16 augustus 2018

Een alternatief Cultuurhuis in Katwijk


Met de nodige publiciteit heeft Ton Frissen van de organisatie Haringrock een plan voor een Cultuurhuis neergelegd. In de krant lezen we dat het plan bedoeld is als alternatief voor de nieuwe bieblocatie in het centrum van Katwijk aan Zee. De commercie kan het blijkbaar niet alleen, hij verwacht dus dat de kosten voor zijn Cultuurhuis (deels) vanuit onze gezamenlijke gemeenteportemonnee worden opgehoest. Het is zeer te prijzen dat mensen met ideeën komen waar anderen ook wat aan hebben. Maar als we over het geld van de belastingbetaler gaan beslissen moeten we uiterst kritisch zijn.

Vooralsnog is het onduidelijk of je met een dergelijke accommodatie jaarrond een voldoende dekkingsgraad kan realiseren. In economisch jargon: is er wel voldoende vraag voor dit product ? Als te weinig inwoners gebruik gaan maken van deze voorziening kun je niet van iedereen vragen om er via de belasting wel aan mee te betalen.


Wie gaat het betalen ?

Die vraag naar wie de verliezen moet dekken dient altijd beantwoord worden tegen de achtergrond van de vraag of het belastinggeld niet beter besteed kan worden aan zaken waar (meer) mensen meer aan hebben. Het gemeenschapshuis in de Hoornes is afgeblazen, de wijkvereniging daar wil ook wel zo'n droomaccommodatie. Tripodia is afgestoten omdat er teveel geld bij moest. De hamvraag aan de politiek is eigenlijk: “Zijn jullie bereid om de belastingen te verhogen voor de realisatie van dit alternatieve Cultuurhuis ?”. Als je daar beargumenteerd ja op kan zeggen is het initiatief blijkbaar een belangrijke aanwinst voor velen.

Wie moet hier voor bloeden ?

Als alternatief kun je eventueel ook elders geld weghalen en/of personeel laten afvloeien of taken niet meer uitvoeren. Roept u maar! Dat dure zwembad dat op de verkeerde plaats staat kunnen we echter niet meer wegtoveren. En als we het op Marktplaats zetten brengt het niet genoeg op. Dat geldt voor heel veel zaken op de gemeentelijke begroting, de vrijheidsgraden zijn beperkt. Waar leggen we de rekening neer ? Bij de voetbal ? Bij citymarketing ? Bij de aanleg, het onderhoud of de ondertunneling van wegen ? Of verhogen we zoals gezegd hiervoor de belastingen ?

Vrijblijvendheid is te gemakkelijk

Als je het belangrijk vindt dat we zo’n voorziening in Katwijk krijgen dan moet je dus het lef hebben om het prijskaartje dat er aan hangt bij de belastingbetaler neer te leggen. Als je denkt dat je die uitgave naar onze inwoners toe goed kunt verdedigen dan zal dat ook geen probleem hoeven te zijn. Vrijblijvend wat roepen is echter te gemakkelijk. KiesKatwijk ziet bij dit alternatieve Cultuurhuis helaas vooralsnog meer problemen dan oplossingen omdat belangrijke vragen op dit moment niet beantwoord zijn. Je kunt er dus eigenlijk niets over zeggen op dit moment.

Maatschappelijke behoefte ?

Het probleem met het ondernemingsplan van Haringrock is dat het helemaal geen ondernemingsplan is maar een globale schets van de droom van iemand die graag evenementen organiseert. Vervolgens zijn er argumenten bij deze droom gezocht. Niks mis mee natuurlijk. Maar wat is de publieke behoefte aan een Cultuurhuis in deze vorm en op deze plek in onze gemeente c.q. regio ? Moet de gemeente investeren waar blijkbaar particuliere investeerders het laten afweten ? Dat kan, maar waarom heeft de gemeente dan eerder Tripodia afgestoten ?

Het kostenplaatje

Het wordt naar onze mening niet duidelijk of er een "markt" voor is. Een financieel plaatje ontbreekt in de plannen die ons hebben bereikt. Je moet minimaal weten wat het kost en inzicht hebben hoe die kosten (stichtingskosten, exploitatiekosten) zijn opgebouwd en hoe reëel dat allemaal is.

