20 januari 2020

Slopen teveel barakken is uiting van lui en ambitieloos bestuur


Dunea denkt als een bedrijf

Op 16 januari 2020 werd zowel in een commissie als in de plenaire gemeenteraad gesproken over de sloop van een aantal barakken bij het Vliegkamp Valkenburg. Deze hebben een monumentenstatus en u kunt er van uitgaan dat daar een goede reden voor is. Voor de eigenaar, drinkwatermaatschappij Dunea, zijn die dingen alleen maar lastig. Het kost tijd en geld en ze leveren voor hen geen direct profijt op. We moeten niet vergeten dat Dunea gewoon functioneert als een bedrijf, ondanks dat men een nutsfunctie vervult. Dat betekent dat in geld wordt gedacht en niet in een maatschappelijk nut dat breder is dat drinkwater produceren.

Bron: Leidsch Dagblad d.d. 18 januari 2020

Geconstrueerde bloedhaast

Na jarenlang treuzelen was er dus opeens een bloedhaast geconstrueerd, op de aangevraagde vergunning voor de sloop moest voor het einde van de maand beslist worden want anders werd hij automatisch verleend vanwege het voorgaande getreuzel. Dunea beweerde dat de barakken de waterwinning zou belemmeren.

Zig zag beleid

Het is wel interessant dat de voorganger van Dunea, de Leidse Duinwater Maatschappij (LDM) in het zelfde gebied ooit een nagelnieuwe diepte-infiltratie had aangelegd die maar zeer kort gebruikt is. Na de fusie met de Scheveningers tot Dunea is die diepte-infiltratie en het bijbehorende kapitale gebouw nog niet zo lang geleden tot op de grond toe afgebroken. Een enorme kapitaalvernietiging. De installatie was niet meer nodig dacht men destijds want het voorgezuiverde water werd via een nieuwe leiding uit Scheveningen aangevoerd. Als we Dunea moeten geloven ligt de situatie nu opeens heel anders. 
Op dit terrein vlak achter de barakken stond het kapitale waterzuiveringsgebouw. Op dit moment begint de natuur het hier weer over te nemen

Gezichtsverlies

Ik snap wel dat het een beetje gek is om een paar jaar na de sloop dezelfde installatie en gebouwen weer opnieuw op te bouwen. Dat is moeilijk te verkopen en levert gezichtsverlies op. Het is bovendien veel goedkoper om eerst de gemakkelijke weg van de oppervlakte-infiltratie te volgen waarbij men leidingen wil aanleggen in het gebied van de barakken. Bovendien ben je dan in één klap van die voor het bedrijf en de bedrijfsvoering lastige gebouwen af.

Verkeerde voorstelling van zaken

Tijdens de bespreking in de commissie bleek trouwens dat gemeente en Dunea in vereniging een verkeerde voorstelling van zaken hebben gegeven. Als de gemeente wat flinker was geweest dan zouden er misschien wel 6 of 8 barakken een zinvolle herbestemming hebben kunnen krijgen.De nodige blufpoker met stikstof als wapen om hergebruik van de barakken onmogelijk te verklaren was onjuist en een beetje onder de maat.


Follow the Leader

Zoals gebruikelijk had een deel van de raad niet veel zin om zelf na te denken. Bij “Follow the Leader” voelt men zich wat beter thuis. En dus werden de gebruikelijke gelegenheidsargumenten van stal gehaald. En sommige hartelozen hebben trouwens helemaal geen boodschap aan cultuur of historie of in kansen die er zijn om zinvol hergebruik te stimuleren. Tegen dergelijke platheid valt natuurlijk moeilijk te argumenteren.De middelmaat regeert

Het voorstel van KiesKatwijk om de beslissing een weekje uit te stellen om helderheid te krijgen of het “Plan van Oranje” te realiseren zou zijn werd natuurlijk alleen maar lastig gevonden. Wij zitten in de politiek om serieus naar onderwerpen te kijken en om voor de inwoners de best mogelijke resultaten te bereiken. De middelmaat en de weg van de minste weerstand zijn voor ons niet goed genoeg. Voor een meerderheid in de gemeenteraad blijkbaar wel. Als het zo uitkomt houdt men graag een huilverhaal voor de bühne over erfgoed, maar als het puntje bij paaltje komt blijken dat soort praatjes weinig waard te zijn.

