21 september 2018

Noordzeepassage, buigen of barsten

Dilettantisme

Buigen of barsten betekent in beide gevallen schade. Het dilettantisme rond het dossier van de bibliotheek, het Cultuurhuis of zo men wil het Kennis en Cultuurcentrum is ongekend. Er is jarenlang aangemodderd en daarbij zijn er miljoenen verbrand zonder enig resultaat. Behalve dan dat het imago en de goodwill van de bibliotheek bij het publiek door dit beleid volkomen te grabbel zijn gegooid. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat een aan alle kanten te duur en te risicovol voorstel binnenkort door een verstandige gemeenteraad wordt goedgekeurd. En anders zal de VVE van de bewoners boven de Noordzeepassage wel zo verstandig zijn om niet mee te werken. Dat men dit risico genomen heeft is een teken van bestuurlijk amateurisme.
 

Titanic

Zo’n fiasco kan natuurlijk niet zonder politieke gevolgen blijven. Stelselmatig zijn jaar op jaar de verkeerde besluiten genomen. Een coalitie-meerderheid in de gemeenteraad heeft dit steeds geslikt om uiteenlopende oneigenlijke motieven. Maar een elastiekje kun je ook te ver proberen uit te rekken en dan gaat het mis. Ik voorspel u dat de wal binnenkort het schip gaat keren. Zoiets levert meestal nogal wat schade op.

Het kan zoveel beter

KiesKatwijk heeft reeds vier keer eerder alternatieven gepresenteerd voor de onwijze plannen in winkelcentrum Zeezijde. Volgende week komen wij voor de vijfde maal met een alternatief dat op alle punten beter scoort dan de Noordzeepassage. Maar eerst nog even twee punten waar het college van B&W voortdurend mee schermt.

Het Centrum

Er is lang geleden al in het kader van bezuinigingen bij de bibliotheek afgesproken dat er een hoofdvestiging komt in Katwijk aan Zee, en drie filialen in Valkenburg, Rijnsburg en de Hoornes, of Katwijk Noord zoals sommigen zeggen. KiesKatwijk kan leven met die opzet en wil daar ook aan vasthouden. Tegelijkertijd betreuren we het dat Katwijk aan den Rijn niet meer bediend wordt.

In het vorige college had de toenmalige burgemeester de portefeuille. Hij heeft bedacht dat onder Katwijk aan Zee de directe omgeving van het winkelcentrum Zeezijde moest worden verstaan. Er is letterlijk met een balpen op de kaart een rondje direct rond het winkelcentrum getekend. Dat was het “zoekgebied” waar het moest gebeuren. Uiteraard opnieuw gesteund en goedgekeurd door de coalitie-meerderheid. Dat streepje liep bijvoorbeeld over de Zuidstraat. Dus de noordzijde van de Zuidstraat viel in het zoekgebied en de zuidzijde viel er buiten.

Centrale ligging

Toen KiesKatwijk met een alternatief kwam dat twee meter buiten het zoekgebied lag werd daar dus niet eens naar gekeken. KiesKatwijk vindt dat elke goede plek die binnen het dorpsdeel Katwijk aan Zee valt in principe in aanmerking komt voor de vestiging van een bibliotheek met een zaaltje. Dat was de oorspronkelijke bedoeling van de gemeenteraad bij het vestigingsbeleid van de bibliotheekorganisatie. Bij de selectie van een goede plek moet je echter naar meerdere aspecten kijken en je niet laten inperken door het Zeezijde fetisjisme. 

Door de locatie wat meer landinwaarts te kiezen kom je tegemoet aan de inwoners van Katwijk aan den Rijn die we het bibliotheekfiliaal hebben afgepakt. KiesKatwijk gaat dat voorstellen. Een cultuurcentrum is er voor de bevolking en is niet bedoeld voor het bevorderen van de retail omzet.


Het financieel plafond

In een poging om de schade te beperken is destijds door de gemeenteraad een motie aangenomen met als strekking dat de hoofdvestiging van de bibliotheek niet meer dan 11 miljoen euro mag kosten. Door een ongelukkige formulering van die tekst kan het college daar nu het volgende van maken. We halen 11 miljoen uit de gemeentelijke spaarpot en we boren daarnaast een aantal andere potjes aan om meer geld te kunnen besteden. Ook houden we een aantal kosten buiten beschouwing zodat die niet meetellen. Vervolgens laten we een aantal problemen bewust buiten beeld, en schuiven die naar de toekomst. Op die manier kun je onder een ander kopje straks aanvullend geld vragen voor aanvullende zaken die echter direct met deze bieblocatie samenhangen. Het parkeerprobleem in het centrum hoort daarbij.

