5 september 2019

De eerste contouren van een regelrechte ramp tekenen zich af.

Tijdelijke weg bij verbouwing Tjalmaweg is niet het echte probleem !


In Valkenburg maakt men zich terecht veel zorgen over de verbouwing van de Tjalmaweg tot een vierbaans snelweg die onderdeel is van de Rijnlandroute. Hier is een tijdelijke weg voor nodig die dicht langs de huizen loopt. Alleen komt die bezorgdheid wat laat omdat jaren geleden die zaak al door de grote politieke partijen is bekokstoofd. Daar is nu echt niks meer aan te doen. Bovendien heeft met nog steeds niet door dat die tijdelijke weg niet het echte probleem is.

Men maakt zich nu dus druk over een tijdeljke weg die tijdens de verbouwing wel heel erg dicht langs de huizen wordt gelegd. Maar ook nu nog zijn er maar weinig mensen die in staat zijn om vooruit te denken. Die tijdelijke weg is helemaal het probleem niet. Die 10 of 20 meter die de definitieve snelweg straks verderop komt maakt principieel niet veel verschil. Bovendien gaat de verkeersintensiteit straks waarschijnlijk wel verdubbelen. De problemen zijn dus niet opgelost als die tijdelijke weg verandert in de definitieve, of als we de tijdelijke weg iets zouden verleggen. Daarna beginnen de echte problemen pas.

Hoe moeilijk kan het toch zijn ? KiesKatwijk is al jaren bezig om de zaken beter geregeld te krijgen maar in de periode dat Wienen hier burgemeester was, en Udo van de VVD als wethouder werd betaald is alles uit handen gegeven. Daar is nu niks meer aan te doen. Ik gooi er nog maar eens een filmpje uit 2017 tegenaan:Het grote probleem was dat de gemeenteraad in meerderheid uit watjes bestond. Men deed gewoon wat de politieke bazen hen min of meer opdroeg. Dat werd psychologisch verwerkt door de handen in de lucht te steken en hard te roepen "we kunnen niet anders". Het alibi was dat er verschrikkelijke dingen zouden gebeuren als we niet netjes meebogen. Dat is een cultuurprobleem. Conformeren is zoveel makkelijker dan zelf nadenken en flink zijn.

Ondertussen lacht men zich in Voorschoten een ongeluk. Katwijk betaalt hun tunnel en krijgt zelf een snelweg dwars door de woonwijken. Die is gewoon bovengronds want een kleine verdieping van een metertje op een klein stukkie van de weg is niets anders dan een cosmetisch dingetje. Het is nauwelijks voorstelbaar dat er in 2019 een bovengrondse snelweg dwars door een dorp wordt getrokken. Toch gebeurt dat gewoon in Nederland.

Op een tunnel kun je niet bezuinigen dus komt de Tjalmaweg er bekaaid af. En hoe gaat het straks op het deel van de N206 dat door Katwijk a/d Rijn loopt..... Zijn onze lokale bestuurders dan nog steeds dezelfde watjes als een paar jaar geleden ?

Katwijk betaalt de hoofdprijs, en krijgt de kruimels....

1 augustus 2019

B&W maakt helaas niet het verschil


Evaluatie van 22 maanden Nieuwe Bestuursstijl

Enige tijd geleden had een inwoner uit de “Noord” een conflict met de gemeente over een geveltuintje. Helaas paste zijn geveltuintje niet in de tabellen en reglementen die de ambtenarij hanteert. Vervolgens was het woord aan de wethouder van groene zaken. In de afweging tussen “doe eens gek” en “volg de regeltjes” was deze ambtsdrager van Gemeentebelangen niet dapper of inventief genoeg om buiten de regeltjes te kleuren. Met andere woorden, hij maakte niet het verschil. Dat is jammer voor groene kiezers op Gemeentebelangen die dachten dat deze partij wel het verschil zou kunnen maken.

Bron: Katwijksche Post

Kwakkelbeleid

Ook bij het Rijnpark in de Kwakelwei merkten we weinig van groen elan. De gemeente heeft deze grond niet gekocht van Rijnland maar heeft dit gebiedje blijkbaar bewust gegund aan een projectontwikkelaar. Een motie van KiesKatwijk om het gebied tot groen recreatiegebied te bestempelen heeft het in de gemeenteraad niet gehaald. Een toekomstige Beleidsnota die over groen gaat moet de heilige graal zijn die alles in onze gemeente gaat veranderen. Tot die tijd is het denken in de politiek stil gezet. Een kans die KiesKatwijk bood om hier het verschil te maken is niet gegrepen. De kiezers zijn weer eens in de steek gelaten door gebrek aan lef en visie.