Het opbrengstenplaatje

Vervolgens moet je een betrouwbare schatting van de jaarlijkse opbrengsten hebben. Wie gaat daar huren en wat gaan die organisaties betalen ? Welke evenementen en activiteiten gaan daar plaatsvinden ?  Is de voorgestelde locatie geschikt voor zo'n instelling ?

Hoofdvestiging bieb in het buitengebied ?

In het hele plan komt het woord bibliotheek maar één keer voor. Is het plan bedoeld als alternatief voor de bibliotheekvestiging die de regerende coalitie zo graag in de Noordzeepassage wil ? Is het voorgestelde Cultuurhuis ook te exploiteren als de lokale machthebbers de bibliotheek niet in de groene weide willen ? En wat vindt het bibliotheekbestuur hier eigenlijk zelf van ?


Heilige Koe Noordzeepassage

De Christelijke partijen houden vooralsnog vast aan de miljoenen die ze aan de bieblocatie Noordzeepassage willen besteden. De SGP heeft zelfs haar principieel verzet tegen een Cultuurhuis opgegeven. Het jasje van Gemeentebelangen is bereidwillig meegewaaid met deze wind ook al heeft men voor de verkiezingen andere dingen geroepen. Deze coalitie heeft alvast zonder argumentatie de lokale belastingen verhoogd en houdt gewoon vast aan de Heilige Koe Noordzeepassage. Met de nodige bezuinigingen had men ook gemakkelijk de belastingen op hetzelfde niveau kunnen houden maar daar is niet voor gekozen. Die bieb gaan ze na het spitsroeden lopen in de verkiezingen nu echt niet opeens in de groene wei zetten buiten de dorpskernen.

Ieder krijgt de regering die men verdient

Het motief om teveel geld uit te geven is dat men de ondernemersvrienden in het centrum van Katwijk graag wil ondersteunen met uw geld. De mogelijkheid daartoe is hen geboden door de kiezers die de Christelijke partijen, en meer in het bijzonder het CDA, niet zijn afgevallen. Over de identiteitspolitiek van vooral het CDA heb ik eerder hier iets opgeschreven. De kiezers in de diverse dorpsdelen vonden het belangrijker om een vertrouwde dorpsgenoot te kiezen dan dat ze het zwaartepunt bij inhoudelijke onderwerpen hebben gelegd. Dat is prima, want zo werkt democratie, maar dan krijg je wel een belastingverhoging en een Cultuurhuis in de Noordzeepassage. En daarmee wordt het Cultuurhuis van Haringrock een onhaalbaar luchtkasteel. De inwoners hebben daar zelf in meerderheid (impliciet) via hun stem aan Gemeentebelangen, CDA, SGP en CU, of door niet te gaan stemmen, voor gekozen.

Gemeentelijke muziekschool privatiseren ?

Er moet volgens de plannen een particuliere muziekschool in het alternatieve Cultuurhuis komen. Als we dat bedrijf (concurrent van gemeentelijke muziekschool) via zo'n gebouw (indirect) zouden gaan subsidiëren of steunen  kunnen we dan niet beter de eigen muziekschool meteen maar opheffen of privatiseren ? Misschien moet die particuliere muziekschool zich gewoon in de Noordzeepassage vestigen als dat plan zoals verwacht gewoon doorgaat.

Vragen, vragen, vragen …….

Wat zijn de ervaringen in Noordwijk met de exploitatie van de Muze ? Waarom kon Tripodia zichzelf niet bedruipen ? Allemaal vragen die niet beantwoord worden. De conclusie van KiesKatwijk is zoals eerder opgemerkt dat je over dit verhaal eigenlijk weinig kunt zeggen omdat er nog teveel vragen open staan.

Kosten geen bezwaar ?

KiesKatwijk is fervent tegenstander van een Cultuurhuis in de Noordzeepassage omdat dit veel te duur is. De aankoopprijs van het ongeschikte pand is veel te hoog. De verbouwkosten worden door de moeilijke situatie ook veel te hoog. Het is niet de taak van de belastingbetaler om de vastgoedsector of de retail te spekken.Met deze opstelling heeft KiesKatwijk overigens niet meer stemmers getrokken dan de vorige keer. Dat geeft te denken.


