7 oktober 2017

Ondertunneling van de N206 bij Katwijk a/d RijnOndertunneling N206

Veel lezers zullen niet begrijpen waarom de complete gemeenteraad (inclusief KiesKatwijk) het voorstel van Gemeentebelangen om weer eens onderzoek te doen naar de verdieping van de N206 in de prullenmand heeft gegooid. Dat is niet omdat men die tunnel niet zou willen. Dat is omdat het op deze manier beslist niet gaat lukken. Het is jammer dat Gemeentebelangen onze inwoners, die alle details natuurlijk niet kennen, op deze manier op het verkeerde been zet.

Gemeentebelangen blundert

Omdat dit voorstel niet kan werken  is het een kwalijk proefballonnetje dat blijkbaar om andere redenen wordt opgelaten dan om de zaak zelf te dienen. Het idee van de ondertunneling is lang geleden geopperd door een drietal KattukBinners. Dit prima plan werd destijds helaas direct door het toenmalige CDA-VVD-CU college o.l.v. burgemeester Wienen getorpedeerd. Tijdens de vorige verkiezingen heeft KiesKatwijk dit oude plan met hulp van de bevolking opnieuw op de politieke agenda gekregen omdat het een uitstekend plan is. De zittende partijen moesten daardoor overstag. Er zitten nu andere mensen in het college en in de raad en inmiddels willen alle partijen deze ondertunneling.


Een ramp is voorkomen

Dat iedereen de tunnel nu wel wil is winst, maar vervolgens moet je het wel slim aanpakken. De eerste stap was dat het werkelijk verschrikkelijke plan om de Duinvallei helemaal vol te zetten met lelijke hoogbouw van tafel ging. Daarmee moest geld verdiend worden om een verdiepte aanleg van de provinciale weg als gemeente zelf te kunnen betalen. Wethouder Klaas Jan van der Bent heeft met hulp van de economische crisis voor elkaar gekregen dat dit vreselijke plan niet doorgaat. Dat is een zegen en het was een moeilijke klus want het vorige CDA-VVD-CU college had alle contracten al getekend met steun van de vorige gemeenteraad.

Het moet anders

Uiteindelijk moet die ondertunneling er natuurlijk komen maar om dat te bereiken moet de zaak eerst een aantal jaren rusten. Daarna is er een nieuwe situatie en kunnen we met een schone lei beginnen. Het zou erg dom zijn om voort te bouwen op de oude financiële afspraken van het Wienen-college omdat die zeer nadelig zijn voor Katwijk. Het is ronduit belachelijk dat Katwijkers de provincie zouden moeten subsidiëren om een provinciale weg op fatsoenlijke wijze te kunnen realiseren. Helaas zijn we waarschijnlijk op dit moment te laat om nog een betere oplossing voor de Tjalmaweg te krijgen.


Aan wie hebben we dit te danken ?

U kent het verhaal, we betalen als Katwijkers het meeste aan de rondweg om Leiden (Rijnlandroute) en krijgen zelf de slechtste inpassing. Het vorige door CDA-VVD gedomineerde college in de provincie had blijkbaar niets met Katwijk. Hun lokale Katwijkse collega’s in de collegepartijen zijn destijds door de Wienen-Udo pomp gegaan en zijn akkoord gegaan. Dit illustere CDA-VVD duo heeft onze belangen destijds ingeruild voor een bordje Valkenburgse rode linzensoep. Het eigen ego stond centraal. De vorige gemeenteraad heeft ze in meerderheid weinig in de weg gelegd.  Het is belangrijk die geschiedenis te kennen. Alleen lokale partijen kunnen zich blijkbaar onafhankelijk opstellen.

KiesKatwijk houdt de vinger aan de pols

KiesKatwijk is natuurlijk erg alert op die tunnelkwestie. Katwijk heeft minimaal recht op dezelfde regeling die de gemeente Voorschoten heeft gekregen. Provincie en Rijk betalen de tunnel, en de regio en de gemeente Katwijk leggen daar vervolgens wat bij. Doorborduren op de oude afspraken, wat Gemeentebelangen wil, zou dus oliedom zijn. Dat gaat goud kosten en de Katwijkse schatkist is inmiddels bijna leeg.  En het kan ook al niet meer omdat je hiervoor de hele Duinvallei zou moeten verstenen met hoogbouw. Het moet dus anders.