Operatie Steenbreek

Achter mijn woning met best wat groen hier en daar naast de stenen was het deze week 37,9 graden Celsius. Dat is een particulier record dat gevierd is met een bescheiden flesje Rosé. Qua beleid is er weinig te vieren want KiesKatwijk is al sinds 2015 bezig om actie te krijgen op dit dossier. Lees hier meer: LINK

Allemaal opnieuw hetzelfde patroon. Het college toont geen bestuurlijke doorzettingsmacht en laat zich ringeloren. De inwoners die met tal van initiatieven komen op het gebied van vergroening worden onkundig of aan het lijntje gehouden en soms zelfs belazerd.

Jammer, maar helaas

Helaas is dat gedrag dus kenmerkend voor (een deel) van het huidige college, in ieder geval op een te groot aantal dossiers. Men volgt gewoon wat de ambtenaren bedenken en men heeft niet de statuur of het lef om af en toe eens iemand een verdiende schop onder het achterste te geven. Dan krijg je fantasieloos en duur beleid en gemiste kansen. De gemeenteraad slaapt ondertussen lekker door.

Dit kost miljoenen

Het gevolg van dit gedrag is dat de gemeente heel veel miljoenen gaat pompen in opnieuw een verbouwing van het gemeentehuis die zeer risicovol is. Er hoort ook een andere manier van werken bij die inmiddels achterhaald is: Het Nieuwe Werken. Dat is net zoiets als De Nieuwe Bestuursstijl. Kort samengevat: het werkt niet en is slechts een vorm van verbaal lucht verplaatsen.

Alternatieven zoals bijvoorbeeld een dependance op het marktplein, in combinatie met het verplaatsen van de weekmarkt naar de Zwaaikom weigerde men te onderzoeken. Er is niets geleerd van eerdere rampen.

Bestuur slecht, en zie niet om

Als je als college niet het verschil maakt krijg je vanzelf rampen als het Cultuurhuis in de Noordzeepassage. Hiermee is de samenleving enorm veel schade berokkend en daar is vervolgens geen politieke verantwoordelijkheid voor genomen. Ik voorspel precies hetzelfde met de verbouwing van het gemeentehuis. En ook met het voorgenomen dwangneurotische werkgelegenheidsproject om de Hoornes op stel en sprong aardgasvrij te maken.

Bezuinigen doe je bij de buren

Het recente bezuinigingsplan liet wederom hetzelfde patroon zien. De ambtenaren mochten het zeggen en dus vielen alle bezuinigingen bij organisaties buiten het kringetje op het gemeentehuis. Weer gebrek aan lef van het politieke bestuur, want het is niet te verwachten dat iemand vrijwillig in eigen vlees gaat snijden. En andersom valt het goed te begrijpen dat de ambtenarij slechts een paar maanden tevoren nog jaarlijks een miljoen euro extra vroeg voor wegenonderhoud. Dat was net als het Hoornesproject een werkgelegenheidsplan voor ambtenaren dat braaf werd verdedigd door het college. Wie trekt hier aan de bestuurlijke touwtjes ?

Het kan zoveel beter

De conclusie is dat dit soort kwesties vooral wijst in de richting van zwak politiek bestuur. Dan kan het dus gebeuren dat de opdracht van de gemeenteraad voor een nieuwe Julianabrug met twee fiets- en voetpaden gewoon niet wordt uitgevoerd. En dus is het een brug met één tweezijdig fietspad en slechts één voetpad geworden. Hoezo toekomstbestendig ?

Mooi groen is niet lelijk

Rommelen in de marge

De Julianabrug krijgt wel een excuusrandje groen. Niemand vond het een probleem dat de opdracht van de gemeenteraad niet was uitgevoerd en dat blijkbaar nog hogere machten de dienst uitmaken. KiesKatwijk stond alleen in onze opvatting dat het oorspronkelijke ontwerp met twee fiets- en voetpaden moest worden uitgevoerd. Wel inclusief de verrijking die is ingebracht door Katwijk Smart Village en die oorspronkelijk niet bedacht was. Dat leidt dus tot een brede brug met veel groen, een concept zoals we dat ook over de Rijnlandroute willen realiseren. Daar was geen interesse voor en dat impliceert dat uitgangspunten die de gemeenteraad stelt voortaan niet meer serieus genomen hoeven te worden op het gemeentehuis.

