16 maart 2018

Het is nu of nooitEen bekend gezegde luidt dat ieder dorp het bestuur krijgt dat het verdient. Dat is natuurlijk helemaal waar. Het is voor iedereen heel belangrijk welke besluiten er in de gemeenteraad (of in de provinciale staten)  worden genomen. Er komen nu 5000 huizen op Valkenburg. De provinciale VVD en CDA hebben besloten dat onze groene polders worden bebouwd en dat de Oostvlietpolder in Leiden groen kan blijven. De Katwijkse afdelingen van die landelijke partijen hebben zich daarbij neergelegd. Die woningen hadden ook ergens anders kunnen staan in de regio. Best belangrijk dus om te gaan stemmen op 21 maart. 

De politiek gaat daarnaast ook over uw centen. Zorg er dus voor dat er straks mensen in het gemeentehuis zitten die daar verstandig mee omgaan. En zorg er ook voor dat u als kiezer mensen aanstelt met fatsoenlijke principes en voldoende verstand van het bestuurlijke werk.

Een voorbeeld

Er ligt nu een plan om een bedrag van meer dan 11 miljoen euro te besteden aan de Noordzeepassage. Het plan om de Noordzeepassage voor teveel geld aan te kopen, en er vervolgens een hele dure verbouwing aan toe te voegen is een slecht idee. Het gaat er echt niet voor zorgen dat er meer geld komt in de kassa’s van de winkeliers. En dat lijkt me ook helemaal geen gemeentelijke taak. Zelfs de Katwijkse Ondernemers Vereniging heeft dit plan tot de grond toe afgebrand, en terecht. Het ergste is nog dat de bibliotheek misbruikt wordt om doelen op een ander terrein te bereiken. Dat was vier jaar geleden ook al zo toen men het hele Andreasplein wilde dichtplamuren met een bibliotheek met theaterfunctie. De voornaamste taak van dit cultuurhuis was toen ook al om trekker te zijn voor het winkelcentrum. Er ligt een paar miljoen op de plank voor een nieuwe bibliotheekvestiging en blijkbaar probeert iedereen dat geld te  gebruiken voor zijn eigen doeleinden en eigen achterban.

De kern van de zaak

Dat is de kern van de zaak en dat gebeurt natuurlijk ook op andere terreinen. Een duur woord daarvoor is cliëntelisme. De Noordzeepassage is een voorbeeld van een bestuursstijl die we kennen uit het Wienen-tijdperk. Het is een echo uit het verleden. KiesKatwijk is vier jaar geleden opgericht om daar een einde aan te maken. Het is niet voor niets dat Niek Jan van Kesteren destijds als formateur van het huidige college het veranderen van die bestuursstijl als de belangrijkste missie benoemde. Die missie is voor een deel geslaagd. Maar op sommige beleidsterreinen zien we nog naweeën. Die behoren tot de 20% van het beleid dat KiesKatwijk wil veranderen. Er doen zich nog steeds zaken voor die tot verspilling, schade en gemiste kansen leiden. Het lek is nog niet helemaal boven water. De Noordzeepassage is daarvan het ultieme voorbeeld, maar die casus staat natuurlijk niet op zichzelf. Het is een symptoom van een onderliggend probleem.

Andere politiek vraagt andere mensen

Gedurende deze collegeperiode zijn een aantal mensen met veel macht, die de oude politiek een gezicht gaven, van het toneel verdwenen. En vergis u niet, ook achter het toneel waar de vierde macht aan de touwtjes trekt, zitten mensen met een bepalende invloed. Deze collegeperiode verliep daarom stukken beter dan de vorige. Dat zat hem vooral in het feit dat er nieuwe mensen kwamen op sleutelposities. 

Dat karwei is echter nog niet af. Het is nu of nooit. Deze verkiezingen bieden een kans om de balans definitief naar de goede zijde te laten doorslaan. Daar kan alleen de kiezer voor zorgen. Stem dus strategisch ! Nieuwe politiek vraagt nieuwe mensen.