Verder hebben we het niet over te voorziene problemen van technische en andere aard die allemaal geld gaan kosten. De frictiekosten van de bibliotheek is zo’n recent opgedoken verse kostenpost en zo zullen er nog meer volgen. De vastgoedverkoper heeft al smartengeld bedongen en gekregen door de lange duur van het proces. Het uitplaatsen van lawaaiige muziekbeoefening en andere decentrale activiteiten kost ook geld. De bewoners boven het rampgebied zullen gecompenseerd moeten worden. Als de aannemer aan de slag gaat komt hij ongetwijfeld onverwachte problemen tegen die geld gaan kosten. Kortom die Noordzeepassage is een “bleeder” van de eerste orde. De verkoper lacht zich rot “all the way to the bank”. Voor de hoofdprijs is hij van een onrendabel pand af waar hij alleen maar last van had.


Kortom

Het is nauwelijks voorstelbaar dat de gemeenteraad het mijnenveld van de Noordzeepassage gaat betreden. Er zijn teveel open einden en de financiële, politieke en praktische risico's zijn enorm groot. Het zou een sprong in het duister zijn. Daarom is het noodzakelijk dat we op korte termijn over een goed alternatief beschikken. KiesKatwijk komt over een paar dagen (voor de vijfde keer) met zo’n redelijk alternatief.


19 september 2018

Reorganisatie van gemeentelijke zorgtaken

Zorg en commercie

Als je in Nederland een lichamelijk ongemak ervaart dan ga je naar de huisarts. Vakinhoudelijk is dat goed georganiseerd. Er zijn prima opleidingen en er zijn regelingen waardoor artsen bij de tijd blijven. Qua ICT wordt het direct al minder want het is blijkbaar in 2018 nog steeds niet mogelijk om adequaat met aanpalende instellingen gegevens uit te wisselen. Ook de financiering is een beetje raar. Omdat we vroeger allemaal dachten dat het bedrijfsleven alles beter kon is het ziekenfonds geprivatiseerd naar verzekeringsmaatschappijen. Commercie (marktwerking) en zorg moet je natuurlijk goed uit elkaar houden want anders gaat het mis. 
 

Organisatie van de zorg

En dan komen we bij de organisatievorm van de huisartsenzorg. Huisartsen zijn gewoon kleine ondernemers met een kassa die via de verzekering loopt. Bij de chiropractor moet je meteen ter plekke cash betalen of pinnen maar in principe is dat hetzelfde systeem. Die commercie leidt tot vreemde uitwassen. Omdat de huisarts niet meer 24 uur paraat wil zijn, en geef ze eens ongelijk, is er een huisartsenpost in Voorhout opgezet. Wat zeg u ? Ja, in Voorhout nondeju, een plek aan het andere eind van de regio waar je niet met openbaar vervoer kunt komen. Met name niet in het weekeinde en ‘s avonds. Zijn we soms een derde wereld land ? Er zit in Voorhout een functionaris aan de telefoon wiens enige taak het schijnt te zijn om mensen af te poeieren. Kijk eens naar het aantal spoedmeldingen van de ambulancedienst bij dit fort in Voorhout. Dit kost mensenlevens.

De gemeentelijke rol

De organisatie en financiering van de gezondheidszorg is een bureaucratische bende. Als je 18 jaar of jonger bent en je ervaart een psychisch ongemak dan kom je (al dan niet via de huisarts) bij de gemeente terecht. Wie bedenkt er nou zoiets ? De gemeente is goed in lantaarnpalen en bibliotheken (mag je hopen) maar moet zich niet met zorg willen bemoeien. Dat is een heel andere tak van sport. En waarom zou je de financiering van die zorg via de gemeente willen laten lopen ? Zou het iets te maken kunnen hebben met de bezuinigingswens van het rijk en het voortdurende streven om de verzorgingsstaat af te breken ?
 