De provincie heeft een ereschuld aan ons

Het doortrekken van de Rijnlandroute is een regionaal belang en geen specifiek Katwijkse zaak waarvoor opnieuw alleen Katwijk de hoofdprijs zou moeten betalen. Die weg is net zo belangrijk voor Noordwijk en de Bollenstreek als voor Katwijk. In vergelijking met Katwijk hebben die bollenjongens tot nog toe slechts een schijntje bijgedragen. Ook de provincie heeft een ereschuld aan Katwijk want wij zijn door hen uitermate slecht behandeld. 

Het kassabonnetje voor de Leidse rondweg (Rijnlandroute); Katwijk betaalt per inwoner het meeste van iedereen.

De Pioniersbaan

Naast een goede inpassing van de Rijnlandroute/N206 kan de provincie de ereschuld ook inlossen door de Pioniersbaan prioriteit te geven. Dat is bezien vanuit het totaalplaatje van de wegenstructuur in de regio een veel betere oplossing om de bereikbaarheid te verbeteren.

Zwaard van Damocles

Als bijvangst van deze regionaal belangrijke weg wordt er op die manier ook minder doorgaand verkeer door de bebouwde kom van Katwijk/Valkenburg geperst. Want vergis u niet, het verkeersaanbod op de Tjalmaweg gaat straks exploderen als de Rijnlandroute klaar is. In dat verband vind ik het onbegrijpelijk dat de Valkenburgers al die jaren in winterslaap zijn gebleven. Stemmen op de grote landelijke partijen of thuisblijven bij de verkiezingen is dus beloond met een bovengrondse snelweg door de voortuin.


Timing is belangrijk

De beste aanpak is om nu even geen slapende honden wakker te maken en ergens in de volgende raadsperiode met nieuwe mensen in de provincie de zaak vanuit Katwijk op het juiste moment weer op de agenda te zetten. Dat moment ontstaat als in de praktijk gaat blijken dat het belachelijke willekeurige eindpunt van de Rijnlandroute op de verkeerslichten bij de afslag naar Wassenaar (N441) tot grote problemen gaat leiden. Ondertussen moet de gemeente Katwijk proberen de verkeer aantrekkende werking van de Rijnlandroute voor de Tjalmaweg te verminderen en richting de Pioniersbaan te verleggen. Het zou verstandig zijn als de mensen van Gemeentebelangen voortaan deze beleidsprocessen niet meer verstoren door domme acties die vooral bedoeld zijn om zichzelf te promoten. Strategisch denken is niet het sterkste punt van Gemeentebelangen.


Het kan allemaal zoveel beter

Door het gestumper van Gemeentebelangen tijdens de collegevorming zijn de Christelijke partijen bijvoorbeeld in staat geweest een staatsgreep te plegen en de macht naar zichzelf toe te trekken. Dat moet de volgende keer echt anders.

We hebben nu voor het eerst sinds de Eerste Wereldoorlog geen afspiegelingscollege in Katwijk. Daardoor is de combinatie CDA-SGP-CU opnieuw in staat gesteld om heel wat miljoenen over de balk te smijten voor hun eenzijdige hobby’s en zijn er talrijke blunders gemaakt. Alleen al het niet of verkeerd sturen op het interne personeels- en organisatiebeleid heeft in geld en in ellende gemeten tot onvoorstelbare   schade geleid.

Er is ook prima gepresteerd

Gelukkig heeft Klaas Jan van der Bent nog een aantal uitstekende acties op het conto van dit college bijgeschreven. Maar toch moeten we dit na de volgende verkiezingen anders aanpakken. Dat kan alleen als de kiezers in voldoende mate naar de stembus gaan en het een beetje anders doen dan de vorige keren. De Tjalmaweg is een afschrikwekkend voorbeeld van wat je krijgt als je het oude denken straks opnieuw de ruimte geeft. Het gemodder rond de herinrichting van het centrum en de rampen als gevolg van het negeren van de organisatieproblemen zijn een ander voorbeeld. De veel te dure oplossingen voor bibliotheek en zwembad om de ondernemerslobby te plezieren passen ook in het rijtje. En straks krijgen we waarschijnlijk opnieuw een debacle rond de megalomane verbouw van het gemeentehuis. Het woord is aan de kiezer.