Maar pas op. Een proteststem op een partij met platte praatjesmakers brengt ons van kwaad naar erger. We hebben gezond verstand politiek nodig, maar wel met enige diepgang en met fatsoenlijke principes. Dat is kortweg waar KiesKatwijk voor staat. Lees ons programma op www.kieskatwijk.nl om te zien hoe we die filosofie naar de praktijk vertalen.

Jaap Haasnoot

15 maart 2018

Nieuwe torenflats met vertikaal groenIn de verkiezingstijd maken we ons terecht druk om zorg, wonen, eenzaamheid, de Noordzeepassage, de ontsluiting van Katwijk, de bebouwing van het Vliegkamp Valkenburg en ga zo maar door. Maar als we ons niet tegelijkertijd serieus bezig houden met kwesties rond ons milieu, dan lossen al deze problemen zich als vanzelf op. Als de aarde in dit tempo blijft opwarmen en als de zeespiegel blijft stijgen dan loopt ons dorp op termijn toch weer gevaar ondanks Kustwerk Katwijk. Op die manier zouden al onze huidige problemen op een vervelende manier niet meer relevant zijn.

Natuurlijk kunnen we als Katwijkse burgers het probleem niet alleen op lossen, maar als wij zelf niets doen, dan gebeurt er misschien wel te weinig. Een oneliner van Loesje zegt “Na het tekenen van het klimaatverdrag gingen alle wereldleiders op de fiets terug naar huis”. Een probleem, en dat is onze inmenging in het milieu, kun je alleen maar oplossen als je gewoon ergens begint om het aan te pakken. En waarom niet in Katwijk ? De drie torenflats in de Hoornes zijn aan het einde van hun levenscyclus. Waarom niet vervangen door iets innovatiefs met verticaal groen ? Dat past in de door ons ingediende motie om deze wijk meer toekomstgericht te maken.

Drie torenflats met verrticaal groen. Waarom niet ?

Wat kan de gemeente doen? Ik kan niet alles overzien, maar ik weet wel wat ik zelf kan doen. Gescheiden afval, maar nog beter, minder afval produceren. Een linnen tas, in plaats van een plastic geval. Zeeman verkoopt stoffen tasjes voor € 1 en als hij kapot is kun je hem inleveren voor een gratis nieuwe. De kachel lager en een trui aan. Steeds aan de huisbaas vragen om zonne-energie, of in geval van een eigen huis zonnecollectoren kopen. Dat levert trouwen meer rente op dan geld op de bank.  Minder de auto gebruiken en vaker de fiets, als dat kan. De energietransitie versneld laten doorvoeren door er om te vragen op de plekken waar dat kan. Niet tegen windenergie in zee gaan protesteren, maar het omarmen. Geen eten weggooien, maar minder koken of kopen. Minder vlees eten. Niet voor verstening gaan maar voor groen. Natuurlijk moeten we wonen, maar dat kan ook creatief, met verticaal groen, daktuinen, goede, liefst groene isolatie van gebouwen. Waterbesparende toiletten, hergebruik van water uit een wasmachine, bv. voor in het toilet.

Drie torenflats met verticaal groen. Gewoon doen !

In dat kader heeft KiesKatwijk gepleit voor deelname van Katwijk aan Operatie Steenbreek. Dat project richt zich vooral op bewustwording van mensen en op ondersteuning van particulieren om de verstening tegen te gaan. Het heeft best wat voeten in de aarde gehad voordat het kwartje viel in het college en in het ambtelijk apparaat. Maar nu is dan eindelijk de kogel door de Katwijkse kerk. Dat is mooi maar levert ook een les op. Onze gemeente moet veel creatiever gaan denken, niet alleen maar geld naar problemen gooien. Als we nu niets doen krijgen we in de toekomst grote problemen. KiesKatwijk doet haar best want we zijn een toekomstgerichte partij.

Andrea van Dam.