Reorganisatie

Onder andere doordat de regionale organisatie van de gemeentelijke zorgtaken geen onverdeeld succes is gebleken en er dik geld bij moet is een reorganisatie van deze taken noodzakelijk geworden. Daar komt bij dat de gemeente Leiden openlijk bezig is met een “eigen volk eerst” politiek. Ze denken daar dat ze teveel geld besteden aan inwoners van buiten de eigen gemeentegrenzen. Het kan zo zijn dat dit het geval is bij de jeugdzorg maar op andere gebieden betaalt de regio voor de Leidenaren. Over de volle breedte gezien zal zich dit wel zo’n beetje uitmiddelen. Maar goed, de feiten liggen hoe ze zijn. Het zorgverhaal is te duur, de kwaliteit moet beter en de bestaande organisatie is ontploft. Reorganisatie is dus onontkoombaar.

Een voorstel

Eerlijk gezegd is de huidige warwinkel die de gemeentelijke zorgtaken verricht nauwelijks uit te leggen. Ik heb daar in ieder geval hier geen ruimte voor. Ik kom daarom direct te zake met een voorstel voor een nieuwe organisatie.


Ik begon al met de constatering dat professionele hulpverlening op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg c.a. wezensvreemd is voor de gemeente. Tegelijkertijd heeft de gemeente die taak wel uit te voeren. De makke in de huidige organisatie is dat de gemeente in feite niet meer kan doen dan het geld overmaken aan de club(s) aan welke de uitvoering is uitbesteed. Maar het is niet mogelijk om op strategisch niveau (dus niet op individueel cliëntniveau) de winkel te besturen. Sterker nog, de organisatie die verantwoordelijk is kan zichzelf niet goed besturen. Het eufemisme “zelfsturend team” wordt gebruikt om dit te verbloemen.

Stop met uitbesteden zorgtaken

De oplossing is niet zo moeilijk. Stop met het uitbesteden en voer de taken voortaan in eigen beheer zelf uit. Dat kan het besturingsprobleem oplossen. Let wel, deze structuurverandering leidt niet automatisch tot een goed resultaat ! Het levert niet meer dan de voorwaarden om de besturing te kunnen verbeteren. Daarna begint het echte werk pas, teamvorming en professionalisering.

Uit het cultuurrapport en uit allerlei zogenaamd incidentele rampen blijkt voortdurend dat de organisatie van de gemeente Katwijk een zorgenkindje is. Het is ongelooflijk merkwaardig dat het nieuwe collegeprogramma dit probleem opnieuw negeert en men blijkbaar gewoon doormoddert. Maar dat is een ander onderwerp

Zet de organisatie van de zorgtaken op afstand

De zorgtaken door de gemeentelijke organisatie laten uitvoeren en tegelijkertijd op afstand zetten lijkt een paradox maar is het niet. Bij het sportbedrijf en bij de vuilnisophaaldienst is hetzelfde gedaan. Dit hoeft niet geformaliseerd te worden in een juridische constructie als een BV of een stichting. Maak een scheiding tussen beleidsambtenaren en uitvoerende ambtelijke zorgverleners en zet die in aparte organisatorische eenheden. Dit zijn twee culturen die je uit elkaar moet houden, en die elk een eigen organisatievorm zouden kunnen hebben. Regel vervolgens de huisvesting van de uitvoerders buiten het gemeentehuis. Misschien is dat nog wel het belangrijkste.

Huisvesting

Het is voor de professionals tamelijk onbelangrijk wie het salaris op de giro stort. Het is wel enorm belangrijk in wat voor fysieke en organisatorische omgeving ze verkeren, en of dit een passende en stimulerende cultuur is om de tak van sport waarvoor zij op aarde zijn te kunnen uitoefenen.

Ik heb nooit begrepen waarom men destijds de oude sociale dienst in het gemeentehuis heeft willen proppen. Het pand heeft niet de ambiance en de voorzieningen om cliënten te kunnen ontvangen. Het is minimaal een uiting van een organisatiegerichte manier van denken en is niet cliëntgericht.


Alles onder één dak is een grote vergissing

Nog maar kort geleden zijn er plannen gelanceerd om het gemeentehuis opnieuw te gaan verbouwen. “Alles onder één dak” was het kortzichtige credo. Het zou allemaal best passen want dat bleek uit de spreadsheet. Het “nieuwe werken”, een manier van mensen in een gebouw proppen die prima blijkt te werken bij een dom callcenter, is het geheime wapen. Dat ouderwetse nieuwe werken is dodelijk in een professionele omgeving waar je de teamspirit wilt versterken. Als je een zwakke organisatie verder wilt ondermijnen moet je gewoon doorgaan met dit soort sociale experimenten. Met de reorganisatie van de sociale sector blijkt dat straks opeens opnieuw vele tientallen nieuwe mensen in de organisatie moeten worden opgenomen. Dat past dus niet in een centrale huisvesting, fysiek niet en ook om sociaalpsychologische redenen niet. Laat dat concept van alles onder één dak dus nu maar meteen helemaal los. Dat is zo 1980 ....

