20 maart 2018

Daarom KiesKatwijk !


Niet lullen, maar poetsen

Wij zijn geen praatjesmakers maar proberen resultaat te behalen. Als we daarvoor tegen de stroom in moeten roeien dan doen we dat gewoon. Wij zijn niet bezig met onze carrière, en we zijn niet uit op een baantje. Wij hebben er gewoon lol in om Katwijk beter en gezelliger te maken. Alle dorpsdelen zijn voor ons even belangrijk.

Onafhankelijk en tegen vriendjespolitiek

We zijn als lokale partij niet gebonden aan kaders, loyaliteiten en dwingende adviezen van landelijke partijen. KiesKatwijk heeft alleen met onze eigen kiezers te maken en kan dus vrij, onafhankelijk en met een open mind voor de Katwijkse inwoners opkomen. We worden niet gesponsord door belanghebbenden.

Sociaal en rechtvaardig, maar niet pamperen

We willen geen samenleving waar het ieder voor zich is. KiesKatwijk vindt de overheid een onmisbare factor om zaken van algemeen belang te realiseren en om een schild te zijn voor de zwakken. KiesKatwijk is gedreven door een basaal rechtvaardigheidsgevoel en streeft naar beleid waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Maar wij zijn niet van het pamperen, mensen blijven wel zelf verantwoordelijk om er iets van te maken.

De gemeente is er voor de mensen, en niet andersom

KiesKatwijk is destijds opgericht als reactie op dominante beroepspolitici, die op kosten van de burger en bij gebrek aan voldoende tegenspraak in de gemeenteraad, hun eigen hobby’s konden uitleven. Dat heeft miljoenen gekost en het heeft tot hele slechte oplossingen geleid. Daar hebben we nu nog steeds last van. Wij zijn er voor de mensen en bieden nog steeds het broodnodige tegenwicht waar dat nodig is.

Gezond verstand politiek

Wij hebben een hekel aan het denken in vaste patronen. We zijn dus niet links en we zijn ook niet rechts. We gebruiken gewoon ons boerenverstand. We zijn geen dromers die nooit wat doen. En we zijn geen doeners die niet vooruitdenken. We proberen verder te kijken dan onze neus lang is en we zijn tegelijkertijd praktische realisten die echt iets voor elkaar willen krijgen.

Praatjes vullen geen gaatjes ?

Politieke partijen verkopen de mooiste praatjes in de verkiezingstijd. Sommigen vertellen halve waarheden. Anderen proberen u knollen voor citroenen te verkopen. Sommigen hebben echt wat gedaan de afgelopen vier jaar, en anderen hebben er de kantjes van afgelopen. Veel geschreeuw en weinig wol dus, om in de spreekwoorden te blijven.

Wij hebben zetels nodig om op dezelfde wijze als voorheen te kunnen blijven vechten voor de belangen van onze inwoners. Daarom zijn we helaas ook gedwongen om reclame te maken. Ons advies is te kijken naar wat partijen echt gedaan hebben en niet naar wat ze u beloven.

Katwijk is geen eiland

KiesKatwijk is zich goed bewust van het feit dat Katwijk geen eiland is. Er zijn tal van grote maatschappelijke ontwikkelingen of opgaven die ons leven beïnvloeden. Uiteindelijk gaat de politiek over de vraag in wat voor omgeving je wilt leven. KiesKatwijk wil een rechtvaardige samenleving. We zijn niet te beroerd om daarom soms stevige standpunten in te nemen die nodig zijn om dat te bereiken.