15 juli 2017

Haringrock VrijmarktVoor KiesKatwijk is er altijd werk aan de winkel. Zo heeft Anna Marie van der Plas tijdens de vrijmarkt van Haringrock samen met Geert van Poelgeest van “Operatie Steenbreek” een kraampje met voorlichtingsmateriaal bemand of bemenst, zoals sommigen zeggen. 


Ze hebben daar met tal van bezoekers gesproken over de verstening van tuinen en waarom het beter is om aan vergroening te doen. Heeft hartstikke leuke gesprekken en contacten opgeleverd. Aan het einde van de dag waren ze helemaal “afgedraaid” en konden geen pap meer zeggen. 

Nou laat ik niet overdrijven want ik heb ze geïnterviewd en er kwam toch nog behoorlijk verstandige taal uit moet ik toegeven. Alleen had ik door het falen van de audio-opnameapparatuur, sommigen spreken van een bedieningsfout, een opname met behoorlijke slechte geluidskwaliteit. Daarom heb ik rigoureus geknipt in het interview.

Elk nadeel heeft zijn voordeel want nu krijgt u een prachtig sfeerverslag van de Haringrock vrijmarkt in bijgaande video.30 juni 2017

O.R. maakt gehakt van organisatiebeleid bij gemeente Katwijk

Werkdruk is geen oorzaak maar gevolg van cultuurprobleem


Kadernota 2018

De zg. Kadernota is een belangrijk beleidsdocument dat elk jaar rond deze tijd verschijnt binnen de gemeente Katwijk. Meestal gaat het om een actualisering van het financieel beleid op grond van zaken die gedurende het jaar zijn gebeurd in overheidsland. Kwesties die niet te voorzien waren bij de opstelling van de begroting van het lopende jaar. Zo bleek in de maand mei dat er een meevaller is te verwachten in de inkomsten die de gemeente van het Rijk krijgt. Elk jaar is de berekening iets anders en dit jaar krijgen we meer dan verwacht werd. De wethouder merkte terecht op dat we hierdoor op het laatste nippertje gered zijn door de bel.

Hogere lasten voor de burger

Wat is er namelijk aan de hand ? Katwijk geeft teveel geld uit. Dat blijkt uit de kadernota 2018. Het is daardoor noodzakelijk allerlei bezuinigingen door te voeren en de belastingen te verhogen. Zo gaan we binnenkort de precariorechten als inkomstenbron verliezen. Omdat de gemeente de tering niet naar de nering wil zetten moet de burger straks de 3,2 miljoen euro die we tekort komen gaan ophoesten. En dat is nog maar één voorbeeldje. KiesKatwijk zag dit in het begin van deze raadsperiode al aankomen en heeft er voortdurend op gehamerd dat we op tijd de tering naar de nering moeten zetten omdat anders de inwoners van Katwijk de rekening zouden moeten betalen. Wij noemen dat de noodzaak om volgens de lijnen van De Nieuwe Soberheid te gaan opereren.


Erfenis ex-wethouder van Duijn wordt gedumpt

De gemeente Katwijk doet het net andersom. Terwijl iedereen ziet aankomen dat er de komende jaren zwaar bezuinigd moet worden gaat de gemeente Katwijk juist nu meer geld uitgeven. Het smoesje is dat deze move de problemen rond de ineffectieve en zelfs schadelijke bedrijfscultuur gaat oplossen. Men wil niet minder dan pakweg 50 extra voltijds ambtenaren aantrekken. Voormalig financieel wethouder van Duijn zal het niet fijn vinden dat partijgenoot van der Spijk zijn erfenis bij het oud vuil gooit. We hebben het hier over een bedragje van pakweg 3,8 miljoen aan salariskosten, en dan hebben we de kosten voor een werkplek e.d. nog niet meegerekend. Met boterzacht administratief geritsel doet men het voorkomen alsof er nog maar 5 ton per jaar moet worden gedekt van dit bedrag. Zelfs het CDA zag zich gedwongen de dekkingsvoorstellen als deels onrealistisch te bestempelen.

Alles onder één dak

De peperdure verbouwing van het gemeentehuis is voordat de architect klaar is met de tekeningen dus al overbodig geworden. Het smoesje was immers dat beslist iedereen onder één dak moest worden gebracht. Onzin natuurlijk, de ambtenaren uit de sociale hoek hebben niks te maken met de techneuten. Maar je kunt mij niet wijsmaken dat al die nieuwe ambtenaren nog in het gemeentehuis passen. Men heeft zichzelf weer in de hoek geverfd.