24 december 2019

Kerstverhaal


En het geschiedde in die donkere en natte dagen voor kerstmis dat de opperraad van de stam der Katwijkers bijeenkwam in het gemeentefort. In dit hoofdkwartier huisde ook een kleine clan van gediplomeerde technocraten. Anders dan de rest van de lieden die een boterham verdienden in dit zenuwcentrum hadden deze figuren eigenlijk een enorme hekel aan mensen, en vooral aan Katwijkers. Nu is dit ook een brutaal volkje, en als ze uit bepaalde buitengewesten komen hebben ze zelfs een enorm grote waffel. Irritant, maar wel recht door zee. 


Deze technofreaks werkten voor een hoogwaardigheidsbekleder die naar eigen zeggen nergens verstand van had, en die daar ook best trots op was. Alles wat de techneuten hem in handen stopten bracht hij daarom gehoorzaam naar de opperraad. Aldaar sprak hij vervolgens de drogredenen uit en bracht hij onlogische en zelfs onjuiste feiten, redenaties en argumentaties die hem ter hand waren gesteld. Het kon niet gek genoeg zijn of het werd schaamteloos naar de opperraad gebracht.

In een verder verleden hadden ze zelfs eens bedacht dat de Tramstraat afgesloten zou moeten worden. Dat was zogenaamd onontkoombaar want anders zou de zeereepgarage aan de boulevard ontploffen of vastlopen. Hoe het precies zat is niet interessant want het zijn toch onnavolgbare inducties en deducties die sterk doen denken aan zwarte kunst. Als u mij niet gelooft kunt u het HIER nalezen. En ja, ook toen was er een hoogwaardigheidsbekleder die dit soort onzin blijkbaar gewoon liet gebeuren en zelfs bij de opperraad bezorgde.

Een dergelijke ramp dreigde opnieuw te gebeuren toen het duidelijk werd dat de Julianabrug die twee delen van het Katwijkse rijk verbindt moest worden vervangen. Er zouden nieuwe postkoetsen komen die de vesting Katwijk met het achterland moesten verbinden. En deze pasten niet op de oude brug. Gewoon een brug aanleggen met twee voetpaden en ook twee aparte stroken voor ijzeren paarden had de opperraad gezegd. Op het gemeentefort waren ze daar niet blij mee. 


Als dienaar van het volk zou je gewoon moeten doen wat het beste is voor de gebruikers. Die betalen trouwens alles. Maar als je denkt dat die brug er vooral voor jou is dan ga je er je eigen krakkemikkige ideetjes op loslaten. Het idee om de brug te vergroenen werd daarna door het voetvolk via last minute inspraak ingebracht. Met alle macht probeerde men dat op het gemeentefort tegen te houden. Helaas de opperraad ging er achter staan.

Uiteindelijk leidde al het geknoei er toe dat men wel drie keer terug moest naar de opperraad, omdat een eerder idee toch niet bleek te werken. Wat een afgang. Enkele naïeve inboorlingen kwamen aan het eind van de litanie tenslotte nog eens aan inspraak doen en legden haarfijn de vinger op de zere plekken. Zoals gebruikelijk werd er net gedaan of er serieus geluisterd werd en ging men vervolgens weer op de oude voet verder.

De opperraad zag al weken aankomen dat het weer eens fout ging aflopen. Dom voortborduren op een route naar de ondergang had men natuurlijk al eerder meegemaakt bij de Noordzeepassage. En ja hoor doofblind en als een  lemming op weg naar de afgrond bleef de hoogwaardigheidsbekleder in het oude spoor.