Handen af van het gemeentehuis

KiesKatwijk komt binnenkort met een voorstel waarmee het vele miljoenen euro’s kostende en risicovolle waanidee van de verbouw van het gemeentehuis overbodig wordt.


17 september 2018

KiesKatwijk komt met alternatief voor bieblocatie

De plaat blijft in de groef hangen

De bibliotheekplannen zijn weer eens boven water gekomen. Het destijds tamelijk willekeurig vastgestelde en veel te hoge plafond van 11 miljoen euro blijkt te worden overschreden. Dat had iedereen natuurlijk al lang geleden kunnen zien aankomen. Dat bedrag is destijds geprikt zodat de voorstanders een alibi zouden hebben om, ondanks de enorme maatschappelijke weerstand, toch met deze potsierlijke plannen akkoord te kunnen gaan. 


Een probleem is dat mensen en dus ook bestuurders meestal niets leren van hun fouten. Bovendien ontbreekt meestal het lef om halverwege te keren op een doodlopende weg. En dus dwaalt men lekker door geholpen door een tunnelvisie, beperkte competenties en een onbedwingbaar verlangen om belastinggeld richting de eigen achterban te sluizen. Het eigen ongelijk kunnen toegeven is niet voor iedereen weggelegd. Daar moet je een bepaalde grootheid van geest voor hebben. En dus moet de wal het schip gaan keren. Dat gaat nu gebeuren, de belastingbetaler draait op voor de schade.

Een mythe als leidsnoer

KiesKatwijk heeft zich van meet af aan verzet tegen deze onrealistische plannen. Het meeste hebben we ons gestoord aan het feit dat de bibliotheek is opgeofferd aan het streven om geld richting de ondernemers te sluizen. Bij sommige winkeliers in het winkelcentrum Zeezijde bestaat de gedachte dat de kassa sneller gevuld raakt als de bibliotheek de loop in het winkelcentrum gaat krijgen. De echte ondernemers van de KOV hebben die mythe al eens naar het rijk der fabelen verwezen. Maar de feiten laten zien dat het centrum van de macht gemanipuleerd wordt door een beperkt aantal ondernemers. Je ziet dat elders ook. Het willen afschaffen van de dividendbelasting is hiervan een landelijk symptoom en plaatselijk is dat dus de kwestie van de bieblocatie. De overeenkomsten tussen beide dossiers zijn opmerkelijk.


Voor de bieb, tegen de te dure bieblocatie

Voor alle duidelijkheid, KiesKatwijk wil een bibliotheek nieuwe stijl, eigenlijk een Cultuurhuis, graag promoten. Wij denken dat die instelling, tezamen met aanpalende partners, heel veel kan betekenen voor onze inwoners. Wij willen hen daarvoor ook graag de ruimte geven, alleen niet tegen exorbitante bedragen in de Noordzeepassage. KiesKatwijk wil onze gemeenschappelijke spaarpot liever niet leegmaken om daar de vastgoedsector mee te spekken. De verkoopprijs van pakweg 6 miljoen voor dit onverkoopbare, achterhaalde en nauwelijks verhuurbare pand is lachwekkend hoog.

Het risico is te groot

Vervolgens is er nog een peperdure verbouwing noodzakelijk en krijg je voor een veel te hoge prijs een eindresultaat dat op zijn minst een slecht compromis kan worden genoemd, en dat nu en in de toekomst tot (dure) problemen zal leiden. Het parkeren is niet opgelost. De inbouw in een woongebouw is vragen om moeilijkheden. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Het parkeerprobleem in het centrum wordt bewust genegeerd.