Muziekschool

Opmerkelijk overigens dat de “alles-onder-één-dak-doctrine” niet voor de muziekschool geldt. Die instelling zou goed bij de nieuwe bibliotheek passen want dan zou men de grote zaal samen kunnen gebruiken. Prima plan ! Maar helaas kan het niet doorgaan want omdat de bibliotheek in een woongebouw wordt geperst zijn er onoplosbare akoestische problemen waardoor de muziekschool elders herrie moet gaan maken. Daarmee valt nagenoeg alle synergie van de gezamenlijke huisvesting weg. Ja ze kunnen samen nog dezelfde toiletgroep gaan gebruiken. Boeiend !

Complimenten voor de Ondernemingsraad

Die 50 nieuwe ambtenaren gaan natuurlijk de gemeente Katwijk niet redden. Het is een verkeerd en extravagant medicijn als antwoord op een verkeerde diagnose van de problemen in de organisatie. Er is sprake van kwakzalverij. De ondernemingsraad van de gemeente bevestigt dit in een vileine en zeer treffende analyse van de problemen en van de voorgestelde oplossingsrichting. Ik heb veel bewondering voor de ambtenaren die deze treffende analyse hebben gemaakt en die het lef hebben gehad dit ook op te schrijven en te publiceren. Chapeau ! Hier is de link naar het stuk.

Sorry, voor dit grapje

Een blik ambtenaren

Gezien de geschetste financiële situatie is het buitengewoon onverstandig om nu een blik met 50 ambtenaren open te trekken. Dat is de weg van de minste weerstand. We zouden dat pas moeten doen als er eerst gekeken is naar mogelijke bezuinigingen. Zo gaat dat bij de burgers thuis ook. En de gemeente beheert in feite een groot deel van de portemonnee van die burger. Het is niet ons eigen geld.

Ernstige lekkage

Het opruimen van de organisatorische problemen is de beste en goedkoopste manier om te bezuinigen. Ik zal dat laten zien aan de hand van een cijfermatig voorbeeld. De gemeente Katwijk besteed intern nogal wat uren aan het Lean-project. Dat is leuk geweest voor een tijdje maar is nu op zijn minst achterhaald. Als je er te lang mee doorgaat ga er mee in je eigen staart bijten. Uit de bijdrage van de Ondernemingsraad blijkt nog weer een keer hoe ernstig de interne problemen op het gemeentehuis zijn en hoeveel ellende er uit voortkomt. Dat vertaalt zich cijfermatig in extra ziekteverzuim, veel intern gedoe en vergaderen, het weglopen van prima ambtenaren die elders beter terecht kunnen, en minder of minder goede productie (faalkosten). Remember het Havendrama.

Het cijfervoorbeeld

Als 400 ambtenaren gedurende 40 weken 4 uur per week besteden aan Leanrituelen, en als ze daarnaast nog 1 uur per week verliezen door allerlei gedoe en tijdsbeslag dat in relatie staat met het cultuurprobleem dan hebben we op jaarbasis een urenverlies van 80.000 arbeidsuren. Volgens de officiële cijfers levert elke Fte per jaar ongeveer 1500 effectieve (aanwezigheids)uren. Dit betekent dat we in dit cijfervoorbeeld 53,3 Fte verliezen.


Dit cijfervoorbeeld is nog conservatief berekend. Want ten eerste heeft de gemeente 428 Fte (straks 475 Fte) in dienst en heb ik geen rekening gehouden met deeltijdwerkers. Ik heb ook geen rekening gehouden met de medewerkers die full time met Lean of organisatieproblemen (overhead) bezig zijn, of met kosten van de extra werkruimte die gecreëerd moet worden voor de leanrituelen.

Maar zelfs al zou ik het tijdsbeslag m.b.t. Lean halveren en verlagen tot 2 uur per medewerker over 40 weken dan nog komt er onderaan de streep een verlies van 32 Fte te staan. Dan hebben we het dus over meer dan 2 miljoen euro die elke jaar anders en beter besteed had kunnen worden. Dat is elk jaar 20 mountainbike banen van een ton per stuk.Durf te vragen

Nu heb ik een vraagje aan de gewaarde lezers van deze column. Wat zou u nu doen als u het voor het zeggen had bij de gemeente. Eerst eens de interne problemen serieus oppakken ? Of pappen en nathouden en 50 extra ambtenaren werven ?