De motieven voor een Cultuurhuis in de Noordzeepassage zijn oneigenlijk. Men (lees: het CDA) wil daarmee vooral het bevriende bedrijfsleven steunen. Het winkelcentrum moet worden opgeleukt met een Cultuurcentrum. Dat mag blijkbaar alles kosten. KiesKatwijk is echter niet automatisch voor het plan van Haringrock omdat we op goede argumenten tegen de Noordzeepassage zijn. We gaan bij wijze van spreken een grote vergissing niet inruilen voor een mogelijk iets minder grote vergissing. We willen gewoon een deugdelijke oplossing voor een bieb met een zaaltje tegen aanvaardbare kosten. Eerder hebben we de Visserijschool en het Rabo kantoor als locatie gepropageerd. De lokale machthebbers hebben die locaties echter liever aan een projectontwikkelaar gegund. Zo liggen de prioriteiten in Katwijk.

Wiens probleem lost dit initiatief op ?

De vraag aan de politiek is eigenlijk hoeveel overheidsgeld wij in de droom van de heer Frissen willen steken. Dat is net zo'n soort vraag als hoeveel geld de gemeente in een betaald voetbalclub zou willen steken. Leuk voor de liefhebbers, maar link vanwege de vermenging van commerciële en publieke functies. En ook link omdat een commerciële exploitatie blijkbaar niet haalbaar is. Waarom zouden alle burgers daar aan moeten meebetalen ? Dan moet je dus met hele goede argumenten komen over wat het maatschappelijk belang hier is. Dan moet je ook de behoefte aantonen. KiesKatwijk laat zich graag verrassen en overtuigen. Vooralsnog zijn er teveel vragen onbeantwoord.

Jaap Haasnoot
 

17 juli 2018

Hallo gemeente Leiden, kunnen we even vangen ?


Lexit

De gemeente Leiden gaat ons een rekening sturen omdat onze inwoners gebruik zouden kunnen maken van de nieuwe ijsbaan die ze daar gaan bouwen. Leiden wil zich ook terugtrekken uit een samenwerkingsverband dat regionaal de jeugdzorg regelt. Ze zijn netto betalers op dat dossier. 


Make Leiden great again

Op andere dossiers kan het overigens wel eens anders liggen. Zo hebben de Katwijkers per inwoner meer betaald aan de Leidse rondweg (Rijnlandroute) dan de Leidenaren zelf. Maar goed, Leiden doet aan Lexit conform het principe "eigen volk eerst". Het is onderbuikpolitiek die je niet in een universiteitsstad zou verwachten. Voor verstandige mensen is het duidelijk dat je moet samenwerken op elke schaal en dat je niet zou moeten toegeven aan tribale sentimenten. Trump krijgt echter navolging in Leiden. Het is Leiden first.

Met gelijke munt terugbetalen

KiesKatwijk heeft daarom het plan om voor te stellen een rekening naar Leiden te sturen voor het ontwikkelen van onze groene polders te Valkenburg t.b.v. woningbouw voor de regio. Immers de Oostvlietpolder in Leiden moest groen blijven en daarom willen de Leidse inwoners graag in onze polders komen wonen. Voor niks gaat de zon op buurman ! Dat wordt betalen. En nu we het er toch over hebben, een rekening voor het strandgebruik zomers lijkt me logisch als wij een rekening krijgen voor de ijsbaan 's winters.

O ja, en die haring op 3 oktober wordt voorzien van een speciale lokale belasting: de hufterheffing.  

Jaap Haasnoot
 

27 juni 2018

Het moet. Het kan. Op voor het nieuwe plan !


Hoera !

We hebben een nieuwe coalitie die Katwijk de komende vier jaar gaat regeren. Het eindresultaat moeten we afzetten tegen de opdracht die de politiek zichzelf gegeven heeft. Men wilde een zo groot mogelijk meerderheid en het principe dat er vijf wethouders zouden kunnen komen was daarbij algemeen aanvaard. We voldoen dus met vier wethouders niet aan de eerste eis: een zo groot mogelijke meerderheid.Jammer !

Helaas is het draagvlak ook maar 56% van de opgekomen kiezers en men steunt op slechts 34,5% van de opgeroepen kiezers. Of dat een stabiel bestuur oplevert is de vraag.  Bijvoorbeeld maar 10% van de 53% aan niet-confessionele kiezers in Katwijk zijn in dit machtsblok verenigd. Gemeentebelangen heeft voor die mensen een pretportefeuille in de wacht gesleept. Dat is nogal scheef. En een stabiel bestuur was de tweede eis. Het had dus beter gekund maar men heeft dat niet echt meer geprobeerd na het afhaken van de PvdA. Er waren dus andere dingen belangrijker dan de opgave die er was geformuleerd.