Ook gemeenteraad maakt geen verschil

Die gang van zaken rond de Julianabrug geeft precies aan dat ook de gemeenteraad meestal niet echt het verschil wil maken. Men is vaak tevreden met de rol van passief afstempelaar van de voorstellen die op het gemeentehuis worden geproduceerd. Het is hooguit een beetje rommelen in de marge, letterlijk in dit geval met het groene excuusrandje op de brug. De weg van de minste weerstand leidt meestal niet via het station van zelf nadenken en zelf een visie vormen. Tekenen bij het kruisje is een stuk gemakkelijker.

In onderstaande video die we gaan gebruiken in onze toekomstige cursus "Gemeentepolitiek voor Dummies" wordt dit geïllustreerd:


De cursisten van de nieuwe cursus krijgen o.a. de volgende vragen te beantwoorden:

  • Waarom doen vooral de oppositiepartijen pogingen om hun oppositie-collega's af te branden ?
  • Welke motieven spelen daarbij een rol ?
  • Waarom is het voor geen enkele partij in de raad, behalve voor KiesKatwijk, een punt van bespreking dat eerdere besluiten van de raad over deze brug door het college naast zich neer zijn gelegd ?

Kortzichtigheid regeert

Het motief van de oppositie in de raad om sommige zaken niet te willen opmerken, en om vooral de collega-opposanten als een bedreiging te zien is opmerkelijk. De zogenaamde “gunfactor” heb ik eerder al eens behandeld. Maar er is natuurlijk ook nog iets dat je gewoon kortzichtigheid kunt noemen. 

Als je kortzichtig bent dan zie je het “grote plaatje” niet. Dat is gevaarlijk want als je niet verder dan je voorwiel kijkt dan kun je zomaar tegen een paaltje aan fietsen. Dat is net zoiets als in de politiek beslissingen nemen op eenvoudige vooroordelen, zonder goed na te denken, of zonder onderzoek te doen naar feiten of aspecten die je door kortzichtigheid of gebrek aan kennis nog niet waren opgevallen. Denken in vaste sjablonen of op basis van dogma's is gevaarlijk. Dat leidt net als emotiepolitiek meestal niet tot de beste oplossing, maar eerder tot een oplossing die de minste keuzestress voor de beslisser geeft.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

18 juli 2019

Julianabrug: een plank over het water of een verbinding met de allure van een Erasmusbrug


Vanavond spreekt de gemeenteraad over een Julianabrug als een soort goedkope plank over het water, terwijl er tevens een keuze is voor een Erasmusbrug op Katwijkse schaal. Dat ging als volgt.

Spuuglelijk

De fietser staat centraal,
althans in het papieren coalitieakkoord.

Op 14 februari heeft de gemeenteraad beslist dat er een nieuwe Julianabrug moet komen met 4 rijbanen en in beide rijrichtingen een apart fietspad en voetpad. In de vorige aflevering hebben we daar plaatjes van getoond. Ergens op het gemeentehuis is er daarna blijkbaar een ander idee populair geworden. Een twee-richtings fietspad aan de oostzijde van zowel de Biltlaan als op de brug.

In de teksten van dit dossier wordt beweerd dat B&W op 9 april besloten zou hebben dat er langs de Biltlaan een 2-richtingsfietspad zou moeten komen. Vreemd genoeg is dit besluit niet terug te vinden in de notulen van die B&W vergadering. Hier klopt iets niet. Zo’n besluit zou trouwens niet legaal zijn omdat de gemeenteraad daarover gaat en bovendien zou zo’n besluit tevens in strijd zijn met de door de Raad vastgestelde uitgangspunten voor de brugindeling.

Het dedain voor de gemeenteraad is groot

Als de raad namelijk met de uitgangspunten voor de brug vastlegt dat er enkelzijdige fietspaden komen op de brug kun je niet tegelijkertijd contrair besluiten dat er op de Biltlaan een mogelijkheid zou openstaan om daar voor iets anders te kiezen. Merkwaardig dat men die contradictie op het Gemeentehuis niet heeft ontdekt. Of is het dedain voor de gemeenteraad zo groot dat men gewoon zijn eigen zin doet ?

Vervolgens gaat B&W zowel naar de pers als naar de inwoners met een ontwerp dat volledig in strijd is met de uitgangspunten van de raad. De inhoudelijke argumenten voor die keuze worden nergens gegeven. Vasthouden aan de beeldkwaliteit van de oude brug is een gelegenheidsargument dat niet voorkomt in het eisenpakket dat door de raad is vastgesteld. Het is ook bijzonder gezocht want de bestaande brug is gewoon spuuglelijk.