Hoe dat ging kunt u zien in bijgaande kerstfilm. In volgorde van verschijnen komen hierin voor: Jack Hazelnut in de rol van Boze Buurman, de Hoogwaardigheidsbekleder in de rol van doorgeefluik, Ralf B. in de rol van creatief denker, Ben Kingsley van de Christian Union als Wijze Man, René S. van het “Genootschap van de Zwarte Den” als stoorzender, Mattie van de schoorsteenvegerspartij als Young Professional, en tenslotte Gijsbrecht van de “Harteloze Partij” als Dwaallicht. 

In de montage van de film sneuvelden Bassie van de “Ieder voor Zich Partij”, Danny van de “club van lange mensen”, en Jonathan van de “vlees nog vis club”. Sonny Duf werd wegens aandachttrekkerij gediskwalificeerd.


22 december 2019

Om moedeloos van te worden...

Wie het kleine niet beheerst is het grote niet weerd.

Voetpad Julianabrug als lakmoestest voor bestuurlijk vermogen.

Het hoofdontwerpprincipe van het voetpad aan de westzijde van de Julianabrug was niet het maken van een adequaat voetpad maar het voorkomen dat fietsers zich op enigerlei wijze illegaal toegang zouden verschaffen tot dat voetpad met hun rijwiel. Als je dat domme principe doortrekt en algemeen toepast zouden we in Katwijk voortaan geen flats met lift meer kunnen bouwen. Want we willen immers niet dat iemand vast komt te zitten in de lift ?

Het is echt om moedeloos te worden dat er dus weken aan zo'n ontwerp wordt gewerkt. En dat de voorstellen vervolgens allerlei ambtelijke en bestuurlijke niveau's hebben gepasseerd zonder die gekkigheid af te schieten. Beschikt er dan niemand in het gemeentefort over een redelijk denkvermogen ? Heeft dan niemand het lef om te zeggen dat het anders moet ? Vervolgens kwamen er nog een aantal insprekers terecht constateren dat het plan niet deugde. Het college stoomde met oogkleppen op dom door. En dus moest de gemeenteraad het zeggen als laatste hinderpaal.

De wethouder vond het allemaal maar normaal dat je een voetpad neerlegt waar in de route een flink stuk wordt weggelaten, waarna je via trappen en een omweg op je bestemming kunt komen. Hij beschouwt zichzelf als leek en is slechts doorgeefluik voor wat zijn "ingenieurs" hebben bedacht. Wat is dan je toegevoegde waarde ? En waarom heeft het college er geen stokje voor gestoken ? Wilde men deze collega misschien bewust een blauwtje laten lopen ?

Kijk hier naar de schokkende beelden:

17 december 2019

Open brief aan gemeenteraadsleden KatwijkJulianabrug wordt gesloopt

Zoals bekend zal de Julianabrug die de Hoornes met de rest van Katwijk verbindt worden gerenoveerd en verbreed. Dat is nodig om de snelle R-net bussen een betere doorstroming te garanderen. De brug zal daarom volgend jaar een flink aantal maanden niet te gebruiken zijn. Dat is afzien voor onze inwoners, en dan vooral voor degenen die van de afdeling langzaam verkeer zijn. De plannen voor die brug hebben meerdere varianten gekend en dat heeft weer eens aangetoond dat het best moeilijk is om dingen in één keer goed te doen. Maar daar gaat het hier niet om.


Pontje of geen pontje, dat is de vraag

In de hoogste regionen van het gemeentefort is de gedachte opgekomen om de tijdelijke overlast te verlichten door een pontje voor langzaam verkeer te organiseren. Prima gedachte onder het motto “onderzoekt alle dingen en behoudt het goede”. Nou dit idee kon niet worden uitgevoerd want er blijkt een tonnetje of drie of vier voor nodig om dat te regelen. Het pontje uit Valkenburg tijdelijk verplaatsen bleek ook al geen haalbare kaart. Met het heersende dorpisme zou dat tot ongeregeldheden hebben geleid.