13 maart 2018

No. 3: Rachel Prins

Rachel Prins werd geïnterviewd voor het Berghjournaal van de instelling 's Heerenloo:

Rachel is woonachtig in Rijnsburg: ”Ik heb met veel liefde een aantal jaren in de zorg en de kinderopvang gewerkt. In 2013 ben ik ernstig ziek geweest door borstkanker en daardoor heb ik toch een andere kijk op het leven gekregen. Ik leef bewuster en wil ook wat voor anderen en voor mijn omgeving betekenen. Nieuw hierin is ook mijn politieke interesse. Ik wil actief leven in plaats van passief. Ik wil daarom graag invloed uit kunnen oefenen op het plaatselijke beleid. In een slagzin samengevat: “To see a difference, make a difference, be different”. 


De interviewer van het Berghjournaal is in ieder geval een natuurtalent. Wij vonden het heel leuk om te mogen meewerken aan het Berghjournaal en we hopen ook dat mensen met een beperking er wat aan hebben om hun stem op 21 maart te kunnen bepalen.

Tenslotte nog een hele korte video die we zelf in een winters Rijnsburg opnamen: 

12 maart 2018

No. 2: Rozemarijn Dees - van DuijnNummer 2 op de lijst van KiesKatwijk is Rozemarijn Dees - van Duijn. Opgegroeid op Camping De Zuidduinen, dus de liefde voor het toeristisch bedrijf is haar met de paplepel ingegoten. Ze heeft jaren gewerkt op de drie campings die de gemeente Katwijk rijk is. Daarnaast zit Rozemarijn in het bestuur van de jongerenafdeling van de brancheorganisatie Recron. Rozemarijn heeft het toeristische vak gestudeerd aan de universiteit van Tilburg. Buiten haar studententijd heeft zij haar hele leven met veel plezier in Katwijk gewoond. Rozemarijn: “Daarom vind ik het nu tijd om mij actief te gaan inzetten voor deze mooie gemeente, zodat Katwijk ook voor mijn kinderen straks een fijne plek blijft om te wonen.”Rozemarijn vervolgt: “Ik heb gekozen voor KiesKatwijk omdat de kernwaarden van deze partij het beste aansluiten bij mijn eigen idealen. Als lokale partij is KiesKatwijk vrij om op te komen voor de belangen van de Katwijkse inwoners, zonder dat een landelijke partij hier invloed op uitoefent. KiesKatwijk is geen ‘tegenpartij’, maar een partij die een constructieve bijdrage levert in de gemeenteraad. Alle inwoners moeten gelijke kansen krijgen, er moet meer focus komen op groen, en we moeten het unieke karakter van onze gemeente bewaken. Dat zijn mijn persoonlijke speerpunten en daar wil ik mij in de gemeenteraad met veel enthousiasme voor inzetten.“

© Ted Denies Fotografie
KiesKatwijk: van links naar rechts: Rachel Prins, Gijs van der Plas, Andrea van Dam - Zwanenburg, Jaap Haasnoot en Rozemarijn Dees - van Duijn.

8 maart 2018

Hotspot Valkenburg: Wie gaat dat betalen ?Waarom woningbouw op Valkenburg

De grote landelijke partijen, met name de combinatie CDA en VVD, die het provinciale bestuur domineert, en die destijds ook in Katwijk samen het stuur in handen hadden, hebben er in de vorige raadsperiode voor gezorgd dat er voor de projectlocatie Valkenburg een masterplan kwam waarin 5000 woningen zijn gepland. Die woningbouw is tegen elk beleid dat ooit door de provincie aan het papier is toevertrouwd. Het is ook niet in overeenstemming met de zg. “Ladder Voor Duurzame Verstedelijking”. Dit leerstuk zegt dat er niet gebouwd mag worden in uitleggebieden voordat alle binnenstedelijke ruimte in de regio is opgebruikt. 

De Groene Long van de regio

Ego’s en geld

Dat deze woningbouw toch is doorgeduwd door machtselites heeft alles te maken met de verbindingen die er zijn tussen de genoemde partijen en de georganiseerde  bouwlobby. Op Valkenburg kan straks een omzet gemaakt worden van minstens 1,5 miljard euro. De financiële belangen zijn dus groot, en carrières van bestuurders zijn hiermee verbonden. Daar komt nog eens bij dat het Ministerie van Financiën via het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) de grond zo duur mogelijk wil verkopen. Het doel heiligde de middelen en dus heeft het RVB niet geaarzeld om voor dit doel een nagelnieuw vliegveld te vernietigen, een enorme kapitaalvernietiging die ik eerder heb aangemerkt als “staatsvandalisme”. En dan hebben we nog de Leidse Lobby die volgens het ouderwetse principe “Big is Beautiful” opereert. Ego’s en geld zijn dus kort samengevat de drijfveren die uiteindelijk tot een totale verstening van onze regio kunnen leiden.