KiesKatwijk presenteerde reeds vier alternatieven

Omdat KiesKatwijk van mening is dat een modern Kennis- en Cultuurcentrum in ons voorzieningenpakket thuishoort hebben we niet alleen de hakken in het zand gezet. Reeds drie maal zijn we als enige partij met aantrekkelijke alternatieven gekomen. Dit betrof de locaties van het voormalig hotel Riche, de Visserijschool en het Rabo-kantoor. We hebben zelfs nog een vierde alternatief genoemd. In de eerste drie gevallen was het voor ondernemers nogal lucratief om deze panden voor de commercie te kunnen benutten. Zij konden op alle begrip rekenen bij de achtereenvolgende colleges van B&W. In ieder geval is het zo dat heersende coalities zelfs niet naar onze alternatieven hebben willen kijken. Dat is jammer want deze kansen zijn nu vervlogen.

KiesKatwijk kijkt vooruit

Uit een politieke analyse die ik in een volgende blog ga presenteren zal blijken dat er nauwelijks kans is dat de huidige voorstellen ongeschonden de eindstreep halen. Er is dus daarom nu weer een enorme behoefte aan een redelijk alternatief voor de huisvesting van een cultuurhuis. KiesKatwijk werkt hieraan en heeft de overtuiging dat we dat alternatief ook gevonden hebben. Binnenkort zullen we onze alternatieve plannen publiceren.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk


16 augustus 2018

Een alternatief Cultuurhuis in Katwijk


Met de nodige publiciteit heeft Ton Frissen van de organisatie Haringrock een plan voor een Cultuurhuis neergelegd. In de krant lezen we dat het plan bedoeld is als alternatief voor de nieuwe bieblocatie in het centrum van Katwijk aan Zee. De commercie kan het blijkbaar niet alleen, hij verwacht dus dat de kosten voor zijn Cultuurhuis (deels) vanuit onze gezamenlijke gemeenteportemonnee worden opgehoest. Het is zeer te prijzen dat mensen met ideeën komen waar anderen ook wat aan hebben. Maar als we over het geld van de belastingbetaler gaan beslissen moeten we uiterst kritisch zijn.

Vooralsnog is het onduidelijk of je met een dergelijke accommodatie jaarrond een voldoende dekkingsgraad kan realiseren. In economisch jargon: is er wel voldoende vraag voor dit product ? Als te weinig inwoners gebruik gaan maken van deze voorziening kun je niet van iedereen vragen om er via de belasting wel aan mee te betalen.


Wie gaat het betalen ?

Die vraag naar wie de verliezen moet dekken dient altijd beantwoord worden tegen de achtergrond van de vraag of het belastinggeld niet beter besteed kan worden aan zaken waar (meer) mensen meer aan hebben. Het gemeenschapshuis in de Hoornes is afgeblazen, de wijkvereniging daar wil ook wel zo'n droomaccommodatie. Tripodia is afgestoten omdat er teveel geld bij moest. De hamvraag aan de politiek is eigenlijk: “Zijn jullie bereid om de belastingen te verhogen voor de realisatie van dit alternatieve Cultuurhuis ?”. Als je daar beargumenteerd ja op kan zeggen is het initiatief blijkbaar een belangrijke aanwinst voor velen.

Wie moet hier voor bloeden ?

Als alternatief kun je eventueel ook elders geld weghalen en/of personeel laten afvloeien of taken niet meer uitvoeren. Roept u maar! Dat dure zwembad dat op de verkeerde plaats staat kunnen we echter niet meer wegtoveren. En als we het op Marktplaats zetten brengt het niet genoeg op. Dat geldt voor heel veel zaken op de gemeentelijke begroting, de vrijheidsgraden zijn beperkt. Waar leggen we de rekening neer ? Bij de voetbal ? Bij citymarketing ? Bij de aanleg, het onderhoud of de ondertunneling van wegen ? Of verhogen we zoals gezegd hiervoor de belastingen ?

Vrijblijvendheid is te gemakkelijk

Als je het belangrijk vindt dat we zo’n voorziening in Katwijk krijgen dan moet je dus het lef hebben om het prijskaartje dat er aan hangt bij de belastingbetaler neer te leggen. Als je denkt dat je die uitgave naar onze inwoners toe goed kunt verdedigen dan zal dat ook geen probleem hoeven te zijn. Vrijblijvend wat roepen is echter te gemakkelijk. KiesKatwijk ziet bij dit alternatieve Cultuurhuis helaas vooralsnog meer problemen dan oplossingen omdat belangrijke vragen op dit moment niet beantwoord zijn. Je kunt er dus eigenlijk niets over zeggen op dit moment.