Samen voor ons eigen

Deze week kregen we als niet-deelnemers aan de coalitie een half uur voordat het verhaal wereldkundig zou worden gemaakt een paperas in de digitale brievenbus dat het coalitieakkoord bleek te zijn. De titel van het werkstukje leverde in eerste instantie een wee makend gevoel op: “Samen voor het Katwijk van morgen”. Door dit soort achterhaalde kretologie te gebruiken geef je direct al een visitekaartje van jezelf af. Het doet denken aan de grote economische plannen uit de dertiger jaren van de vorige eeuw “Het moet. Het kan. Op voor het nieuwe plan !” 


Een retro-college

Wat ook aan die dertiger jaren doet denken is het vleugje corporatisme dat rond het opgeleverde werkstuk of beter gezegd rond de makers er van is waar te nemen. Het is een soort gedachtengoed waarbij de politieke machthebbers samen met de voormannen van het bedrijfsleven buiten de volksvertegenwoordiging om dealtjes maken om hun belangen veilig te stellen. Dit onder het motto “voor wat, hoort wat”. Het is een groot voordeel dat er niks nieuws in het collegeakkoord staat. Dan kun je lekker je gang gaan en wordt je nergens op afgerekend. De Nieuwe Open Bestuursstijl is het schaamlapje of alibi. Het draait allemaal om presentatie en uiterlijkheden. De CU en de SGP laten zich heerlijk meeslepen in deze goed nieuws show.

Voorbeeldfunctie

Rutte en Buma regelen op landelijk niveau gunstige fiscale voorwaarden voor het grootbedrijf. Het alibi of de drogreden is natuurlijk dat dit op enigerlei wijze goed is voor Nederland. Dat is onjuist, want het kan niet tegelijkertijd goed zijn voor zowel de bedrijven als voor de belastingbetaler. En waarom herinnerde zowel Buma als Rutte zich zo weinig van de deal met de dividendbelasting tijdens het debat in de Tweede Kamer. Men had blijkbaar wat te verbergen.

Lobbycratie

Het gaat hier plat gezegd om cliëntelisme of zelfs corruptie en diefstal van de gemeenschap. Je zult waarschijnlijk geen tijd hebben voor onderstaand filmpje uit 2015 maar dat gaat over deze ziekte. De “lobbycratie”, of de enorme verstrengeling en het elkaar de bal toespelen en het elkaar bevoordelen van politieke figuren en ondernemers. De toegang tot het overheids(be)stuur is geld waard en de Handige Harry’s in het Openbaar Bestuur verzilveren graag hun marktwaarde.Dédain en hoogmoed

Als ik een lokale Handige Harry dingen hoor zeggen met de strekking dat het gemeentehuis niet zo belangrijk is, omdat het echte werk toch eigenlijk allemaal in de samenleving gebeurt, dan is dat een symptoom van een bepaald gedachtengoed. Men spiegelt zich graag aan de grote jongens op het Binnenhof. De anticiperende socialisatie was ook in uiterlijke kenmerken duidelijk waarneembaar. De vraag is dus gewettigd of dit een college wordt voor de ondernemers of voor alle Katwijkers. 

De politieke spelletjes zijn ook duidelijk afgekeken van de grote jongens. De grijnzende gezichten van de heren van Tuijl en Boland spraken boekdelen toen ze nog dachten dat ze de concurrentie mooi hadden uitgeschakeld. De zelfingenomenheid lag er bij diverse participanten in het coalitiespel nogal dik bovenop bij de Grote Presentatieshow aan het Valkenburgse Meer. Een beetje bescheidenheid richting de inwoners als je net uit onmacht, en/of desinteresse in alternatieven, hebt besloten om de belastingen te verhogen met 10% zou meer op zijn plaats zijn.

Krentenbrood

Ook andere signalen wijzen er op dat we met deze Nieuwe Open Bestuursstijl wel eens minder goed af zouden kunnen zijn dan met de Oude Bestuursstijl. Er was in de onderhandelingsperiode een bepaald dédain te zien voor de gemeenteraad, die vooral dom werd gehouden. In de kringen van de Handige Harry’s regelt men zaken het liefste in het achterkamertje of in zg. klankbordgroepen. Ouwe jongens krentenbrood en een vriend uit de businessclub probeer je natuurlijk verder te helpen met zijn zaakjes. De kwestie rond het Ondernemershuis was in dat verband tegelijkertijd onthullend en ontluisterend.