Een andere vraag. Denkt u dat de organisatorische problemen veroorzaakt worden door een hoge werkdruk, zoals het college in de kadernota schrijft ? Of is het andersom en leiden de organisatorisch problemen tot urenverlies en ontstaat daardoor dus werkdruk en stress ?

27 juni 2017

Gesjoemel in het bibliotheekdossierDe gemeenteraad heeft destijds bepaalt dat een nieuwe bibliotheek annex theater niet meer dan 11 miljoen euro zou mogen kosten. Zoiets heet in jargon “een taakstellend budget”. Inmiddels is besloten dat er geen echte theaterfunctie mag komen. Dan wordt zo’n bibliotheek natuurlijk een stuk goedkoper. Het budget van 11 miljoen is echter niet naar beneden bijgesteld.


Jongleren met tonnen

Momenteel is er sprake van een bibliotheek met een bescheiden zaaltje maar wordt de muziekschool min of meer noodgedwongen samen met de bibliotheek onder één dak gebracht. Dat was nodig omdat de Noordzeepassage die het college wil kopen veel te groot is voor een bibliotheek alleen. Tevoren was helemaal niet bedacht dat de muziekschool een andere huisvesting behoefde. Inmiddels wordt deze nieuwe ontwikkeling wel als alibi gebruikt om net te doen of het “taakstellende” budget voor de nieuwe combinatie inmiddels 11,6 miljoen euro bedraagt. Maar dat heeft de gemeenteraad nooit beslist en dat is dus illegaal ! Ik zou zeggen trek eerst eens 6 ton van het budget af omdat het theater niet is doorgegaan.

Sjoemelen

De gedachte is dat als de gemeenteraad het plan van eisen accepteert, waarin dit stiekem verhoogde bedrag is opgenomen, men impliciet akkoord gaat met het verhoogde budget. In gewoon Nederlands is daar wel een woord voor. Dat heet sjoemelen.

De trukendoos

Het woord sjoemelen mag best gebruikt worden want voor al de interne uren die gedurende de jaren aan dit rampenproject worden besteed staat een bedrag van 865.800 euro ergens in een bijlage in de gemeentebegroting. Deze kosten worden in het project helemaal buiten beschouwing gelaten. Dat zelfde geldt voor de kosten van het inventaris voor de nieuwe bibliotheek. Alleen al door die laatste post zou het plafond van 11 miljoen worden overschreden. En dus grijpt men naar de trukendoos en heeft men die kosten uit het project gelicht. Het inventaris wordt met dezelfde truc buiten de projectbegroting om betaald uit de verwachte opbrengst van de verkoop van het oude bibliotheekgebouw. 

 

Krom is niet recht

Maar de gemeenteraad heeft toch niet gezegd dat het kostenplafond 11 miljoen is exclusief inventaris en interne uren ? En stel nu dat bewezen is dat mensen gelukkiger en gezonder worden van lezen, communiceren en muziek maken in de Nieuwe Noordzeepassage. Gaan we dan een paar ton optellen bij het taakstellende budget omdat we elders minder kosten maken ? Nee, want een kostenplafond is gewoon een plafond ongeacht of er elders opbrengsten of verminderde kosten ontstaan.

Het kan niet

Het is duidelijk dat de bibliotheek veel meer gaat kosten dan de 11 miljoen euro die de gemeenteraad als bovengrens heeft gesteld. Alleen al om die reden kan het project om de Noordzeepassage om te bouwen niet doorgaan. Het wordt gewoon te duur. Dat was voor KiesKatwijk van het begin af aan al duidelijk. Het pand wordt voor veel te veel geld aangekocht. De gemeente heeft zich in de luren laten leggen door een gehaaide vastgoedexploitant.

En daarnaast is het winkelpand helemaal niet ontworpen voor de nieuwe functies en moeten er dus zeer extreme bouwkundige maatregelen worden genomen. En dan nog blijft het resultaat beneden de maat.

Tenslotte gaat er door de noodzakelijke verbouwingen tussen de 30% en 40% aan bruto vloeroppervlak verloren. Die moeten dus extra worden aangekocht en maken de zaak ook veel duurder dan noodzakelijk.