Maatschappelijke behoefte ?

Het probleem met het ondernemingsplan van Haringrock is dat het helemaal geen ondernemingsplan is maar een globale schets van de droom van iemand die graag evenementen organiseert. Vervolgens zijn er argumenten bij deze droom gezocht. Niks mis mee natuurlijk. Maar wat is de publieke behoefte aan een Cultuurhuis in deze vorm en op deze plek in onze gemeente c.q. regio ? Moet de gemeente investeren waar blijkbaar particuliere investeerders het laten afweten ? Dat kan, maar waarom heeft de gemeente dan eerder Tripodia afgestoten ?

Het kostenplaatje

Het wordt naar onze mening niet duidelijk of er een "markt" voor is. Een financieel plaatje ontbreekt in de plannen die ons hebben bereikt. Je moet minimaal weten wat het kost en inzicht hebben hoe die kosten (stichtingskosten, exploitatiekosten) zijn opgebouwd en hoe reëel dat allemaal is.

Het opbrengstenplaatje

Vervolgens moet je een betrouwbare schatting van de jaarlijkse opbrengsten hebben. Wie gaat daar huren en wat gaan die organisaties betalen ? Welke evenementen en activiteiten gaan daar plaatsvinden ?  Is de voorgestelde locatie geschikt voor zo'n instelling ?

Hoofdvestiging bieb in het buitengebied ?

In het hele plan komt het woord bibliotheek maar één keer voor. Is het plan bedoeld als alternatief voor de bibliotheekvestiging die de regerende coalitie zo graag in de Noordzeepassage wil ? Is het voorgestelde Cultuurhuis ook te exploiteren als de lokale machthebbers de bibliotheek niet in de groene weide willen ? En wat vindt het bibliotheekbestuur hier eigenlijk zelf van ?


Heilige Koe Noordzeepassage

De Christelijke partijen houden vooralsnog vast aan de miljoenen die ze aan de bieblocatie Noordzeepassage willen besteden. De SGP heeft zelfs haar principieel verzet tegen een Cultuurhuis opgegeven. Het jasje van Gemeentebelangen is bereidwillig meegewaaid met deze wind ook al heeft men voor de verkiezingen andere dingen geroepen. Deze coalitie heeft alvast zonder argumentatie de lokale belastingen verhoogd en houdt gewoon vast aan de Heilige Koe Noordzeepassage. Met de nodige bezuinigingen had men ook gemakkelijk de belastingen op hetzelfde niveau kunnen houden maar daar is niet voor gekozen. Die bieb gaan ze na het spitsroeden lopen in de verkiezingen nu echt niet opeens in de groene wei zetten buiten de dorpskernen.

Ieder krijgt de regering die men verdient

Het motief om teveel geld uit te geven is dat men de ondernemersvrienden in het centrum van Katwijk graag wil ondersteunen met uw geld. De mogelijkheid daartoe is hen geboden door de kiezers die de Christelijke partijen, en meer in het bijzonder het CDA, niet zijn afgevallen. Over de identiteitspolitiek van vooral het CDA heb ik eerder hier iets opgeschreven. De kiezers in de diverse dorpsdelen vonden het belangrijker om een vertrouwde dorpsgenoot te kiezen dan dat ze het zwaartepunt bij inhoudelijke onderwerpen hebben gelegd. Dat is prima, want zo werkt democratie, maar dan krijg je wel een belastingverhoging en een Cultuurhuis in de Noordzeepassage. En daarmee wordt het Cultuurhuis van Haringrock een onhaalbaar luchtkasteel. De inwoners hebben daar zelf in meerderheid (impliciet) via hun stem aan Gemeentebelangen, CDA, SGP en CU, of door niet te gaan stemmen, voor gekozen.

Gemeentelijke muziekschool privatiseren ?

Er moet volgens de plannen een particuliere muziekschool in het alternatieve Cultuurhuis komen. Als we dat bedrijf (concurrent van gemeentelijke muziekschool) via zo'n gebouw (indirect) zouden gaan subsidiëren of steunen  kunnen we dan niet beter de eigen muziekschool meteen maar opheffen of privatiseren ? Misschien moet die particuliere muziekschool zich gewoon in de Noordzeepassage vestigen als dat plan zoals verwacht gewoon doorgaat.

Vragen, vragen, vragen …….