Vriendjespolitiek

Bij KiesKatwijk zien we de overheid als hoeder van het algemeen belang. Natuurlijk wordt dat algemeen belang niet door iedereen op dezelfde wijze vertaald. Maar wat we zeker niet moeten hebben is een overheid die is gegijzeld door mensen op sleutelposities die vriendjespolitiek bedrijven in de richting van belangengroepen, zoals de ondernemers in het centrum van Katwijk of mensen die geld verdienen aan toerisme. Daar zijn enorm veel voorbeelden van te geven uit de Katwijkse praktijk. Ik zie de Nieuwe Open Bestuursstijl daar nog geen verandering in brengen.

Rondvaarbotenbeleid

We gaan donderdag zien of ik gelijk heb. De gemeenteraad heeft na het failliet gaan van de Triton besloten dat er geen commerciële rondvaarboten meer worden toegelaten in het Prins hendrik kanaal. Daar waren hele goede argumenten voor. Vervolgen hebben we voor veel geld de kades opgeknapt en er aanlegsteigers aangelegd voor particulieren. Het varend erfgoed moet een plekje krijgen in dat kanaal. Nu komt er een nieuwe ondernemer die weer met een rondvaartboot vanuit het Prins Hendrikkanaal wil opereren. Deze zette een lobby op om weer toegang te krijgen tot het kanaal en om de publieke aanlegsteiger te mogen gebruiken voor zijn business. Het college van B&W moet consequent en voorspelbaar handelen. Het beleid is duidelijk. Als u of ik een winkeltje willen beginnen aan dat kanaal mag dat ook niet omdat het vigerend beleid is om de winkeliers van Winkelcentrum Zeezijde te beschermen. Dat is zo besloten door een meerderheid. Nu gaan we kijken hoe de discussie donderdag over de rondvaartboot afloopt. Gaan we de ondernemer faciliteren of houden we ons gewoon aan wat er afgesproken is. Mag de ondernemer dingen doen die voor u en mij verboden zijn ? Neemt het gemeentebestuur zichzelf en haar beleid serieus of laten we onze jas naar het windje van de lobbyende ondernemer waaien ? Ook dat heeft te maken met integer zijn.Boeien !

Zoals dat in het filmpje over de lobbycratie wordt geconstateerd is het merkwaardig dat het de gemiddelde burger geen ene mallemoer interesseert dat er misstanden zijn in politiek en bestuur. Na alle schandalen wordt het blijkbaar geaccepteerd als business as usual. Men kijkt nergens meer van op. De lokale en regionale pers heeft niet de middelen om echt waakhond te kunnen zijn. De burger heeft blijkbaar andere dingen aan het hoofd. Daarom is de VVD nog steeds de grootste partij in Nederland en verandert er in Katwijk ook niet zoveel in de onderlinge verhoudingen.

Oude wijn in nieuwe zakken

Terug naar het werkstukje dat de coalitiepartners hebben ingeleverd na niet minder dan drie maanden van onderhandelingen. Ik kan u zeggen dat ik het vooral een verzameling algemeenheden en holle frasen vind. Nagenoeg alle beleidszaken die genoemd worden zaten al op diezelfde manier in de pijplijn. Wat heeft men nu na drie maanden vergaderen toegevoegd behalve holle retoriek en een leuke verpakking ? Wat is er echt nieuw en op welke punten gaat het straks echt anders en beter ? Het belangrijkste nieuws is dat men de lokale belastingen met 10% gaat verhogen zonder goed aan te geven waar dat voor nodig is en of dat niet voorkomen kan worden door eerst te bezuinigen.

Roeptoeters

Eerlijk gezegd was ik na vijf minuten klaar met het werkstukje dat vooral vorm en weinig inhoud laat zien. Datzelfde gold voor het zalvende reclamefilmpje. Veel algemeenheden, geblaat en cliché ’s en weinig wol. Laten we hopen dat dit de aanloopproblemen zijn die horen bij de periode waarin men nog in de vrijloop staat. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren als straks het gas er op gaat. Als dat gas er tenminste op gaat. Want voor hetzelfde geld zitten we opgescheept met een paar roeptoeters die het promotiegedeelte en de marketing doen voor de ambtenaren die het echte stuur in handen hebben. We gaan het zien.  Vooralsnog is het eerst zien, dan geloven.

Social Icons


Featured Posts