De rug recht houden

Tenslotte nog iets over het sjoemelen. In het voorstel staat dat het college wil meewerken aan “fiscale optimalisatie” voor de verkoper. Dat is een eufemisme voor sjoemelen want het betekent dat men als gemeente gaat meewerken om rijksbelasting te vermijden. Als er zoveel morele bezwaren zijn tegen zondagsopening van openbare voorzieningen verwacht ik dat het gemeentebestuur ook hier de rug recht houdt en niet meewerkt aan dit soort praktijken.


Het standpunt van KiesKatwijk

Ons standpunt is simpel. Wij zijn voorstander van het snel regelen van een nieuwe locatie die passend is voor de eisen van de bibliotheek “nieuwe stijl”. We zijn verdrietig dat twee colleges achter elkaar deze klus tot nog toe niet geklaard hebben. Dat is een brevet van onvermogen. KiesKatwijk heeft inmiddels drie alternatieve locaties voorgesteld waar men niet naar wilde kijken. We vinden het overigens prima om de muziekschool samen met de bibliotheek onder één dak te brengen. We vinden het ook prima om de bibliotheek in het centrumgebied te huisvesten. Bij dit alles geldt voor ons boven het kostenplafond van 11 miljoen echter nog wel een aantal aanvullende en normaal te achten eisen:


 1. Er moet sprake zijn van aanvaardbare kosten (kosten/baten moeten in balans zijn).
  We gaan dus niet uit van het principe (dat het college lijkt te volgen) dat de Noordzeepassage gerealiseerd moet worden ongeacht wat het gaat kosten. De aankoopprijs was veel te hoog. De verbouwkosten zijn exorbitant en buiten proportie. Om dat buiten beeld te houden wil men niet naar alternatieven kijken. Naar onze mening wegen de extra kosten die samenhangen met de vestiging in het winkelcentrum niet op tegen de voordelen die dat zou bieden.

 2. Extra’s en samenvoegingen met andere organisaties moeten voldoende meerwaarde bieden.
  De belangrijkste toegevoegde waarde van het betrekken van de muziekschool is dat beide organisaties samen de grote zaal zouden kunnen gebruiken. Dat is mislukt vanwege de akoestische bezwaren die samenhangen met het feit dat de huisvesting onderdeel uitmaakt van een woongebouw. Het “alles onder één dak principe”, dat heilig is verklaard in het kader van de verbouw van het gemeentehuis, blijft hier buiten beschouwing want de muziekschool moet veel activiteiten nog steeds elders uitvoeren.

 3. De huisvestingsoplossing moet voldoen aan de basiseisen.
  Dit is voor de muziekschool niet het geval vanwege de bouwkundige situatie die onvoldoende verdieping-hoogte biedt voor de leslokalen. Er zijn problemen met steunpilaren in de lesruimtes. Het parkeerprobleem (fietsen. auto’s) is niet opgelost en wordt zelfs genegeerd. Een groot deel van het vloeroppervlak is kelderruimte. Wij achten die ongeschikt als werkruimte of lesomgeving. Daglichttoetreding is überhaupt een groot probleem en zal ondanks de draconische maatregelen waarschijnlijk toch suboptimaal blijven. Voor de backoffice (kantoorruimte) en overige werk- en lesruimte is dat onaanvaardbaar en voor de andere functies ongewenst.

 4. De risico's moeten overzienbaar en beheersbaar zijn
  Er zijn tal van bouwkundige en technische risico’s die aanleiding kunnen geven tot grote problemen en hoge kosten. Hetzelfde geldt voor de relatie met de VVE, en überhaupt met het feit dat we gaan “inwonen” en niet een volledig eigen gebouw hebben met alle zeggenschap die daarbij hoort. Tenslotte is daar de zaak van het willen vermijden van belastingen (“fiscale optimalisatie”) die onethisch en risicovol is.Hamvraag

De hamvraag is waarom een politieke partij of een bestuurder van de gemeente Katwijk haar inwoners zou willen opzadelen met een dergelijk project. Waarom moet dit koste wat het kost worden doorgezet ? Waarom weigert men naar alternatieven te kijken, zoals het Rabo gebouw aan de Rogstraat ? Welk motief is al die (extra) kosten en risico’s waard ?

Als u het weet mag u het zeggen. Als u vindt dat de voorstanders van dit miljoenenproject van voldoende bestuurlijk inzicht blijk geven dan adviseer ik u gewoon weer op hen stemmen de volgende keer.Social Icons


Featured Posts