Geslaagde verkenning

Binnen dit krachtenveld heeft de gemeente Katwijk in eendrachtige samenwerking met de Gemeente Wassenaar een “ruimtelijke verkenning” uitgevoerd naar de wijze waarop de opgelegde woningbouw kan worden gecombineerd met enerzijds zoveel mogelijk groen en anderzijds het voor de b.v. Nederland van groot belang zijnde Unmanned Valley. Daar is een heel bruikbaar, of zeg maar prima resultaat uitgekomen. Dat is een prestatie van formaat omdat de beide gemeenten langere tijd gebrouilleerd waren op dit dossier en de opgave ook technisch-inhoudelijk best ingewikkeld is. 

Ook "Lentevreugd" is onderdeel van het "verkende" gebied

Demonisering van woningdichtheden

KiesKatwijk doet niet mee met die partijen die zich bezig houden met de demonisering van de woningdichtheden die in deze verkennende studie voorbij komen. In heel West Nederland wordt zo gebouwd, grond is hier uitermate schaars en we zullen het hiermee moeten doen. Wij hebben geen behoefte om een tweede wijk De Kievit uit de gemeente Wassenaar te kopiëren. Daar zitten de rijken der aarde verschanst achter groene muren op hun eigen groene territoria. 

Wij kiezen voor meer openbaar groen en voor een zo klein mogelijk beslag van de woonwijk op het totale terrein. Uiteraard binnen te stellen hoge kwaliteitseisen. Dat kost geld, en dat zal dus mede moeten worden opgebracht door het Rijk, de provincie en de regio die immers allen zo graag willen dat wij 5000 huizen bouwen op ons laatste kostbare groene open gebied ? Dat is de prijs om de Oostvlietpolder groen te kunnen houden zullen we maar zeggen.

Plan B

Laten we duidelijk zijn, ondanks het feit dat we content zijn met het voorliggende resultaat is het voor ons een plan B. Vier jaar geleden konden we nog de hoop koesteren op een alternatieve bestemming van het vliegkamp, waarbij woningbouw een minder dominante rol zou spelen. Gedurende deze raadsperiode is gebleken dat dit niet meer haalbaar is. Aan wie we dat te danken hebben heb ik u eerder uitgelegd.

Houtskoolschets

KiesKatwijk beschouwt de Verkenning als een houtskoolschets. Dat wil zeggen dat een ruwe opzet wordt getoond met de grove contouren. Er ontstaat een duidelijk globaal beeld van hoe het uiteindelijke plaatje er uit kan gaan zien. In de uitwerking en detaillering is er echter nog veel werk te doen. Op detailniveau kan er nog van alles veranderen. KiesKatwijk is daarom akkoord met het feit dat er geen uitgebreid participatietraject heeft plaatsgevonden. Voor alles is een tijd, zegt de Prediker. 

Inspraak kan beter plaatsvinden zodra er een plan is en het duidelijk wordt hoe de werkelijkheid er uit gaat zien. KiesKatwijk heeft uiteraard nog tal van kanttekeningen bij de verkenning. Die betreffen voornamelijk ideeën die in de uitwerking een plaats zouden moeten vinden. Ik wil op dit moment één belangrijke zaak noemen en dat is de permanente zandwinning in het Valkenburgse Meer. KiesKatwijk dient hierover een motie in.