De Nieuwe Soberheid

We willen zuinig omgaan met de centjes van de burgers en hebben een hekel aan vriendjespolitiek en bekrompenheid. We denken vooruitstrevend, maar we houden daarnaast graag de beentjes op de vloer. Daarom zijn we tegen de domme plannen om de bibliotheek in de Noordzeepassage te vestigen. Een zwembad van pakweg 20 miljoen vinden wij ook overdreven. Dat had elders in de gemeente veel goedkoper gekund

Niet lullen, maar poetsen

Met die instelling hebben we aardig wat bereikt de afgelopen vier jaar. We hebben seniorenhuisvesting op de kaart gezet. De komende periode gaat u dat merken. We hebben tegen de stroom in geroeid om meer werk te gaan maken van een minder vrijblijvende inburgering en integratie. We hebben hard gewerkt om de schade op Valkenburg te beperken en er voor Katwijk het beste uit te slepen. We hebben de plannen voor Duinvallei gesteund zodat daar in de toekomst een prachtig park met evenemententerrein kan komen. Maar we hebben ook gevochten voor meer conciërges op de scholen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. 

We hebben weer prima plannen voor de komende vier jaren. We hopen dat de kiezer ons de kans geeft om dat werk voort te zetten.16 maart 2018

Het is nu of nooitEen bekend gezegde luidt dat ieder dorp het bestuur krijgt dat het verdient. Dat is natuurlijk helemaal waar. Het is voor iedereen heel belangrijk welke besluiten er in de gemeenteraad (of in de provinciale staten)  worden genomen. Er komen nu 5000 huizen op Valkenburg. De provinciale VVD en CDA hebben besloten dat onze groene polders worden bebouwd en dat de Oostvlietpolder in Leiden groen kan blijven. De Katwijkse afdelingen van die landelijke partijen hebben zich daarbij neergelegd. Die woningen hadden ook ergens anders kunnen staan in de regio. Best belangrijk dus om te gaan stemmen op 21 maart. 

De politiek gaat daarnaast ook over uw centen. Zorg er dus voor dat er straks mensen in het gemeentehuis zitten die daar verstandig mee omgaan. En zorg er ook voor dat u als kiezer mensen aanstelt met fatsoenlijke principes en voldoende verstand van het bestuurlijke werk.

Een voorbeeld

Er ligt nu een plan om een bedrag van meer dan 11 miljoen euro te besteden aan de Noordzeepassage. Het plan om de Noordzeepassage voor teveel geld aan te kopen, en er vervolgens een hele dure verbouwing aan toe te voegen is een slecht idee. Het gaat er echt niet voor zorgen dat er meer geld komt in de kassa’s van de winkeliers. En dat lijkt me ook helemaal geen gemeentelijke taak. Zelfs de Katwijkse Ondernemers Vereniging heeft dit plan tot de grond toe afgebrand, en terecht. Het ergste is nog dat de bibliotheek misbruikt wordt om doelen op een ander terrein te bereiken. Dat was vier jaar geleden ook al zo toen men het hele Andreasplein wilde dichtplamuren met een bibliotheek met theaterfunctie. De voornaamste taak van dit cultuurhuis was toen ook al om trekker te zijn voor het winkelcentrum. Er ligt een paar miljoen op de plank voor een nieuwe bibliotheekvestiging en blijkbaar probeert iedereen dat geld te  gebruiken voor zijn eigen doeleinden en eigen achterban.

De kern van de zaak

Dat is de kern van de zaak en dat gebeurt natuurlijk ook op andere terreinen. Een duur woord daarvoor is cliëntelisme. De Noordzeepassage is een voorbeeld van een bestuursstijl die we kennen uit het Wienen-tijdperk. Het is een echo uit het verleden. KiesKatwijk is vier jaar geleden opgericht om daar een einde aan te maken. Het is niet voor niets dat Niek Jan van Kesteren destijds als formateur van het huidige college het veranderen van die bestuursstijl als de belangrijkste missie benoemde. Die missie is voor een deel geslaagd. Maar op sommige beleidsterreinen zien we nog naweeën. Die behoren tot de 20% van het beleid dat KiesKatwijk wil veranderen. Er doen zich nog steeds zaken voor die tot verspilling, schade en gemiste kansen leiden. Het lek is nog niet helemaal boven water. De Noordzeepassage is daarvan het ultieme voorbeeld, maar die casus staat natuurlijk niet op zichzelf. Het is een symptoom van een onderliggend probleem.