Zo kan het ook
Kortom B&W is haar boekje (ver) te buiten gegaan en er is naar onze mening fors geblunderd in dit dossier. Als je als college denkt dat de raad het niet goed heeft gedaan moet je eerst naar de raad om te vragen of het anders kan. Pas daarna ga je de zaak, na wijziging van het raadsbesluit, op een andere wijze uitwerken en bespreken met derden. Deze gang van zaken kan de gemeenteraad nooit over haar kant laten gaan.

Het kan ook anders en beter

Als ik nu even versneld doorspoel naar het standpunt van KiesKatwijk dan komt dat overeen met datgene wat we ook als gemeente bij de overkluizingen (=viaducten) over de Rijnlandroute nastreven. Die situaties zijn volkomen vergelijkbaar. Hier moeten dorpsdelen die geïsoleerd van elkaar zijn een verbinding krijgen. Geen “plank over de weg of over het water” maar een brede strook met een hoge verblijfskwaliteit o.a. door ruime toepassing van groen is hier het recept. 

Kwaliteit is onze reclame
Die kwaliteit heeft de Hoornes verdiend en is de eerste stap naar een veel bredere upgrading van die wijk. We investeren daar nu al ruim in, b.v. door de aanpak van het winkelcentrum vlak achter de Julianabrug. En onze fractie zou dat beleid willen doorzetten met een tijdige sloop van de drie torenflats, en uiteraard ook met een kwalitatief uitstekende brug die je daar nu voor meerder generaties neerlegt. Goedkoop zou hier duurkoop zijn. U wilt de Hoornes afschepen met een plank.

Samenvatting

Wij hanteren samenvattend de volgende inhoudelijke argumenten voor onze keuze voor meer kwaliteit:

Wees consequent en consistent

Er is geen reden om af te wijken van de oorspronkelijke Nota van Uitgangspunten die een brede brug impliceert met 4 rijbanen en in beide rijrichtingen een separaat voet- en fietspad. Dat is geheel conform het coalitieakkoord waar is vastgesteld dat de zwakke verkeersdeelnemers centraal gesteld zouden worden. De oorspronkelijke opzet heeft de beste functionaliteit.

Doe De Nieuwe Bestuursstijl

Er is alle reden om conform De Nieuwe Bestuursstijl uit het coalitieakkoord gehoor te geven aan de wensen van inwoners, zoals o.a. naar voren gebracht door Katwijk Smart Village en anderen. Dat is ook conform de wens van deze gemeenteraad die bij de uitgangspunten heeft voorgeschreven dat er aandacht moet zijn voor groen en duurzaamheid.

Beknibbel niet op de verkeerde dingen

Er dient hier niet beknibbeld te worden op de kosten omdat het vitale infrastructuur betreft die bovendien een belangrijke rol kan spelen op het belangrijke gebied van vergroening, bio-diversiteit en de kwaliteit van het aanzicht van ons dorp. Het betreft hier dus geen kunstmatige plakmiddelen, zoals Hanging Baskets, die als een vlag op een spreekwoordelijke strontschuit zouden moeten functioneren. Maar dit betreft het fundamenteel zorgen voor een schuit die van zichzelf een dusdanige geweldige schoonheid uitstraalt dat dat soort vlaggen overbodig zijn.

Wees ambitieus op de juiste onderwerpen

Wij zijn er overigens van overtuigd dat er elders sponsors kunnen worden gevonden voor een brug die op Katwijkse schaal de rol van de Rotterdamse Erasmusbrug zou kunnen vervullen. Denk aan Rijnland en het groenfonds van Holland Rijnland. Een brug als symbool van verbinding, vitaliteit en schoonheid. En bovendien een stukje infrastructuur, die alle verkeersdeelnemers, ook de zwakkeren zoals fietsers, voetgangers en de overige schepselen der aarde de beste functionaliteit biedt.

Een domme plank of een Erasmusbrug ?

Beste raadsleden, we hebben nu de kans om hier iets te laten produceren dat de kwaliteit van een Vermeer heeft. Laten we geen genoegen nemen met minder. Daar krijgen we later eeuwig spijt van. Kies niet voor een plank over de sloot, maar voor iets met meerwaarde dat onze versteende gemeente een beter aanzien kan geven. Onze inwoners verdienen dat. Onze gemeente kan wel een boost gebruiken om van ons suffige imago af te komen. Daarom hebben we een amendement ingediend die een brug met allure en echte verbindingskracht mogelijk maakt.

Jaap Haasnoot


Social Icons


Featured Posts