Recreatieve hotspot

Door de oprukkende verstening in onze regio en de toename van het aantal inwoners is er een schreeuwend gebrek aan groen en recreatieruimte in onze omgeving. Het Valkenburgse Meer biedt de mogelijkheid om daar een recreatieve hotspot van de grond te trekken. Elementen in onze visie zijn een stoomtreinverbinding met Duinrell, een bootverbinding met museumstad Leiden en met Katwijk, een luchtvaartmuseum en de nodige watersport en natuurbeleving. Probleem is de permanente zandwinning die elke ontwikkeling blokkeert, die gevaren oplevert, en die de oevers opvreet waar de recreatieve functies gevestigd zouden moeten worden.

De gemeente Katwijk wordt een oor aangenaaid

KiesKatwijk constateert dat onze gemeente zijn kostbare groene polders op Valkenburg moet opofferen aan woningbouw t.b.v. de regio. Dat brengt naast maatschappelijke kosten ook de nodige financiële kosten voor onze gemeente mee. Het enige alternatief is inleveren op de kwaliteit van de inrichting van het gebied om een dekkende exploitatie te krijgen. 

Langs de oevers van het Valkenburgse Meer

Het is al van de gekke dat Katwijk per inwoner gemeten meer betaalt aan de Rijnlandroute (RLR) dan Leidenaren, en meer aan de Duinpolderweg dan de inwoners van de Bollenstreek. Voorschoten krijgt voor een prikkie een geboorde tunnel, Leiden een geheel verdiepte ligging van de Rijnlandroute en Katwijk krijgt als veelbetaler de slechtst mogelijke inpassing. Het doorgaande verkeer wordt uit Leiden omgeleid via de rondweg die de RLR is, en vervolgens dwars door de dorpskernen van Katwijk geleid. Een alternatieve oplossing via de Pioniersbaan bleek voor de provincie niet bespreekbaar te zijn. 

Als ik de nodige krachttermen vermijd dan is de conclusie dat onze belangen niet serieus genomen worden. Een politieke conclusie is dat we dit te danken hebben aan de eerder genoemde combinatie van VVD en CDA, die er blijkbaar wel voor anderen is maar niet voor Katwijkers.


Genoeg is genoeg

Het wordt tijd dat de regio en de provincie hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Voor KiesKatwijk betekent dit voor het deelgebied rond het Valkenburgse Meer dat de provincie de daar geplande windturbines elders plaatst, bijvoorbeeld langs de Europaweg te Leiden. Wij eisen ook van de provincie dat de zandwinning zo snel mogelijk wordt gestopt en dat de kosten daarvan door de provincie worden gedragen die immers ook decennialang daarvan de revenuen heeft geplukt. Genoeg is genoeg.

Toedeledokie tegen economisme en tegen parasiteren van Ministerie van Financiën, Provincie en Regio

Als de gemeente Leiden het opportuun acht om bij ons aan te kloppen voor de financiering van een ijsbaan dan denken wij dat we ook onze subsidiëring van de Leidse Rijnlandroute in het plaatje zouden moeten betrekken. Hetzelfde geldt voor de provincie met haar snelle fietspad. Verder zijn we van mening dat zowel de provincie als de regio zouden moeten bijdragen in een negatief exploitatieresultaat op de projectlocatie Valkenburg. Je kunt niet alleen maar de voordelen genieten en zelf niets bijdragen.

IJsvorming langs de oever van het Valkenburgse Meer

Dankzij bouwen op Valkenburg wordt de Oostvlietpolder groen gehouden. Het is merkwaardig dat de veel meer (natuur)waarde vertegenwoordigende polders van Valkenburg opgeofferd worden. We bouwen conform de dwingende wens van de provincie, overigens dwars tegen de principes van haar eigen ruimtelijk beleid in, en starten ook conform de wens van de provincie aan de noordzijde. Daar mag wel iets tegenover staan. 


Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zou zich verder eens wat moeten verdiepen in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De focus op cashflow past een overheidsbedrijf niet, het moet in de eerste plaats gaan om maatschappelijk rendement en niet om economisme. Ik verwacht dus van het RVB, de stroman van het Ministerie van Financiën, dat als het kwaliteitstreven leidt tot verminderde opbrengsten die geen probleem mogen zijn. Tenslotte kun je de dividendbelasting ook gewoon handhaven.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk


Social Icons


Featured Posts