Andere politiek vraagt andere mensen

Gedurende deze collegeperiode zijn een aantal mensen met veel macht, die de oude politiek een gezicht gaven, van het toneel verdwenen. En vergis u niet, ook achter het toneel waar de vierde macht aan de touwtjes trekt, zitten mensen met een bepalende invloed. Deze collegeperiode verliep daarom stukken beter dan de vorige. Dat zat hem vooral in het feit dat er nieuwe mensen kwamen op sleutelposities. 

Dat karwei is echter nog niet af. Het is nu of nooit. Deze verkiezingen bieden een kans om de balans definitief naar de goede zijde te laten doorslaan. Daar kan alleen de kiezer voor zorgen. Stem dus strategisch ! Nieuwe politiek vraagt nieuwe mensen.

Maar pas op. Een proteststem op een partij met platte praatjesmakers brengt ons van kwaad naar erger. We hebben gezond verstand politiek nodig, maar wel met enige diepgang en met fatsoenlijke principes. Dat is kortweg waar KiesKatwijk voor staat. Lees ons programma op www.kieskatwijk.nl om te zien hoe we die filosofie naar de praktijk vertalen.

Jaap Haasnoot

15 maart 2018

Nieuwe torenflats met vertikaal groenIn de verkiezingstijd maken we ons terecht druk om zorg, wonen, eenzaamheid, de Noordzeepassage, de ontsluiting van Katwijk, de bebouwing van het Vliegkamp Valkenburg en ga zo maar door. Maar als we ons niet tegelijkertijd serieus bezig houden met kwesties rond ons milieu, dan lossen al deze problemen zich als vanzelf op. Als de aarde in dit tempo blijft opwarmen en als de zeespiegel blijft stijgen dan loopt ons dorp op termijn toch weer gevaar ondanks Kustwerk Katwijk. Op die manier zouden al onze huidige problemen op een vervelende manier niet meer relevant zijn.

Natuurlijk kunnen we als Katwijkse burgers het probleem niet alleen op lossen, maar als wij zelf niets doen, dan gebeurt er misschien wel te weinig. Een oneliner van Loesje zegt “Na het tekenen van het klimaatverdrag gingen alle wereldleiders op de fiets terug naar huis”. Een probleem, en dat is onze inmenging in het milieu, kun je alleen maar oplossen als je gewoon ergens begint om het aan te pakken. En waarom niet in Katwijk ? De drie torenflats in de Hoornes zijn aan het einde van hun levenscyclus. Waarom niet vervangen door iets innovatiefs met verticaal groen ? Dat past in de door ons ingediende motie om deze wijk meer toekomstgericht te maken.

Drie torenflats met verrticaal groen. Waarom niet ?

Wat kan de gemeente doen? Ik kan niet alles overzien, maar ik weet wel wat ik zelf kan doen. Gescheiden afval, maar nog beter, minder afval produceren. Een linnen tas, in plaats van een plastic geval. Zeeman verkoopt stoffen tasjes voor € 1 en als hij kapot is kun je hem inleveren voor een gratis nieuwe. De kachel lager en een trui aan. Steeds aan de huisbaas vragen om zonne-energie, of in geval van een eigen huis zonnecollectoren kopen. Dat levert trouwen meer rente op dan geld op de bank.  Minder de auto gebruiken en vaker de fiets, als dat kan. De energietransitie versneld laten doorvoeren door er om te vragen op de plekken waar dat kan. Niet tegen windenergie in zee gaan protesteren, maar het omarmen. Geen eten weggooien, maar minder koken of kopen. Minder vlees eten. Niet voor verstening gaan maar voor groen. Natuurlijk moeten we wonen, maar dat kan ook creatief, met verticaal groen, daktuinen, goede, liefst groene isolatie van gebouwen. Waterbesparende toiletten, hergebruik van water uit een wasmachine, bv. voor in het toilet.