Wat zijn de ervaringen in Noordwijk met de exploitatie van de Muze ? Waarom kon Tripodia zichzelf niet bedruipen ? Allemaal vragen die niet beantwoord worden. De conclusie van KiesKatwijk is zoals eerder opgemerkt dat je over dit verhaal eigenlijk weinig kunt zeggen omdat er nog teveel vragen open staan.

Kosten geen bezwaar ?

KiesKatwijk is fervent tegenstander van een Cultuurhuis in de Noordzeepassage omdat dit veel te duur is. De aankoopprijs van het ongeschikte pand is veel te hoog. De verbouwkosten worden door de moeilijke situatie ook veel te hoog. Het is niet de taak van de belastingbetaler om de vastgoedsector of de retail te spekken.Met deze opstelling heeft KiesKatwijk overigens niet meer stemmers getrokken dan de vorige keer. Dat geeft te denken.


De motieven voor een Cultuurhuis in de Noordzeepassage zijn oneigenlijk. Men (lees: het CDA) wil daarmee vooral het bevriende bedrijfsleven steunen. Het winkelcentrum moet worden opgeleukt met een Cultuurcentrum. Dat mag blijkbaar alles kosten. KiesKatwijk is echter niet automatisch voor het plan van Haringrock omdat we op goede argumenten tegen de Noordzeepassage zijn. We gaan bij wijze van spreken een grote vergissing niet inruilen voor een mogelijk iets minder grote vergissing. We willen gewoon een deugdelijke oplossing voor een bieb met een zaaltje tegen aanvaardbare kosten. Eerder hebben we de Visserijschool en het Rabo kantoor als locatie gepropageerd. De lokale machthebbers hebben die locaties echter liever aan een projectontwikkelaar gegund. Zo liggen de prioriteiten in Katwijk.

Wiens probleem lost dit initiatief op ?

De vraag aan de politiek is eigenlijk hoeveel overheidsgeld wij in de droom van de heer Frissen willen steken. Dat is net zo'n soort vraag als hoeveel geld de gemeente in een betaald voetbalclub zou willen steken. Leuk voor de liefhebbers, maar link vanwege de vermenging van commerciële en publieke functies. En ook link omdat een commerciële exploitatie blijkbaar niet haalbaar is. Waarom zouden alle burgers daar aan moeten meebetalen ? Dan moet je dus met hele goede argumenten komen over wat het maatschappelijk belang hier is. Dan moet je ook de behoefte aantonen. KiesKatwijk laat zich graag verrassen en overtuigen. Vooralsnog zijn er teveel vragen onbeantwoord.

Jaap Haasnoot
 

17 juli 2018

Hallo gemeente Leiden, kunnen we even vangen ?


Lexit

De gemeente Leiden gaat ons een rekening sturen omdat onze inwoners gebruik zouden kunnen maken van de nieuwe ijsbaan die ze daar gaan bouwen. Leiden wil zich ook terugtrekken uit een samenwerkingsverband dat regionaal de jeugdzorg regelt. Ze zijn netto betalers op dat dossier. 


Make Leiden great again

Op andere dossiers kan het overigens wel eens anders liggen. Zo hebben de Katwijkers per inwoner meer betaald aan de Leidse rondweg (Rijnlandroute) dan de Leidenaren zelf. Maar goed, Leiden doet aan Lexit conform het principe "eigen volk eerst". Het is onderbuikpolitiek die je niet in een universiteitsstad zou verwachten. Voor verstandige mensen is het duidelijk dat je moet samenwerken op elke schaal en dat je niet zou moeten toegeven aan tribale sentimenten. Trump krijgt echter navolging in Leiden. Het is Leiden first.

Met gelijke munt terugbetalen

KiesKatwijk heeft daarom het plan om voor te stellen een rekening naar Leiden te sturen voor het ontwikkelen van onze groene polders te Valkenburg t.b.v. woningbouw voor de regio. Immers de Oostvlietpolder in Leiden moest groen blijven en daarom willen de Leidse inwoners graag in onze polders komen wonen. Voor niks gaat de zon op buurman ! Dat wordt betalen. En nu we het er toch over hebben, een rekening voor het strandgebruik zomers lijkt me logisch als wij een rekening krijgen voor de ijsbaan 's winters.

O ja, en die haring op 3 oktober wordt voorzien van een speciale lokale belasting: de hufterheffing.  

Jaap Haasnoot
 

Social Icons


Featured Posts