Fietsers en voetgangers staan toch op 1 (?)

Wat nu ? KiesKatwijk is zo vrij om het gemeentebestuur een leuke oplossing aan de hand te doen. Al sinds mensenheugenis wordt er gesproken over een fiets- en voetgangersbrug van de Groen van Prinstererweg naar de Haringkade. De gewenste locatie is ter hoogte van de jachthaven. Op die manier kun je vanuit de Hoornes in een rechte lijn via de Prins Hendrikkade in een paar minuten bij de Hema zijn om er worst en tompouces aan te schaffen. De prefab bruggen waar ik op doel hebben de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Het lokale bedrijf Haasnoot Bruggen verdient er een leuke boterham mee. Nee die jongens zijn geen familie van ondergetekende, ik ken ze echt niet.

Spring eens over je eigen schaduw

Laten we dit plan nu gewoon eens uitvoeren. Laten we als gemeenteraad die gunfactor nou eens thuislaten en niet tegen dit lumineuze plan stemmen omdat we er zelf niet mee gekomen zijn. Dat “not invented here syndroom” is zo 1980. En bedenk dat KiesKatwijk het niet eens zelf bedacht heeft want in diezelfde 80-er jaren van de vorige eeuw is het al eens aan de orde geweest. We hebben het plan alleen maar uit de oude doos gehaald. Omdat het goed voor onze inwoners is. Daar doen we het allemaal voor beste collega’s. En natuurlijk om indirect ook het cultureel erfgoed van de Hema-worst te kunnen steunen.

Dus u kunt donderdag 19 december niet tegen onderstaande motie stemmen collega's :

De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 19 december 2019

Constaterende dat:

  • Een fietsbrug ter hoogte van de Haringkade met een aansluiting op de Groen van Prinstererweg in het verleden regelmatig aan de orde is gekomen, laatstelijk bijvoorbeeld in het “Integraal Verkeers- en Vervoersplan (2008) en in het Fietsrouteplan (2004), maar nooit in uitvoering is genomen;
  • Het huidige college opereert conform het principe dat fietsers en voetgangers (in relatie tot snelverkeer) op 1 worden gezet;
  • Er een enorme ontwikkeling heeft plaatsgevonden m.b.t. de beschikbaarheid van prefab bruggen gemaakt van duurzame materialen zoals hout en (bio-based) composieten;
  • Het plaatselijke bedrijfsleven in staat is deze bruggen te leveren;
  • Er bij snel handelen mogelijk al tijdens de tijdelijke buitengebruikstelling van de Julianabrug gebruik kan worden gemaakt van deze verbinding;


Overwegende dat:


  • De tijdelijke buitendienststelling van de Julianabrug laat zien dat  de schaarse verbindingen tussen de wijken Hoornes (Katwijk Noord) en Katwijk aan Zee met name voor fietsers en voetgangers uitbreiding behoeven.
  • Realisatie van een fiets- en voetgangersbrug op de genoemde locatie een prima manier is om de geloofwaardigheid van eerdergenoemde uitspraak "de fietser op 1" te versterken;
  • Er veel maatschappelijk rendement te verwachten is bij een verbinding die vanaf de Hoornes via de Prins Hendrikkade een veilige en rechtstreekse verbinding biedt met het centrum van Katwijk aan Zee;
  • Deze verbinding aldus van strategisch belang kan worden geacht, in de zin dat financiering vanuit de BSI tot de mogelijkheden zou kunnen behoren;


Verzoekt het college:

Op zo kort mogelijke termijn  een haalbaarheidsstudie te verrichten naar het op korte termijn realiseren van een (eenvoudige prefab) fiets- en voetgangersverbinding tussen Katwijk Noord en Katwijk aan Zee ter hoogte van de Haringkade.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk


Social Icons


Featured Posts