Drie torenflats met verticaal groen. Gewoon doen !

In dat kader heeft KiesKatwijk gepleit voor deelname van Katwijk aan Operatie Steenbreek. Dat project richt zich vooral op bewustwording van mensen en op ondersteuning van particulieren om de verstening tegen te gaan. Het heeft best wat voeten in de aarde gehad voordat het kwartje viel in het college en in het ambtelijk apparaat. Maar nu is dan eindelijk de kogel door de Katwijkse kerk. Dat is mooi maar levert ook een les op. Onze gemeente moet veel creatiever gaan denken, niet alleen maar geld naar problemen gooien. Als we nu niets doen krijgen we in de toekomst grote problemen. KiesKatwijk doet haar best want we zijn een toekomstgerichte partij.

Andrea van Dam.

13 maart 2018

No. 3: Rachel Prins

Rachel Prins werd geïnterviewd voor het Berghjournaal van de instelling 's Heerenloo:

Rachel is woonachtig in Rijnsburg: ”Ik heb met veel liefde een aantal jaren in de zorg en de kinderopvang gewerkt. In 2013 ben ik ernstig ziek geweest door borstkanker en daardoor heb ik toch een andere kijk op het leven gekregen. Ik leef bewuster en wil ook wat voor anderen en voor mijn omgeving betekenen. Nieuw hierin is ook mijn politieke interesse. Ik wil actief leven in plaats van passief. Ik wil daarom graag invloed uit kunnen oefenen op het plaatselijke beleid. In een slagzin samengevat: “To see a difference, make a difference, be different”. 


De interviewer van het Berghjournaal is in ieder geval een natuurtalent. Wij vonden het heel leuk om te mogen meewerken aan het Berghjournaal en we hopen ook dat mensen met een beperking er wat aan hebben om hun stem op 21 maart te kunnen bepalen.

Tenslotte nog een hele korte video die we zelf in een winters Rijnsburg opnamen: 

12 maart 2018

No. 2: Rozemarijn Dees - van DuijnNummer 2 op de lijst van KiesKatwijk is Rozemarijn Dees - van Duijn. Opgegroeid op Camping De Zuidduinen, dus de liefde voor het toeristisch bedrijf is haar met de paplepel ingegoten. Ze heeft jaren gewerkt op de drie campings die de gemeente Katwijk rijk is. Daarnaast zit Rozemarijn in het bestuur van de jongerenafdeling van de brancheorganisatie Recron. Rozemarijn heeft het toeristische vak gestudeerd aan de universiteit van Tilburg. Buiten haar studententijd heeft zij haar hele leven met veel plezier in Katwijk gewoond. Rozemarijn: “Daarom vind ik het nu tijd om mij actief te gaan inzetten voor deze mooie gemeente, zodat Katwijk ook voor mijn kinderen straks een fijne plek blijft om te wonen.”Rozemarijn vervolgt: “Ik heb gekozen voor KiesKatwijk omdat de kernwaarden van deze partij het beste aansluiten bij mijn eigen idealen. Als lokale partij is KiesKatwijk vrij om op te komen voor de belangen van de Katwijkse inwoners, zonder dat een landelijke partij hier invloed op uitoefent. KiesKatwijk is geen ‘tegenpartij’, maar een partij die een constructieve bijdrage levert in de gemeenteraad. Alle inwoners moeten gelijke kansen krijgen, er moet meer focus komen op groen, en we moeten het unieke karakter van onze gemeente bewaken. Dat zijn mijn persoonlijke speerpunten en daar wil ik mij in de gemeenteraad met veel enthousiasme voor inzetten.“

© Ted Denies Fotografie
KiesKatwijk: van links naar rechts: Rachel Prins, Gijs van der Plas, Andrea van Dam - Zwanenburg, Jaap Haasnoot en Rozemarijn Dees - van Duijn.

Social Icons


Featured Posts