze Algemene Beschouwingen ook in elkaar geschoven want doordoor hebben we meer tijd en ruimte in de vergadering om het standpunt te verduidelijken.


 

Het “Gat van Valkenburg” gaat alle inwoners van Katwijk veel geld kosten

De gebiedsontwikkeling op en rond het voormalig Vliegkamp Valkenburg resulteert in enorme bedragen, nagenoeg alleen maar lasten, die dus direct achter de horizon liggen voor de beslissers in de gemeenteraad. Inmiddels is er los van de begroting op aandringen van KiesKatwijk eindelijk een eerste financiële notitie verstrekt over Valkenhorst. De gevolgen van de noodlottige beslissing van B&W om het dictaat van het Rijk te ondertekenen blijken desastreus. Dat gaat de inwoners van Katwijk zonder twijfel enorm veel geld kosten. De opbrengsten van “Valkenhorst” vloeien allemaal geluidloos in de rijkskas van het Ministerie van Financiën. De kosten legt het Rijk zoveel mogelijk weg bij Katwijk. Het Rijk houdt daarom alles in eigen hand, de gemeente Katwijk heeft slechts een faciliterende rol voor het Rijk. We zijn dus als gemeente een soort leverancier geworden, o.a. van een bestemmingsplan, die er zelf heel veel geld bij moet leggen omdat het Rijk in het contract alleen dat betaalt dat ze wettelijk verplicht is om te doen.

Alsof je een emmer leeggooit…

De niet gedekte kosten voor Katwijk tellen al halverwege het onderzoek op tot 120 miljoen euro, en het wordt dus meer. Dat kunnen we eenvoudigweg niet betalen. Er zitten grenzen aan wat je kunt lenen of aan wat je nog aan reserves kunt vrijspelen. De gemeente heeft het weinige tafelzilver dat er nog was al eerder verkocht. De lokale belastingen en tarieven zullen naar verwachting nog extreem verhoogd worden maar ook daar zitten grenzen aan. De conclusie is dat Katwijk naar alle waarschijnlijkheid op dit moment in feite technisch failliet is. Dat feit kan nog even ontkend worden zolang we de illusie kunnen volhouden dat de gemeente nog niet alle cijfers op een rijtje heeft. Maar het is dus een kwestie van tijd totdat de bom barst. Ik vermoed dat men de ontploffing graag na de verkiezingen wil laten plaatsvinden.


Zwak bestuur en een gebrekkige organisatie

De reden van de financiële ramp die Katwijk te wachten staat is het noodlottige en beschamende besluit van B&W van Katwijk om het contract met het Rijk over de gebiedsontwikkeling te ondertekenen. Het Rijk heeft dat contract als een dictaat op tafel gelegd, onze onderhandelaars hebben de meloen doorgeslikt, en nu zitten we allemaal met de gebakken peren.

Dat besluit heeft B&W buiten de gemeenteraad om genomen, de gemeenteraad werd achteraf op de hoogte gesteld nadat er al getekend was. Het is een privaatrechtelijke contract, dus B&W heeft formeel de bevoegdheid om zoiets te tekenen. Voor de vorm mocht de gemeenteraad nog “wensen en bedenkingen” ter kennis van B&W brengen, maar dat is natuurlijk een lachertje. Er zitten trouwens enorme boetebedingen in het contract zodat de gemeenteraad alleen al om die reden volledig buiten spel is gezet. De coalitiepartijen moeten hiervan op de hoogte zijn geweest, dus die zijn voluit medeverantwoordelijk. Die bevoegdheid om contracten af te sluiten is in de wet opgenomen zodat B&W niet voor elk wissewasje, zoals een contract met een cateraar of schoonmaakbedrijf, naar de gemeenteraad hoeft om toestemming te vragen. Gebruik maken van die mogelijkheid bij dit grootste besluit van na de oorlog is natuurlijk een gotspe. Dat is echt een vorm van misbruik van bevoegdheden. Alles wat formeel is toegestaan is daarmee namelijk nog niet oorbaar! Dit gedrag is onoorbaar om geen andere woorden te gebruiken. Helaas blijkt het ook een noodlottige beslissing te zijn geweest van ons dagelijks bestuur die volledig verwijtbaar is.

B&W heeft Katwijk in het ongeluk gestort

Naar nu pas blijkt heeft B&W blijkbaar nooit nagedacht over de financiële consequenties van het contract dat ze voor zover wij weten niet in gedrogeerde toestand hebben ondertekend. Wij hebben ons dat nooit kunnen voorstellen en kregen het dus pas na verloop van tijd in de gaten. Het contract is overigens nog steeds geheim ondanks ons aandringen om de geheimhouding op te heffen.

Nadat we er in interne sessies op hadden aangedrongen dat er een overzicht zou komen van de consequenties van Valkenhorst op alle onderdelen van de gemeentebegroting is men op het gemeentehuis een jaar geleden aan de slag gegaan. En kijk eens aan, uit de eerste notitie die als resultaat vorige week op tafel kwam, en die deels in een besloten sessie is besproken, bleek al dat we als gemeente die kosten helemaal niet kunnen ophoesten. Die conclusie wilde men op het gemeentefort zelf nog niet trekken, maar men had al een kladje dat optelde tot 120 miljoen euro. Dat kunnen we dus echt niet betalen en dus moet er iets gebeuren.

It’s too late to stop now

Hart Voor Katwijk en KiesKatwijk zijn van mening dat we de feiten zo snel mogelijk op tafel moeten krijgen, en dat dit college de rotzooi die ze heeft gemaakt niet over de schutting naar de volgende raadsperiode moet gooien. Onze conclusie is dat dit college, en dus deze coalitie van partijen, Katwijk naar de rand van de afgrond heeft geleid. Nu we al bijna aan onze vingernagels over de rand hangen zijn we niet gebaat met het gebruikelijke ontkennen en toedekken in de gemeenteraad. We zijn benieuwd welke houding de andere partijen tijdens de begrotingsbehandeling gaan aannemen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts